2017

22/05/2017
Opinia w sprawie ograniczenia płatności gotówkowych (CON/2017/18), Portugalia, 22.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2017
Opinia w sprawie niezależności finansowej Sveriges riksbank (CON/2017/17), Szwecja, 18.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/05/2017
Opinia w sprawie sądowej ochrony praw wynikających z kwalifikowanych zobowiązań banków (CON/2017/16), Słowenia, 12.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/04/2017
Opinia w sprawie ustawy dotyczącej usług płatniczych, usług emisji pieniądza elektronicznego oraz systemów płatności (CON/2017/15), Słowenia, 24.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Opinia w sprawie dodatkowych narzędzi makroostrożnościowych (CON/2017/14), Szwecja, 20.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
Wytyczne EBC (UE) 2017/697 z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonywania opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii przez właściwe organy krajowe w stosunku do mniej istotnych instytucji (EBC/2017/9), Dz.U. L 101 z 13.4.2017, str. 156.
13/04/2017
Zalecenie EBC z dnia 31 marca 2017 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (EBC/2017/8), Dz.U. C 120 z 13.4.2017, str. 1.
13/04/2017
Zalecenie EBC z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wspólnych specyfikacji na potrzeby wykonywania opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii przez właściwe organy krajowe w stosunku do mniej istotnych instytucji (EBC/2017/10), Dz.U. C 120 z 13.4.2017, str. 2.
12/04/2017
Opinia w sprawie zwiększenia zakresu danych zawartych w rejestrze kredytów  (CON/2017/13), Łotwa, 12.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Opinia w sprawie przepisów dotyczących ubezpieczeń od powodzi (CON/2017/12), Irlandia, 7.4.2017.
07/04/2017
Opinia w sprawie zmiany ustawy o nadzorze finansowym (CON/2017/11), Niemcy, 7.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Opinia w sprawie określenia kluczowej infrastruktury dla bezpieczeństwa informatycznego  (CON/2017/10), Niemcy, 6.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Opinia w sprawie kredytów powiązanych z walutami obcymi (CON/2017/9), Polska, 24.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
22/03/2017
Wytyczne EBC (UE) 2017/469 z dnia 7 lutego 2017 r. zmieniające wytyczne EBC/2008/8 w sprawie zbierania danych dotyczących euro oraz działania Systemu Informacji Walutowej 2  (EBC/2017/7), Dz.U. L 77 z 22.3.2017, str. 4.
22/03/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/468 z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/10 dotyczącą nieprzestrzegania wymogów w zakresie sprawozdawczości statystycznej  (EBC/2017/5), Dz.U. L 77 z 22.3.2017, str. 1.
21/03/2017
Opinia w sprawie ograniczenia obowiązku akceptacji płatności gotówkowych (CON/2017/8), Dania, 21.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Opinia w sprawie zmian ram prawnych dotyczących aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w Grecji (CON/2017/7), Grecja, 15.3.2017.
08/03/2017
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/59/UE w odniesieniu do stopnia uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym (CON/2017/6), 8.3.2017.Dodatkowe informacje
01/03/2017
Opinia w sprawie przekazywania danych i informacji przez systemy płatności, schematy płatnicze, depozyty papierów wartościowych i systemy rozrachunku (CON/2017/5), Polska, 1.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
22/02/2017
Opinia w sprawie udziału Włoch w niektórych programach Międzynarodowego Funduszu Walutowego: przedłużenie nowego porozumienia pożyczkowego, wkład do funduszu powierniczego wspierającego ograniczanie ubóstwa i wzrost gospodarczy (PRGT) oraz nowa dwustronna umowa pożyczkowa (CON/2017/4), Włochy, 22.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Opinia w sprawie przekazania Central Bank of Cyprus nowych zadań związanych z kredytami hipotecznymi (CON/2017/3), Cypr, 17.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Decyzja EBC/2015/10. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. 17.2.2017.
15/02/2017
Opinia w sprawie rachunków płatniczych (CON/2017/2), Cypr, 15.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/274 z dnia 10 lutego 2017 r. ustanawiająca zasady przekazywania informacji zwrotnych dotyczących działania subkoordynatorów ze strony właściwych organów krajowych oraz uchylająca decyzję (UE) 2016/3  (EBC/2017/6), Dz.U. L 40 z 13.2.2017, str. 72.Dodatkowe informacje
07/02/2017
Wytyczne EBC/2008/8. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej 7.2.2017.
03/02/2017
Opinia w sprawie środków wsparcia płynnościowego, zapobiegawczego dokapitalizowania oraz innych pilnych rozwiązań dla sektora bankowego (CON/2017/1), Włochy, 3.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Wytyczne EBC/2014/15. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej Dz.U. L  z 1.2.2017, str. .
31/01/2017
Wytyczne EBC (UE) 2017/148 z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/15 w sprawie statystyki monetarnej i finansowej  (EBC/2016/45), Dz.U. L 26 z 31.1.2017, str. 1.
20/01/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/103 z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję (UE) 2016/948 w sprawie realizacji programu zakupu w sektorze przedsiębiorstw (EBC/2017/4), Dz.U. L 16 z 20.1.2017, str. 57.
20/01/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/102 z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/5 w sprawie realizacji programu zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (EBC/2017/3), Dz.U. L 16 z 20.1.2017, str. 55.
20/01/2017
Decyzja EBC (UE) 2017/101 z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/40 w sprawie realizacji trzeciego programu zakupu zabezpieczonych obligacji (EBC/2017/2), Dz.U. L 16 z 20.1.2017, str. 53.
20/01/2017
Decyzja EBC z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/774 w sprawie programu zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych (EBC/2017/1), Dz.U. L 16 z 20.1.2017, str. 51.
13/01/2017
Decyzja EBC/2014/45. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. 13.1.2017.
13/01/2017
Decyzja EBC/2014/40. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. 13.1.2017.
13/01/2017
Decyzja EBC/2016/16. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. 13.1.2017.
13/01/2017
Wytyczne EBC/2014/60. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej  Dz.U. L  z 13.1.2017, str. .
11/01/2017
Wytyczne EBC/2015/35. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej  Dz.U. L  z 11.1.2017, str. .
11/01/2017
Wytyczne EBC/2014/31. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej  Dz.U. L  z 11.1.2017, str. .
06/01/2017
Zalecenie EBC z dnia 22 grudnia 2016 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznego biegłego rewidenta Bank of Greece  (EBC/2016/46), Dz.U. C 3 z 6.1.2017, str. 1.