Menu

2017

23/12/2017
Aanbeveling van de ECB van 15 december 2017 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de ECB  (ECB/2017/42), PB C 444 van 23.12.2017, blz. 1.
23/12/2017
Besluit (EU) 2017/2444 van de ECB van 8 december 2017 tot wijziging van Besluit (EU) 2015/2332 betreffende het procedurele kader voor de goedkeuring van de euromuntenuitgifteomvang  (ECB/2017/41), PB L 344 van 23.12.2017, blz. 63.
23/12/2017
Besluit (EU) 2017/2443 van de ECB van 8 december 2017 houdende de goedkeuring van de muntenuitgifteomvang in 2018  (ECB/2017/40), PB L 344 van 23.12.2017, blz. 61.
23/12/2017
Besluit (EU) 2017/2442 van de ECB van 8 december 2017 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/2164 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2017  (ECB/2017/39), PB L 344 van 23.12.2017, blz. 59.
15/12/2017
Richtsnoer van de ECB van 23 November 2017 betreffende de procedures voor de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens en kredietrisicogegevens (ECB/2017/38), PB L 333 van 15.12.2017, blz. 66.
06/12/2017
Besluit (EU) 2017/2239 van de ECB van 16 november 2017 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/2247 betreffende de jaarrekening van de ECB (ECB/2017/36), PB L 320 van 6.12.2017, blz. 18.
04/12/2017
Advies van de ECB inzake de beperking van het aantal centrale kredietcoöperaties  (CON/2017/54), Litouwen, 4.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2017
Advies inzake de toekenning van de fiscaal-agent functie van het Internationaal Monetair Fonds aan Lietuvos bankas  (CON/2017/53), Litouwen, 1.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2017
Advies inzake benchmarks in financiële instrumenten en financiële contracten (CON/2017/52), Bulgarije, 29.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2017
Besluit (EU) 2017/2199 van de ECB van 20 november 2017 tot wijziging van Besluit ECB/2014/40 houdende de tenuitvoerlegging van het derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties  (ECB/2017/37), PB L 312 van 28.11.2017, blz. 92.
27/11/2017
Advies inzake het gewijzigde besluitvormingskader van Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (CON/2017/51), Bulgarije, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/11/2017
Advies inzake transacties met verbonden partijen (CON/2017/50), Bulgarije, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/11/2017
Advies inzake bezoldigings- en pensioenbepalingen (CON/2017/49), Ierland, 24.11.2017.
16/11/2017
Besluit (EU) 2017/2097 van de ECB van 3 november 2017 betreffende de methode voor de berekening van sancties wegens inbreuken op de oversightvereisten voor systeemrelevante betalingssystemen  (ECB/2017/35), PB L 299 van 16.11.2017, blz. 31.
16/11/2017
Verordening (EU) 2017/2095 van de ECB van 3 november 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2157/1999 met betrekking tot de bevoegdheid van de ECB om sancties op te leggen (ECB/2017/34), PB L 299 van 16.11.2017, blz. 22.
16/11/2017
Besluit (EU) 2017/2098 van de ECB van 3 november 2017 betreffende procedurele aspecten inzake de oplegging van corrigerende maatregelen wegens niet-inachtneming van Verordening (EU) nr. 795/2014 (ECB/2017/33), PB L 299 van 16.11.2017, blz. 34.
16/11/2017
Verordening (EU) 2017/2094 van de ECB van 3 november 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 795/2014 met betrekking tot oversightvereisten voor systeemrelevante betalingssystemen  (ECB/2017/32), PB L 299 van 16.11.2017, blz. 11.
16/11/2017
Verordening ECB/1999/4. Onofficiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie PB L  van 16.11.2017, blz. .
15/11/2017
Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de clearingverplichting, de opschorting van de clearingverplichting, de rapportagevereisten, de risicolimiteringstechnieken voor otc-derivatencontracten die niet door een centrale tegenpartij worden gecleard, de registratie van en het toezicht op transactieregisters en de vereisten voor transactieregisters  (CON/2017/42), PB C 385 van 15.11.2017, blz. 10.Aanvullende informatie
15/11/2017
Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de procedures en betrokken autoriteiten voor de vergunningverlening aan CTP’s en de vereisten voor de erkenning van CTP’s uit derde landen  (CON/2017/39), PB C 385 van 15.11.2017, blz. 10.Aanvullende informatie
14/11/2017
Richtsnoer (EU) 2017/2193 van de ECB van 27 oktober 2017 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/280 houdende de instelling van het productie- en aanbestedingsstelsel van het Eurosysteem (ECB/2017/31), PB L 310 van 14.11.2017, blz. 49.
14/11/2017
Besluit (EU) 2017/2081 van de ECB van 10 oktober 2017 tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van Target2-ECB  (ECB/2017/30), PB L 295 van 14.11.2017, blz. 89.Aanvullende informatie
14/11/2017
Besluit (EU) 2017/2080 van de ECB van 22 september 2017 tot wijziging van Besluit ECB/2010/9 inzake de toegang tot en het gebruik van bepaalde Target2-gegevens (ECB/2017/29), PB L 295 van 14.11.2017, blz. 86.
14/11/2017
Richtsnoer (EU) 2017/2082 van de ECB van 22 september 2017 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/27 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (Target2) (ECB/2017/28), PB L 295 van 14.11.2017, blz. 97.
14/11/2017
Besluit ECB/2010/9. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 14.11.2017, blz. .
09/11/2017
Advies inzake steun voor kredietnemers van hypothecaire leningen voor woningaankoop die in een moeilijke financiële situatie verkeren en steun voor vrijwillige herstruncturering van in een vreemde valuta luidende of geïndexeerde leningen voor woningaankoop (CON/2017/48), Polen, 9.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2017
Advies inzake een tijdelijke bevriezing van het vergoedingspercentage met betrekking tot het Franse livret A en bepaalde andere Franse gereguleerde spaarrekeningen (CON/2017/45), Frankrijk, 6.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
Advies inzake een voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 en (EU) 2015/2365  (CON/2017/38), PB C 372 van 1.11.2017, blz. 6.Aanvullende informatie
27/10/2017
Advies inzake betalingsdiensten  (CON/2017/44), Cyprus, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Advies inzake de rol van Národná banka Slovenska in het toezicht op de opleiding van financiële intermediairs en financiële agenten (CON/2017/43), Slowakije, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2017
Advies inzake rechtsbescherming voor houders van in aanmerking komend bankkrediet (CON/2017/41), Slovenië, 9.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Advies inzake beperkingen op contante betalingen (CON/2017/40), Cyprus, 6.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/09/2017
Rectificatie van de geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie PB C 313 van 21.9.2017, blz. 5-5.
20/09/2017
Advies inzake interbancaire clearing en afwikkeling  (CON/2017/37), Polen, 20.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
Aanbeveling van de ECB van 8 september 2017 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Národná Banka Slovenska  (ECB/2017/27), PB C 310 van 19.9.2017, blz. 1.
19/09/2017
Verordening (EU) 2017/1539 van de ECB van 25 augustus 2017 houdende vaststelling van de datum van toepassing van Verordening (EU) 2017/1538 tot wijziging van Verordening (EU) 2015/534 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2017/25) aan minder belangrijke onder toezicht staande entiteiten waarop nationale kaders voor financiële verslaglegging van toepassing zijn  (ECB/2017/26), PB L 240 van 19.9.2017, blz. 212.
19/09/2017
Verordening (EU) 2017/1538 van de ECB van 25 augustus 2017 tot wijziging van Verordening (EU) 2015/534 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2017/25), PB L 240 van 19.9.2017, blz. 1.
19/09/2017
Verordening (EU) 2015/534 (ECB/2015/13). Onofficiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie PB L  van 19.9.2017, blz. .
11/09/2017
Advies inzake het wettelijke kader voor gedekte obligaties, rapportage van kredietgegevens, macroprudentiële bevoegdheden en instrumenten en GTM-gemeenschappelijke procedures (CON/2017/36), Slowakije, 11.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2017
Aanbeveling van de ECB van 24 augustus 2017 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banco de Portugal  (ECB/2017/24), PB C 292 van 6.9.2017, blz. 1.
25/08/2017
Advies inzake wijzigingen van het toezichtstelsel financiële markt (CON/2017/35), Oostenrijk, 25.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Advies inzake een voorontwerp van wet tot wijziging van het organiek statuut van de NBB betreffende het aantal directeuren in het Directiecomité van de NBB (CON/2017/34), België, 24.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
22/08/2017
Besluit (EU) 2017/1493 van de ECB van 3 augustus 2017 houdende wijziging van Besluit ECB/2014/29 betreffende de verstrekking aan de ECB van toezichtgegevens die de onder toezicht staande entiteiten overeenkomstig de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 van de Commissie aan de nationale bevoegde autoriteiten gerapporteerd hebben  (ECB/2017/23), PB L 216 van 22.8.2017, blz. 23.
22/08/2017
Besluit (ECB/2014/29). Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 22.8.2017, blz. .
21/08/2017
Advies inzake de rapportage van kredietgegevens (CON/2017/33), Oostenrijk, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Advies inzake de aanwijzing van de Central Bank of Cyprus als de informatieautoriteit en de opname van de relevante uitzondering op het bankgeheimvereiste (CON/2017/32), Cyprus, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
Advies inzake een Wet op kritieke infrastructuur (CON/2017/31), Slovenië, 14.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Advies inzake een voorstel voor een besluit betreffende de monetairbeleidimplementatie door Hrvatska narodna banka (CON/2017/30), Kroatië, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Advies inzake een aanvullend hypotheekaflossingvereiste (CON/2017/29), Zweden, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2017
Advies inzake de toegang tot het centrale kredietregister en het register van bankrekeningen (CON/2017/28), Bulgarije, 2.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2017
Besluit (EU) 2017/1403 van de ECB van 23 juni 2017 tot wijziging van Besluit ECB/2012/6 betreffende de instelling van de Target2-Effectenraad (ECB/2017/20), PB L 199 van 29.7.2017, blz. 24.
29/07/2017
Richtsnoer (ECB/2012/13). Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 29.7.2017, blz. .
21/07/2017
Besluit (EU) 2017/1361 van de ECB van 18 mei 2017 tot wijziging van Besluit (EU) 2015/5 houdende de tenuitvoerlegging van het programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa  (ECB/2017/15), PB L 190 van 21.7.2017, blz. 24.
21/07/2017
Besluit (EU) 2017/1360 van de ECB van 18 mei 2017 tot wijziging van Besluit ECB/2014/40 houdende de tenuitvoerlegging van het derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties (ECB/2017/14), PB L 190 van 21.7.2017, blz. 22.
21/07/2017
Besluit (EU) 2017/1359 van de ECB van 18 mei 2017 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/948 betreffende de tenuitvoerlegging van het aankoopprogramma bedrijfssector (ECB/2017/13), PB L 190 van 21.7.2017, blz. 20.
21/07/2017
Richtsnoer (EU) 2017/1362 van de ECB van 18 mei 2017 houdende wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem  (ECB/2017/12), PB L 190 van 21.7.2017, blz. 26.
21/07/2017
Advies inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende preventieve herstructureringsstelsels, een tweede kans en maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures, en tot wijziging van Richtlijn 2012/30/EU (CON/2017/22), PB C 236 van 21.7.2017, blz. 2.Aanvullende informatie
17/07/2017
Richtsnoer (EU) 2017/1404 van de ECB van 23 juni 2017 houdende wijziging van Richtsnoer ECB/2012/13 betreffende TARGET2-securities  (ECB/2017/19), PB L 199 van 17.7.2017, blz. 26.
12/07/2017
Besluit (EU) 2017/1258 van de ECB van 5 juli 2017 betreffende de delegatie van besluiten inzake de toezending van vertrouwelijke statistische gegevens aan de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (ECB/2017/22), PB L 179 van 12.7.2017, blz. 39.
11/07/2017
Advies inzake de beperking van het gebruik van contanten (CON/2017/27), Bulgarije, 11.7.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2017
Besluit (EU) 2017/1198 van de ECB van 27 juni 2017 betreffende de rapportage van financieringsplannen van kredietinstellingen door nationale bevoegde autoriteiten aan de ECB  (ECB/2017/21), PB L 172 van 30.6.2017, blz. 32.
23/06/2017
Aanbeveling voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van artikel 22 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de ECB (Ingediend door de ECB) (ECB/2017/18), 23.6.2017.
23/06/2017
Advies inzake een Wet op de Nationale Stichting voor Onderzoek, Technologie en Ontwikkeling (CON/2017/26), Oostenrijk, 23.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2017
Besluit ECB/2012/6. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 23.6.2017, blz. .
16/06/2017
Advies inzake de eigendomsbelang van een voor een bijzonder doel opgerichte entiteit (SPE) voor de productie van eurobankbiljetten (CON/2017/25), Spanje, 16.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2017
Advies inzake de audit van de bedrijfsactiviteiten van Banka Slovenije (CON/2017/24), Slovenië, 12.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2017
Advies inzake een nieuwe categorie van schuldinstrumenten, een nieuw macroprudentieel instrument, de invoering van een nieuwe categorie afwikkelingsinstelling en het uitsluiten van schuldvergelijking (CON/2017/23), België, 8.6.2017.Aanvullende informatie
07/06/2017
Advies inzake macroprudentiële maatregelen ter beperking van systeemrisico's (CON/2017/21), Oostenrijk, 7.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2017
Besluit (EU) 2017/937 van de ECB van 23 mei 2017 tot benoeming van hoofden van arbeidseenheden voor de vaststelling van gedelegeerde besluiten inzake de significantie van onder toezicht staande entiteiten (ECB/2017/17), PB L 141 van 1.6.2017, blz. 28.
01/06/2017
Besluit (EU) 2017/936 van de ECB van 23 mei 2017 houdende de benoeming van hoofden van arbeidseenheden voor de vaststelling van deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluiten (ECB/2017/16), PB L 141 van 1.6.2017, blz. 26.
01/06/2017
Besluit (EU) 2017/935 van de ECB van 16 november 2016 betreffende de delegatie van de bevoegdheid tot vaststelling van deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluiten en de beoordeling van deskundigheids- en betrouwbaarheidsvereisten (ECB/2016/42)  (ECB/2016/42), PB L 141 van 1.6.2017, blz. 21.
01/06/2017
Besluit (EU) 2017/934 van de ECB van 16 november 2016 betreffende de delegatie van besluiten inzake de significantie van onder toezicht staande entiteiten (ECB/2016/41)  (ECB/2016/41), PB L 141 van 1.6.2017, blz. 18.
01/06/2017
Besluit (EU) 2017/933 van de ECB van 16 november 2016 betreffende een algemeen kader voor de delegatie van besluitvormingsbevoegdheden voor met toezichttaken verband houdende rechtsinstrumenten (ECB/2016/40)  (ECB/2016/40), PB L 141 van 1.6.2017, blz. 14.
30/05/2017
Advies inzake de beperking van het gebruik van contanten (CON/2017/20), België, 30.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
26/05/2017
Advies betreffende de Commissie voor het monitoren van alternatieve geschillenbeslechtingsprocedures en de reservefondsen van bancaire stichtingen  (CON/2017/19), Spanje, 26.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2017
Advies inzake contante betalingen (CON/2017/18), Portugal, 22.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2017
Advies inzake de financiële onafhankelijkheid van Sveriges Riksbank (CON/2017/17), Zweden, 18.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/05/2017
Advies inzake verleende rechtsbescherming aan houders van gekwalificeerd bankkrediet (CON/2017/16), Slovenië, 12.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2017
Rectificatie van Besluit (EU) 2015/774 van de ECB van 4 maart 2015 inzake een overheidsprogramma voor aankoop van activa op secundaire markten PB L 113 van 29.4.2017, blz. 63.
28/04/2017
Besluit (EU) 2017/760 van de ECB van 24 april 2017 betreffende het totale bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor 2017 (ECB/2017/11), PB  113 van 28.4.2017, blz. 52.
24/04/2017
Advies inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/59/EU wat betreft de rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde (CON/2017/6), PB C 132 van 24.4.2017, blz. 1.Aanvullende informatie
24/04/2017
Advies inzake de Wet op de Betaaldiensten, op de Diensten voor de uitgifte van elektronisch geld en Betalingssystemen (CON/2017/15), Slovenië, 24.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Advies inzake aanvullende macroprudentiële instrumenten (CON/2017/14), Zweden, 20.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
Richtsnoer (EU) 2017/697 van de ECB van 4 april 2017 betreffende de wijze waarop nationale bevoegde autoriteiten met betrekking tot minder belangrijke instellingen gebruikmaken van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt (ECB/2017/9), PB L 101 van 13.4.2017, blz. 156.Aanvullende informatie
13/04/2017
Aanbeveling van de ECB van 31 maart 2017 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Nationale Bank van België (ECB/2017/8), PB C 120 van 13.4.2017, blz. 1.
13/04/2017
Aanbeveling van de ECB van 4 april 2017 betreffende gemeenschappelijke specificaties voor de wijze waarop nationaal bevoegde autoriteiten ten overstaan van minder belangrijke instellingen gebruik maken van enkele keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt (ECB/2017/10), PB C 120 van 13.4.2017, blz. 2.
12/04/2017
Advies inzake de vergroting van de reikwijdte van de in het kredietregister opgenomen gegevens (CON/2017/13), Letland, 12.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Advies inzake de vestrekking van overstromingsverzekering (CON/2017/12), Ierland, 7.4.2017.
07/04/2017
Advies inzake de gewijzigde Wet op het Financieel Toezicht (CON/2017/11), Duitsland, 7.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Advies inzake de identificatie van kritische infrastructure binnen het kader van informatietechnologiesecurity (CON/2017/10), Duitsland, 6.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Advies inzake aan vreemde valuta gekoppelde leningen (CON/2017/9), Polen, 24.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
Richtsnoer (EU) 2017/469 van de ECB van 7 februari 2017 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2008/8 inzake de gegevensverzameling betreffende de euro en de werking van het Valuta-informatiesysteem 2 (Currency Information System 2 — CIS 2)  (ECB/2017/7), PB L 77 van 22.3.2017, blz. 4.
22/03/2017
Besluit (EU) 2017/468 van de ECB van 26 januari 2017 tot wijziging van Besluit ECB/2010/10 inzake niet-naleving van statistische rapportagevereisten  (ECB/2017/5), PB L 77 van 22.3.2017, blz. 1.
22/03/2017
Besluit ECB/2010/10. Onofficiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie PB L  van 22.3.2017, blz. .
21/03/2017
Advies inzake de beperking van de verplichting tot het ontvangen van contante betalingen (CON/2017/8), Denemarken, 21.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Advies inzake bepaalde wijzigingen van het wettelijke kader betreffende uitgestelde belastingvorderingen in Griekenland (CON/2017/7), Griekenland, 15.3.2017.
01/03/2017
Advies inzake de verstrekking van informatie en gegevens door betalingssystemen, betalingsregelingen, effectenbewaarinstellingen en clearing- en afwikkelingssystemen (CON/2017/5), Polen, 1.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Advies inzake de deelname van Italië aan een aantal programma's van het Internationaal Monetair Fonds: de verlenging van de Nieuwe Leningsarrangementen, de bijdrage aan het Poverty Reduction and Growth Trust-fonds en de nieuwe bilaterale leningovereenkomst  (CON/2017/4), Italië, 22.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Advies inzake de toedeling van nieuwe met hypothecair krediet verband houdende taken aan de Central Bank of Cyprus (CON/2017/3), Cyprus, 17.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Besluit ECB/2015/10. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie 17.2.2017.
15/02/2017
Advies inzake betaalrekeningen (CON/2017/2), Cyprus, 15.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
Niet langer van kracht zijn: Besluit (EU) 2017/274 van de ECB van 10 februari 2017 houdende vaststelling van de beginselen voor feedbackverstrekking aan subcoördinatoren van bevoegde nationale autoriteiten en tot intrekking van Besluit (EU) 2016/3  (ECB/2017/6), PB L 40 van 13.2.2017, blz. 72.
07/02/2017
Richtsnoer ECB/2008/8. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie 7.2.2017.
03/02/2017
Advies inzake liquiditeitssteunmaatregelen, preventieve herkapitalisatie en andere urgente bepalingen voor de bancaire sector (CON/2017/1), Italië, 3.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Richtsnoer ECB/2014/15. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 1.2.2017, blz. .
31/01/2017
Richtsnoer (EU) 2017/148 van de ECB van 16 december 2016 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/15 betreffende monetaire en financiële statistieken  (ECB/2016/45), PB L 26 van 31.1.2017, blz. 1.
20/01/2017
Besluit (EU) 2017/103 van de ECB van 11 januari 2017 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/948 betreffende de tenuitvoerlegging van het aankoopprogramma bedrijfssector (ECB/2017/4), PB L 16 van 20.1.2017, blz. 57.
20/01/2017
Besluit (EU) 2017/102 van de ECB van 11 januari 2017 tot wijziging van Besluit (EU) 2015/5 houdende de tenuitvoerlegging van het programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa  (ECB/2017/3), PB L 16 van 20.1.2017, blz. 55.
20/01/2017
Besluit (EU) 2017/101 van de ECB van 11 januari 2017 tot wijziging van Besluit ECB/2014/40 houdende de tenuitvoerlegging van het derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties  (ECB/2017/2), PB L 16 van 20.1.2017, blz. 53.
20/01/2017
Besluit (EU) 2017/100 van de ECB van 11 januari 2017 houdende wijziging van Besluit (EU) 2015/774 inzake een programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen op secundaire markten  (ECB/2017/1), PB L 16 van 20.1.2017, blz. 51.
13/01/2017
Besluit ECB/2014/45. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie 13.1.2017.
13/01/2017
Besluit ECB/2016/16. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie 13.1.2017.
06/01/2017
Aanbeveling van de ECB van 22 december 2016 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Bank of Greece (ECB/2016/46), PB C 3 van 6.1.2017, blz. 1.