Menu

2017

23/12/2017
2017 m. gruodžio 15 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl ECB išorės auditoriaus  (ECB/2017/42), OL C 444, 2017 12 23, p. 1.
23/12/2017
2017 m. gruodžio 8 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2444, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/2332 dėl eurų monetų emisijos apimties patvirtinimo procedūrų sistemos  (ECB/2017/41), OL L 344, 2017 12 23, p. 63.
23/12/2017
2017 m. gruodžio 8 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2443 dėl monetų emisijos apimties 2018 metais patvirtinimo  (ECB/2017/40), OL L 344, 2017 12 23, p. 61.
23/12/2017
2017 m. gruodžio 8 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2442, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/2164 dėl monetų emisijos apimties 2017 metais patvirtinimo  (ECB/2017/39), OL L 344, 2017 12 23, p. 59.
15/12/2017
2017 m. lapkričio 23 d. ECB gairės (ES) 2017/2335 dėl neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo tvarkos (ECB/2017/38), OL L 333, 2017 12 15, p. 66.
06/12/2017
2017 m. lapkričio 16 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2239, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/2247 dėl ECB metinės atskaitomybės (ECB/2017/36), OL L 320, 2017 12 6, p. 18.
04/12/2017
Nuomonė dėl centrinių kredito unijų skaičiaus ribojimo  (CON/2017/54), Lietuva, 2017 12 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2017
Nuomonė dėl Tarptautinio valiutos fondo fiskalinės agentūros funkcijos suteikimo Lietuvos bankui (CON/2017/53), Lietuva, 2017 12 1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
29/11/2017
Nuomonė dėl lyginamųjų indeksų, naudojamų finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse (CON/2017/52), Bulgarija, 2017 11 29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2017
2017 m. lapkričio 20 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2199, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/40 dėl trečiosios padengtų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo  (ECB/2017/37), OL L 312, 2017 11 28, p. 92.
27/11/2017
Nuomonė dėl Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) sprendimų priėmimo sistemos dalinių pakeitimų  (CON/2017/51), Bulgarija, 2017 11 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/11/2017
Nuomonė dėl sandorių su susijusiomis šalimis (CON/2017/50), Bulgarija, 2017 11 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/11/2017
Nuomonė dėl atlyginimų ir pensijų nuostatų (CON/2017/49), Airija, 2017 11 24.
16/11/2017
2017 m. lapkričio 3 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2097 dėl sankcijų, taikomų pažeidus priežiūros reikalavimus sistemiškai svarbioms mokėjimo sistemoms, dydžio apskaičiavimo metodikos (ECB/2017/35), OL L 299, 2017 11 16, p. 31.
16/11/2017
2017 m. lapkričio 3 d. ECB reglamentas (ES) 2017/2095, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas Nr. (EB) Nr. 2157/1999 dėl ECB teisių taikyti sankcijas (ECB/2017/34), OL L 299, 2017 11 16, p. 22.
16/11/2017
2017 m. lapkričio 3 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2098 dėl koreguojamųjų priemonių už Reglamento (ES) Nr. 795/2014 nevykdymą taikymo procedūrinių aspektų (ECB/2017/33), OL L 299, 2017 11 16, p. 34.
16/11/2017
2017 m. lapkričio 3 d. ECB reglamentas (ES) 2017/2094, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 795/2014 dėl priežiūros reikalavimų sistemiškai svarbioms mokėjimo sistemoms (ECB/2017/32), OL L 299, 2017 11 16, p. 11.
16/11/2017
ECB reglamentas ECB/1999/4. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2017 11 16, p. .
15/11/2017
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos, susijusios su tarpuskaitos prievole, tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymu, ataskaitų teikimo reikalavimais, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdais, sandorių duomenų saugyklų registracija ir priežiūra bei sandorių duomenų saugyklų reikalavimais  (CON/2017/42), OL C 385, 2017 11 15, p. 10.Papildoma informacija
15/11/2017
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl pagrindinių sandorio šalių leidimų suteikimo procedūrų bei jose dalyvaujančių institucijų ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo reikalavimų (CON/2017/39), OL C 385, 2017 11 15, p. 10.Papildoma informacija
14/11/2017
2017 m. spalio 27 d. ECB gairės (ES) 2017/2193, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/280 dėl Eurosistemos gamybos ir pirkimo sistemos sukūrimo (ECB/2017/31), OL L 310, 2017 11 14, p. 49.
14/11/2017
2017 m. spalio 10 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2081, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų  (ECB/2017/30), OL L 295, 2017 11 14, p. 89.Papildoma informacija
14/11/2017
2017 m. rugsėjo 22 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2080, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/9 dėl prieigos prie tam tikrų TARGET2 duomenų ir jų naudojimo  (ECB/2017/29), OL L 295, 2017 11 14, p. 86.
14/11/2017
2017 m. rugsėjo 22 d. ECB gairės (ES) 2017/2082, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2)  (ECB/2017/28), OL L 295, 2017 11 14, p. 97.
14/11/2017
Sprendimas ECB/2010/9. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2017 11 14, p. .
09/11/2017
Nuomonė dėl paramos sunkioje finansinėje padėtyje esantiems būsto paskolų gavėjams ir dėl paramos savanoriškam būsto paskolų, suteiktų arba indeksuotų užsienio valiuta, restruktūrizavimui (CON/2017/48), Lenkija, 2017 11 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2017
Nuomonė dėl laikino Prancūzijos taupomosios knygelės A ir kai kurių kitų Prancūzijos reguliuojamų taupomųjų sąskaitų palūkanų normos įšaldymo (CON/2017/45), Prancūzija, 2017 11 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
2017 m. rugsėjo 20 d. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistemos, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012 ir (ES) 2015/2365 (CON/2017/38), OL C 372, 2017 11 1, p. 6.Papildoma informacija
27/10/2017
Nuomonė dėk mokėjimo paslaugų  (CON/2017/44), Kipras, 2017 10 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Nuomonė dėl Národná banka Slovenska vaidmens finansų tarpininkų ir finansų specialistų profesinio rengimo priežiūros srityje (CON/2017/43), Slovakija, 2017 10 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2017
Nuomonė dėl kvalifikuotųjų banko įsipareigojimų priemonių savininkų teisių teisminės gynybos (CON/2017/41), Slovėnija, 2017 10 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2017/40), Kipras, 2017 10 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/09/2017
Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinių redakcijų klaidų ištaisymas OL C 313, 2017 9 21, p. 5-6.
20/09/2017
Nuomonė dėl tarpbankinės tarpuskaitos ir tarpbankinio atsiskaitymo (CON/2017/37), Lenkija, 2017 9 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
2017 m. rugsėjo 8 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Národná banka Slovenska išorės auditoriaus  (ECB/2017/27), OL C 310, 2017 9 19, p. 1.
19/09/2017
2017 m. rugpjūčio 25 d. ECB reglamentas (ES) 2017/1539, kuriuo nustatoma Reglamento (ES) 2017/1538, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/534 dėl priežiūros finansinės informacijos teikimo (ECB/2017/25), taikymo data mažiau svarbiems prižiūrimiems subjektams, kuriems taikomos nacionalinės apskaitos sistemos (ECB/2017/26), OL L 240, 2017 9 19, p. 212.
19/09/2017
2017 m. rugpjūčio 25 d. ECB reglamentas (ES) 2017/1538, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/534 dėl priežiūros finansinės informacijos teikimo (ECB/2017/25), OL L 240, 2017 9 19, p. 1.
19/09/2017
ECB reglamentas (EU) 2015/534 (ECB/2015/13). Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2017 9 19, p. .
11/09/2017
Nuomonė dėl padengtų obligacijų, kredito duomenų teikimo, makroprudencinių įgaliojimų ir priemonių bei BPM bendrų procedūrų teisinio reglamentavimo (CON/2017/36), Slovakija, 2017 9 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2017
2017 m. rugpjūčio 24 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banco de Portugal išorės auditoriaus  (ECB/2017/24), OL C 292, 2017 9 6, p. 1.
25/08/2017
Nuomonė dėl finansų rinkos priežiūros sistemos pakeitimų (CON/2017/35), Austrija, 2017 8 25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Nuomonė dėl įstatymo projekto, kuriuo iš dalies keičiamas Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique pagrindinis statutas dėl Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique valdybos direktorių skaičiaus (CON/2017/34), Belgija, 2017 8 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/08/2017
2017 m. rugpjūčio 3 d. ECB sprendimas (ES) 2017/1493, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/29 dėl priežiūros duomenų, kuriuos pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 680/2014 prižiūrimi subjektai pateikia nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, pateikimo Europos Centriniam Bankui  (ECB/2017/23), OL L 216, 2017 8 22, p. 23.
22/08/2017
Sprendimas (ECB/2014/29). Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2017 8 22, p. .
21/08/2017
Nuomonė dėl kredito duomenų teikimo (CON/2017/33), Austrija, 2017 8 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Nuomonė dėl Central Bank of Cyprus paskyrimo informavimo institucija ir atitinkamos išimties dėl banko konfidencialios informacijos reikalavimo įtraukimo (CON/2017/32), Kipras, 2017 8 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
Nuomonė dėl Ypatingos svarbos infrastruktūros objektų įstatymo (CON/2017/31), Slovėnija, 2017 8 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Nuomonė dėl sprendimo projekto dėl Hrvatska narodna banka pinigų politikos įgyvendinimo  (CON/2017/30), Kroatija, 2017 8 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Nuomonė dėl papildomo hipotekos paskolų amortizacijos reikalavimo (CON/2017/29), Švedija, 2017 8 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2017
Nuomonė dėl prieigos prie centrinio kreditų registro ir banko sąskaitų duomenų registro (CON/2017/28), Bulgarija, 2017 8 2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2017
2017 m. birželio 23 d. ECB sprendimas (ES) 2017/1403, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2012/6 dėl TARGET2-Securities valdybos sudarymo (ECB/2017/20), OL L 199, 2017 7 29, p. 24.
29/07/2017
Gairės (ECB/2012/13). Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2017 7 29, p. .
21/07/2017
2017 m. gegužės 18 d. ECB sprendimas (ES) 2017/1361, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/5 dėl turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programos įgyvendinimo  (ECB/2017/15), OL L 190, 2017 7 21, p. 24.
21/07/2017
2017 m. gegužės 18 d. ECB sprendimas (ES) 2017/1360, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/40 dėl trečiosios padengtų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo (ECB/2017/14), OL L 190, 2017 7 21, p. 22.
21/07/2017
2017 m. gegužės 18 d. ECB sprendimas (ES) 2017/1359, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/948 dėl bendrovių sektoriaus pirkimo programos įgyvendinimo (ECB/2017/13), OL L 190, 2017 7 21, p. 20.
21/07/2017
2017 m. gegužės 18 d. ECB gairės (ES) 2017/1362, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo (ECB/2017/12), OL L 190, 2017 7 21, p. 26.
21/07/2017
2017 m. birželio 7 d. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl prevencinio restruktūrizavimo mechanizmų, antrosios galimybės ir priemonių restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui gerinti, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/30/ES (CON/2017/22), OL C 236, 2017 7 21, p. 2.Papildoma informacija
17/07/2017
2017 m. birželio 23 d. ECB gairės (ES) 2017/1404, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/13 dėl TARGET2-Securities  (ECB/2017/19), OL L 199, 2017 7 17, p. 26.
12/07/2017
2017 m. liepos 5 d. ECB sprendimas (ES) 2017/1258 dėl sprendimų dėl konfidencialios statistinės informacijos perdavimo Bendrai pertvarkymo valdybai delegavimo (ECB/2017/22), OL L 179, 2017 7 12, p. 39.
11/07/2017
Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2017/27), Bulgarija, 2017 7 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2017
2017 m. birželio 27 d. ECB sprendimas (ES) 2017/1198 dėl nacionalinių kompetentingų institucijų Europos Centriniam Bankui teikiamų ataskaitų apie kredito įstaigų finansavimo planus  (ECB/2017/21), OL L 172, 2017 6 30, p. 32.
23/06/2017
Rekomendacija dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos centrinių bankų sistemos ir ECB statuto 22 straipsnis (pateikė Europos Centrinis Bankas) (ECB/2017/18), 2017 6 23.
23/06/2017
Nuomonė dėl Nacionalinio mokslinių tyrimų, technologijos ir taikomosios veiklos fondo (CON/2017/26), Austrija, 2017 6 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2017
Sprendimas ECB/2012/6. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2017 6 23, p. .
16/06/2017
Nuomonė dėl eurų banknotų gamybą vykdančio specialios paskirties subjekto akcijų savininkų teisių (CON/2017/25), Ispanija, 2017 6 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2017
Nuomonė dėl Banka Slovenije veiklos audito (CON/2017/24), Slovėnija, 2017 6 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2017
Nuomonė dėl naujos skolos priemonių kategorijos, naujos makroprudencinės priemonės, naujos atsiskaitymų institucijos įsteigimo ir įskaitymo netaikymo (CON/2017/23), Belgija, 2017 6 8.
07/06/2017
Nuomonė dėl makroprudencinių priemonių, skirtų sisteminei rizikai riboti (CON/2017/21), Austrija, 2017 6 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2017
2017 m. gegužės 23 d. ECB sprendimas (ES) 2017/937, kuriuo paskiriami struktūrinių vienetų vadovai, įgalioti priimti deleguotuosius sprendimus dėl prižiūrimų subjektų svarbos (ECB/2017/17), OL L 141, 2017 6 1, p. 28.
01/06/2017
2017 m. gegužės 23 d. ECB sprendimas (ES) 2017/936, kuriuo paskiriami struktūrinių vienetų vadovai, įgalioti priimti deleguotuosius sprendimus dėl kompetencijos ir tinkamumo (ECB/2017/16), OL L 141, 2017 6 1, p. 26.
01/06/2017
2016 m. lapkričio 16 d. ECB sprendimas (ES) 2017/935 dėl įgaliojimų priimti sprendimus dėl kompetencijos ir tinkamumo delegavimo bei kompetencijos ir tinkamumo reikalavimų vertinimo (ECB/2016/42), OL L 141, 2017 6 1, p. 21.
01/06/2017
2016 m. lapkričio 16 d. ECB sprendimas (ES) 2017/934 dėl sprendimų, susijusių su prižiūrimų subjektų svarba, delegavimo (ECB/2016/41), OL L 141, 2017 6 1, p. 18.
01/06/2017
2016 m. lapkričio 16 d. ECB sprendimas (ES) 2017/933 dėl bendrosios įgaliojimų priimti sprendimus dėl teisinių priemonių, susijusių su priežiūros uždaviniais, delegavimo sistemos (ECB/2016/40), OL L 141, 2017 6 1, p. 14.
30/05/2017
Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2017/20), Belgija, 2017 5 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
26/05/2017
Nuomonė dėl Komisijos, skirtos stebėti alternatyvias ginčų sprendimo procedūras, ir dėl bankų fondų atsargų (CON/2017/19), Ispanija, 2017 5 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2017
Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2017/18), Portugalija, 2017 5 22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2017
Nuomonė dėl Sveriges riksbank finansinio nepriklausomumo (CON/2017/17), Švedija, 2017 5 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/05/2017
Nuomonė dėl kvalifikuotųjų banko įsipareigojimų priemonių savininkų teisių teisminės gynybos (CON/2017/16), Slovėnija, 2017 5 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/04/2017
2017 m. balandžio 24 d. ECB sprendimas (ES) 2017/760 dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2017 m. (ECB/2017/11), OL  113, 2017 4 28, p. 52.
24/04/2017
2017 m. kovo 8 d. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2014/59/ES nuostatos dėl neužtikrintų skolos priemonių eiliškumo nemokumo atveju (CON/2017/6), OL C 132, 2017 4 24, p. 1.Papildoma informacija
24/04/2017
Nuomonė dėl Mokėjimo paslaugų, elektroninių pinigų išleidimo paslaugų ir mokėjimo sistemų įstatymo (CON/2017/15), Slovėnija, 2017 4 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Nuomonė dėl papildomų makroprudencinių priemonių (CON/2017/14), Švedija, 2017 4 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
2017 m. balandžio 4 d. ECB gairės (ES) 2017/697 dėl nacionalinių kompetentingų institucijų naudojimosi Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu (ECB/2017/9), OL L 101, 2017 4 13, p. 156.Papildoma informacija
13/04/2017
2017 m. kovo 31 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique išorės auditoriaus (ECB/2017/8), OL C 120, 2017 4 13, p. 1.
13/04/2017
2017 m. balandžio 4 d. ECB rekomendacija dėl nacionalinių kompetentingų institucijų naudojimosi kai kuriomis Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu bendrųjų kriterijų (ECB/2017/10), OL C 120, 2017 4 13, p. 2.
12/04/2017
Nuomonė dėl kreditų registre saugomų duomenų apimties išplėtimo (CON/2017/13), Latvija, 2017 4 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Nuomonė dėl draudimo nuo potvynių  (CON/2017/12), Airija, 2017 4 7.
07/04/2017
Nuomonė dėl Finansinės priežiūros įstatymo dalinio pakeitimo (CON/2017/11), Vokietija, 2017 4 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Nuomonė dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymo informacinių technologijų saugumo tikslu (CON/2017/10), Vokietija, 2017 4 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Nuomonė dėl paskolų, susietų su užsienio valiuta (CON/2017/9), Lenkija, 2017 3 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
2017 m. vasario 7 d. ECB gairės (ES)2017/469, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2008/8 dėl duomenų apie eurą rinkimo ir Grynųjų pinigų informacinės sistemos 2 veikimo  (ECB/2017/7), OL L 77, 2017 3 22, p. 4.
22/03/2017
2017 m. sausio 26 d. ECB sprendimas (ES) 2017/468, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/10 dėl statistinės atskaitomybės reikalavimų nevykdymo  (ECB/2017/5), OL L 77, 2017 3 22, p. 1.
22/03/2017
Sprendimas ECB/2010/10. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2017 3 22, p. .
21/03/2017
Nuomonė dėl pareigos priimti mokėjimus grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2017/8), Danija, 2017 3 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Nuomonė dėl tam tikrų atidėtųjų mokesčių turtą reglamentuojančių nuostatų dalinio pakeitimo Graikijoje (CON/2017/7), Graikija, 2017 3 15.
01/03/2017
Nuomonė dėl mokėjimo sistemų, mokėjimo schemų, vertybinių popierių depozitoriumų bei tarpuskaitos ir atsiskaitymo sistemų teikiamos informacijos ir duomenų (CON/2017/5), Lenkija, 2017 3 1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Nuomonė dėl Italijos dalyvavimo keliose Tarptautinio valiutos fondo programose: naujųjų skolinimosi susitarimų pratęsimas, įnašas į Skurdo mažinimo ir augimo fondą ir naujas dvišalis paskolos susitarimas  (CON/2017/4), Italija, 2017 2 22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Nuomonė dėl naujų uždavinių, susijusių su hipotekos kreditu, pavedimo Central Bank of Cyprus (CON/2017/3), Kipras, 2017 2 17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Sprendimas ECB/2015/10. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras 2017 2 17.
15/02/2017
Nuomonė dėl mokėjimo sąskaitų  (CON/2017/2), Kipras, 2017 2 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
Nebegalioja: 2017 m. vasario 10 d. ECB sprendimas (ES) 2017/274, kuriuo nustatomi principai dėl nacionalinių kompetentingų institucijų koordinatorių padėjėjų darbo vertinimo teikimo ir kuriuo panaikinamas Sprendimas (ES) 2016/3  (ECB/2017/6), OL L 40, 2017 2 13, p. 72.
07/02/2017
Gairės ECB/2008/8. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras 2017 2 7.
03/02/2017
Nuomonė dėl likvidumo paramos priemonių, prevencinio rekapitalizavimo ir kitų skubių nuostatų, skirtų bankų sektoriui (CON/2017/1), Italija, 2017 2 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Gairės ECB/2014/15. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2017 2 1, p. .
31/01/2017
2016 m. gruodžio 16 d. ECB gairės (ES) 2017/148, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos  (ECB/2016/45), OL L 26, 2017 1 31, p. 1.
20/01/2017
2017 m. sausio 11 d. ECB sprendimas (ES) 2017/103, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/948 dėl bendrovių sektoriaus pirkimo programos įgyvendinimo (ECB/2017/4), OL L 16, 2017 1 20, p. 57.
20/01/2017
2017 m. sausio 11 d. ECB sprendimas (ES) 2017/102, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/5 dėl turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programos įgyvendinimo (ECB/2017/3), OL L 16, 2017 1 20, p. 55.
20/01/2017
2017 m. sausio 11 d. ECB sprendimas (ES) 2017/101, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/40 dėl trečiosios padengtų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo  (ECB/2017/2), OL L 16, 2017 1 20, p. 53.
20/01/2017
2017 m. sausio 11 d. ECB sprendimas (ES), kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/774 dėl viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo antrinėse rinkose programos (ECB/2017/1), OL L 16, 2017 1 20, p. 51.
13/01/2017
Sprendimas ECB/2014/45. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras 2017 1 13.
13/01/2017
Sprendimas ECB/2016/16. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras 2017 1 13.
06/01/2017
2016 m. gruodžio 22 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Bank of Greece išorės auditoriaus  (ECB/2016/46), OL C 3, 2017 1 6, p. 1.