CON/2018/20

 1. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento dėl Europos valiutos fondo įsteigimo (CON/2018/20), OL C 220, 2018 6 25, p. 2.

   Papildoma informacija

    
   Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Europos valiutos fondo įsteigimo
    
   Priedas prie pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos valiutos fondo įsteigimo
    
   Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Europos valiutos fondo įsteigimo
    
   Priedas prie pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos valiutos fondo įsteigimo