Menu

CON/2018/25

  1. Становище относно предложение за директива на Съвета за определяне на разпоредби за повишаване на фискалната отговорност и средносрочния бюджетен подход в държавите членки (CON/2018/25), OВ C 261, 25.7.2018 г., стр. 1..

      Допълнителна информация

       
      Предложение за Директива На Съвета за определяне на разпоредби за повишаване на фискалната отговорност и средносрочния бюджетен подход в държавите членки (COM(2017)824)