Menu

CON/2018/1

  1. Opinia w sprawie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 184/2005 i uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej (CON/2018/1), Dz.U. C 77 z 1.3.2018, str. 2.

      Dodatkowe informacje

       
      Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej zmieniające rozporządzenie (WE) nr 184/2005 i uchylające 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej (COM(2017) 114 final)