CON/2018/20

 1. Atzinums par priekšlikumu regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi (CON/2018/20), OV C 220, 25.6.2018, 2. lpp..

   Papildus informācija

    
   Priekšlikums Padomes regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi
    
   Priekšlikums Padomes regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi