Menu

2017

23/12/2017
ECB's henstilling af 15. december 2017 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for ECB (ECB/2017/42), EUT C 444 af 23.12.2017, s. 1.
23/12/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/2444 af 8. december 2017 om ændring af afgørelse (EU) 2015/2332 om de proceduremæssige rammer for godkendelsen af mængden af euromønter, der skal udstedes  (ECB/2017/41), EUT L 344 af 23.12.2017, s. 63.
23/12/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/2443 af 8. december 2017 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2018  (ECB/2017/40), EUT L 344 af 23.12.2017, s. 61.
23/12/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/2442 af 8. december 2017 om ændring af afgørelse (EU) 2016/2164 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2017  (ECB/2017/39), EUT L 344 af 23.12.2017, s. 59.
15/12/2017
ECB's retningslinje (EU) 2017/2335 om procedurerne for indsamling af granulære data om kreditter og kreditrisici (ECB/2017/38), EUT L 333 af 15.12.2017, s. 66.
06/12/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/2239 af 16. november 2017 om ændring af afgørelse (EU) 2016/2247 om ECB's årsregnskab (ECB/2017/36), EUT L 320 af 6.12.2017, s. 18.
04/12/2017
ECB's udtalelse om begrænsning af antallet af centrale kreditforeninger (CON/2017/54), Litauen, 4.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2017
Udtalelse om Den Internationale Valutafonds overdragelse af funktionen af et fiskalt agentur til Lietuvos bankas (CON/2017/53), Litauen, 1.12.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2017
Udtalelse om benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter (CON/2017/52), Bulgarien, 29.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/2199 af 20. november 2017 om ændring af afgørelse ECB/2014/40 om indførelse af det tredje program vedrørende køb af særligt dækkede obligationer (ECB/2017/37), EUT L 312 af 28.11.2017, s. 92.
27/11/2017
Udtalelse om ændringer i rammerne for beslutningstagning i Българска народна банка (Bulgariens nationalbank) (CON/2017/51), Bulgarien, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/11/2017
Udtalelse om transaktioner med nærtstående parter (CON/2017/50), Bulgarien, 27.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/11/2017
Udtalelse om bestemmelser vedrørende løn og pension (CON/2017/49), Irland, 24.11.2017.
16/11/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/2097 af 3. november 2017 om metoden til beregning af sanktioner for overtrædelse af overvågningskravene for systemisk vigtige betalingssystemer (ECB/2017/35), EUT L 299 af 16.11.2017, s. 31.
16/11/2017
ECB's forordning (EU) 2017/2095 af 3. november 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 2157/1999 om ECB's beføjelser til at pålægge sanktioner (ECB/2017/34), EUT L 299 af 16.11.2017, s. 22.
16/11/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/2098 af 3. november 2017 om proceduremæssige aspekter vedrørende pålæggelse af korrigerende foranstaltninger for manglende overholdelse af forordning (EU) nr. 795/2014 (ECB/2017/33), EUT L 299 af 16.11.2017, s. 34.
16/11/2017
ECB's forordning (EU) 2017/2094 af 3. november 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 795/2014 om overvågningskrav for systemisk vigtige betalingssystemer (ECB/2017/32), EUT L 299 af 16.11.2017, s. 11.
16/11/2017
Forordning ECB/1999/4. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor EUT L  af 16.11.2017, s. .
15/11/2017
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen, suspension af clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart, registrering af og tilsyn med transaktionsregistre samt krav til transaktionsregistre (CON/2017/42), EUT C 385 af 15.11.2017, s. 10.Læs mere
15/11/2017
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er (CON/2017/39), EUT C 385 af 15.11.2017, s. 10.Læs mere
14/11/2017
ECB's retningslinje (EU) 2017/2193 af 27. oktober 2017 om ændring af retningslinje (EU) 2015/280 om oprettelse af Eurosystemets system for produktion af og offentligt udbud vedrørende eurosedler (ECB/2017/31), EUT L 310 af 14.11.2017, s. 49.
14/11/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/2081 af 10. oktober 2017 om ændring af afgørelse ECB/2007/7 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB (ECB/2017/30), EUT L 295 af 14.11.2017, s. 89.Læs mere
14/11/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/2080 af 22. september 2017 om ændring af afgørelse ECB/2010/9 om adgang til og brug af visse TARGET2-data (ECB/2017/29), EUT L 295 af 14.11.2017, s. 86.
14/11/2017
ECB's retningslinje (EU) 2017/2082 af 22. september 2017 om ændring af retningslinje ECB/2012/27 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (ECB/2017/28), EUT L 295 af 14.11.2017, s. 97.
14/11/2017
Afgørelse ECB/2010/9. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor EUT L  af 14.11.2017, s. .
09/11/2017
Udtalelse om støtte til indehavere af boliglån i en vanskelig økonomisk situation og støtte til den frivillige omstrukturering af boliglån i eller indekseret i en udenlandsk valuta (CON/2017/48), Polen, 9.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2017
Udtalelse om en midlertidig fastfrysning af renten for franske Livret A og visse andre franske regulerede opsparingskonti (CON/2017/45), Frankrig, 6.11.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter og om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 og (EU) 2015/2365 (CON/2017/38), EUT C 372 af 1.11.2017, s. 6.Læs mere
27/10/2017
Udtalelse om betalingstjenester (CON/2017/44), Cypern, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Udtalelse om Národná banka Slovenskas rolle i forbindelse med tilsynet med uddannelsen af finansielle formidlere og finansielle agenter (CON/2017/43), Slovakiet, 27.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2017
Udtalelse om ret til domstolsprøvelse bevilget til indehavere af kvalificeret bankkredit (CON/2017/41), Slovenien, 9.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Udtalelse om begrænsninger for kontante betalinger (CON/2017/40), Cypern, 6.10.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2017
Udtalelse om interbankclearing og -afvikling (CON/2017/37), Polen, 20.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
ECB's henstilling af 8. september 2017 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Národná banka Slovenska (ECB/2017/27), EUT C 310 af 19.9.2017, s. 1.
19/09/2017
ECB's forordning (EU) 2017/1539 af 25. august 2017 om fastsættelse af ikrafttrædelelsesdatoen for forordning (EU) 2017/1538 om ændring af forordning (EU) 2015/534 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2017/25) for mindre signifikante enheder under tilsyn, som er underlagt nationale regnskabssystemer (ECB/2017/26), EUT L 240 af 19.9.2017, s. 212.
19/09/2017
ECB's forordning (EU) 2017/1538 af 25. august 2017 om ændring af forordning (EU) 2015/534 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2017/25), EUT L 240 af 19.9.2017, s. 1.
19/09/2017
Forordning (EU) 2015/534 (ECB/2015/13). Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor EUT L  af 19.9.2017, s. .
11/09/2017
Udtalelse om de retlige rammer for særligt dækkede obligationer, indberetning af kreditdata, makroprudentielle beføjelser og værktøjer og fælles SSM-procedurer (CON/2017/36), Slovakiet, 11.9.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2017
ECB's henstilling af 24. august 2017 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banco de Portugal (ECB/2017/24), EUT C 292 af 6.9.2017, s. 1.
25/08/2017
Udtalelse om ændringer i loven om tilsynet med det finansielle marked (CON/2017/35), Østrig, 25.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Udtalelse om et lovforslag om ændring af statutten for NBB for så vidt angår antallet af medlemmer af NBB's bestyrelse (CON/2017/34), Belgien, 24.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/08/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/1493 af 3. august 2017 om ændring af afgørelse ECB/2014/29 om fremsendelsen til ECB af tilsynsdata indberettet til de kompetente nationale myndigheder af enhederne under tilsyn i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 (ECB/2017/23), EUT L 216 af 22.8.2017, s. 23.
22/08/2017
Afgørelse (ECB/2014/29). Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor EUT L  af 22.8.2017, s. .
21/08/2017
Udtalelse om indberetningen af kreditoplysninger (CON/2017/33), Østrig, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Udtalelse om udpegelsen af Central Bank of Cyprus som informationsmyndighed og tilføjelsen af den relevante undtagelse til kravet om bankhemmelighed (CON/2017/32), Cypern, 21.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
Udtalelse om en lov om kritisk infrastruktur (CON/2017/31), Slovenien, 14.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Udtalelse om et udkast til afgørelse om Hrvatska narodna bankas gennemførelse af pengepolitikken (CON/2017/30), Kroatien, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Udtalelse om et yderligere amortiseringskrav for realkreditlån (CON/2017/29), Sverige, 4.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2017
Udtalelse om adgang til det centrale kreditregister og registret over bankkonti (CON/2017/28), Bulgarien, 2.8.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/1403 af 23. juni 2017 om ændring af afgørelse ECB/2012/6 om oprettelse af et råd for TARGET2-Securities (Target2-Securities Board) (ECB/2017/20), EUT L 199 af 29.7.2017, s. 24.
29/07/2017
Retningslinje (ECB/2012/13). Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor EUT L  af 29.7.2017, s. .
21/07/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/1361 af 18. maj 2017 om ændring af afgørelse (EU) 2015/5 om indførelse af programmet vedrørende køb af værdipapirer af asset-backed typen (ECB/2017/15), EUT L 190 af 21.7.2017, s. 24.
21/07/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/1360 af 18. maj 2017 om ændring af afgørelse ECB/2014/40 om indførelse af det tredje program vedrørende køb af særligt dækkede obligationer (ECB/2017/14), EUT L 190 af 21.7.2017, s. 22.
21/07/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/1359 af 18. maj 2017 om ændring af afgørelse (EU) 2016/948 om indførelse af programmet til opkøb af virksomhedsobligationer (ECB/2017/13), EUT L 190 af 21.7.2017, s. 20.
21/07/2017
ECB's retningslinje (EU) 2017/1362 af 18. maj 2017 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2017/12), EUT L 190 af 21.7.2017, s. 26.
21/07/2017
ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering og om ændring af direktiv 2012/30/EU (CON/2017/22), EUT C 236 af 21.7.2017, s. 2.Læs mere
17/07/2017
ECB's retningslinje (EU) 2017/1404 af 23. juni 2017 om ændring af retningslinje ECB/2012/13 om TARGET2-Securities (ECB/2017/19), EUT L 199 af 17.7.2017, s. 26.
12/07/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/1258 af 5. juli 2017 om delegation af afgørelser om overførslen af fortrolig statistisk information til Den Fælles Afviklingsinstans (ECB/2017/22), EUT L 179 af 12.7.2017, s. 39.
11/07/2017
Udtalelse om begrænsning af kontantbetalinger (CON/2017/27), Bulgarien, 11.7.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/1198 af 27. juni 2017 om de kompetente nationale myndigheders indberetning af kreditinstitutters finansieringsplaner til ECB (ECB/2017/21), EUT L 172 af 30.6.2017, s. 32.
23/06/2017
Henstilling med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af artikel 22 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB (fremlagt af ECB) (ECB/2017/18), 23.6.2017.
23/06/2017
Udtalelse om en lov om den nationale stiftelse for forskning, teknologi og udvikling (CON/2017/26), Østrig, 23.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2017
Afgørelse ECB/2012/6. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor EUT L  af 23.6.2017, s. .
16/06/2017
Udtalelse om ejerskabet af en enhed med særligt formål med henblik på produktion af eurosedler (CON/2017/25), Spanien, 16.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2017
Udtalelse om revisionen af Banka Slovenijes forretningsaktiviteter (CON/2017/24), Slovenien, 12.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2017
Udtalelse om en ny kategori af gældsinstrumenter, et nyt makroprudentielt værktøj, oprettelsen af en ny kategori af afviklingsinstitutter og udelukkelsen af modregningsret (CON/2017/23), Belgien, 8.6.2017.
07/06/2017
Udtalelse om makroprudentielle foranstaltninger med henblik på at begrænse systemiske risici (CON/2017/21), Østrig, 7.6.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/937 af 23. maj 2017 om udpegning af ledere af arbejdsenheder til at vedtage delegerede afgørelser vedrørende signifikansen af enheder under tilsyn (ECB/2017/17), EUT L 141 af 1.6.2017, s. 28.
01/06/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/936 af 23. maj 2017 om udpegning af ledere af arbejdsenheder til at vedtage delegerede afgørelser om egnethed og hæderlighed (ECB/2017/16), EUT L 141 af 1.6.2017, s. 26.
01/06/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/935 af 16. november 2016 om delegation af beføjelser til at vedtage afgørelser om egnethed og hæderlighed samt vurdere krav til egnethed og hæderlighed  (ECB/2016/42), EUT L 141 af 1.6.2017, s. 21.
01/06/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/934 af 16. november 2016 om delegation af afgørelser vedrørende signifikansen af enheder under tilsyn (ECB/2016/41), EUT L 141 af 1.6.2017, s. 18.
01/06/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/933 af 16. november 2016 om de generelle rammer for delegation af beslutningstagende beføjelser for retlige instrumenter i forbindelse med tilsynsopgaver (ECB/2016/40), EUT L 141 af 1.6.2017, s. 14.
30/05/2017
Udtalelse om begræsning af kontantbetalinger (CON/2017/20), Belgien, 30.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
26/05/2017
Udtalelse om kommissionen for overvågning af alternative tvistbilæggelsesprocedurer og bankfondes reserver (CON/2017/19), Spanien, 26.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2017
Udtalelse om begrænsninger for kontantbetalinger (CON/2017/18), Portugal, 22.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2017
Udtalelse om Sveriges riksbanks finansielle uafhængighed (CON/2017/17), Sverige, 18.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/05/2017
Udtalelse om retslig beskyttelse af indehavere af bankers kvalificerede forpligtelser (CON/2017/16), Slovenien, 12.5.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/04/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/760 af 24. april 2017 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017 (ECB/2017/11), EUT  113 af 28.4.2017, s. 52.
24/04/2017
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/59/EU for så vidt angår usikrede gældsinstrumenters prioritetsrækkefølge ved insolvens (CON/2017/6), EUT C 132 af 24.4.2017, s. 1.Læs mere
24/04/2017
Udtalelse om loven om betalingstjenester, tjenester vedrørende udstedelse af elektroniske penge og betalingssystemer (CON/2017/15), Slovenien, 24.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Udtalelse om yderligere makroprudentielle værktøjer (CON/2017/14), Sverige, 20.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
ECB's retningslinje (EU) 2017/697 af 4. april 2017 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten, for så vidt angår mindre signifikante institutter (ECB/2017/9), EUT L 101 af 13.4.2017, s. 156.Læs mere
13/04/2017
ECB's henstilling af 31. marts 2017 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (ECB/2017/8), EUT C 120 af 13.4.2017, s. 1.
13/04/2017
ECB's henstilling af 4. april 2017 om fælles specifikationer for kompetente nationale myndigheders udøvelse af nogle af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten, for så vidt angår mindre signifikante institutter (ECB/2017/10), EUT C 120 af 13.4.2017, s. 2.
12/04/2017
Udtalelse om en udvidelse af anvendelsesområdet for data i kreditregistret (CON/2017/13), Letland, 12.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Udtalelse om forsikring mod stormflod (CON/2017/12), Irland, 7.4.2017.
07/04/2017
Udtalelse om ændring af loven om finanstilsyn (CON/2017/11), Tyskland, 7.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Udtalelse om indkredsning af kritisk infrastruktur med henblik på IT-sikkerhed (CON/2017/10), Tyskland, 6.4.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Udtalelse om lån knyttet til udenlandsk valuta (CON/2017/9), Polen, 24.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
ECB's retningslinje (EU) 2017/469 af 7. februar 2017 om ændring af retningslinje ECB/2008/8 om indsamling af data om euro og driften af Currency Information System 2 (ECB/2017/7), EUT L 77 af 22.3.2017, s. 4.
22/03/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/468 af 26. januar 2017 om ændring af afgørelse ECB/2010/10 om manglende overholdelse af statistiske indberetningskrav (ECB/2017/5), EUT L 77 af 22.3.2017, s. 1.
22/03/2017
Afgørelse ECB/2010/10. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor EUT L  af 22.3.2017, s. .
21/03/2017
Udtalelse om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8), Danmark, 21.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Læs mere
15/03/2017
Udtalelse om visse ændringer i de retlige rammer for udskudte skatteaktiver i Grækenland (CON/2017/7), Grækenland, 15.3.2017.
01/03/2017
Udtalelse om de oplysninger og data, som betalingssystemer, betalingsordninger, værdipapircentraler og clearing- og afviklingssystemer skal tilvejebringe (CON/2017/5), Polen, 1.3.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Udtalelse om Italiens deltagelse i en række programmer fra Den Internationale Valutafond: Forlængelsen af de nye lånearrangementer, bidraget til fonden for fattigdomsreduktion og vækst og en ny bilateral låneaftale (CON/2017/4), Italien, 22.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Udtalelse om overdragelse af nye realkreditrelaterede opgaver til Cyperns centralbank (CON/2017/3), Cypern, 17.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Afgørelse ECB/2015/10. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor 17.2.2017.
15/02/2017
Udtalelse om betalingskonti (CON/2017/2), Cypern, 15.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse (EU) 2017/274 af 10. februar 2017 om fastsættelse af principper for at give feedback vedrørende de opgaver, som de kompetente nationale myndigheders underkoordinatorer udfører, og om ophævelse af afgørelse (EU) 2016/3 (ECB/2017/6), EUT L 40 af 13.2.2017, s. 72.
07/02/2017
Retningslinje ECB/2008/8. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor 7.2.2017.
03/02/2017
Udtalelse om likviditetsstøtteforanstaltninger, en forebyggende rekapitalisering og andre bestemmelser af hastende karakter for banksektoren (CON/2017/1), Italien, 3.2.2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Retningslinje ECB/2014/15. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor EUT L  af 1.2.2017, s. .
31/01/2017
ECB's retningslinje (EU) 2017/148 af 16. december 2016 om ændring af retningslinje ECB/2014/15 om monetær og finansiel statistik (ECB/2016/45), EUT L 26 af 31.1.2017, s. 1.
20/01/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/103 af 11. januar 2017 om ændring af afgørelse (EU) 2016/948 om indførelse af programmet til opkøb af virksomhedsobligationer (ECB/2017/4), EUT L 16 af 20.1.2017, s. 57.
20/01/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/102 af 11. januar 2017 om ændring af afgørelse (EU) 2015/5 om indførelse af programmet vedrørende køb af værdipapirer af asset-backed typen (ECB/2017/3), EUT L 16 af 20.1.2017, s. 55.
20/01/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/101 af 11. januar 2017 om ændring af afgørelse ECB/2014/40 om indførelse af det tredje program vedrørende køb af særligt dækkede obligationer (ECB/2017/2), EUT L 16 af 20.1.2017, s. 53.
20/01/2017
ECB's afgørelse (EU) 2017/100 af 11. januar 2017 om ændring af afgørelse (EU) 2015/774 om et program til opkøb af den offentlige sektors aktiver på det sekundære marked (ECB/2017/1), EUT L 16 af 20.1.2017, s. 51.
13/01/2017
Afgørelse ECB/2014/45. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor 13.1.2017.
13/01/2017
Afgørelse ECB/2016/16. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor 13.1.2017.
06/01/2017
ECB's henstilling af 22. december 2016 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Bank of Greece (ECB/2016/46), EUT C 3 af 6.1.2017, s. 1.