Menu

CON/2018/25

  1. Stanovisko k návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro posílení rozpočtové odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských státech (CON/2018/25), Úř. věst. C 261, 25. 7. 2018, s. 1.

      Dodatečné informace

       
      Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro posílení rozpočtové odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských státech (COM(2017)824)