Menu

2017

23/12/2017
Doporučení ECB ze dne 15. prosince 2017 Radě Evropské unie o externím auditorovi ECB (ECB/2017/42), Úř. věst. C 444, 23. 12. 2017, s. 1.
23/12/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/2444 ze dne 8. prosince 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/2332 o procesním rámci pro schvalování objemu emise euromincí  (ECB/2017/41), Úř. věst. L 344, 23. 12. 2017, s. 63.
23/12/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/2443 ze dne 8. prosince 2017 o schválení objemu emise mincí v roce 2018  (ECB/2017/40), Úř. věst. L 344, 23. 12. 2017, s. 61.
23/12/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/2442 ze dne 8. prosince 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/2164 o schválení objemu emise mincí v roce 2017 (ECB/2017/39), Úř. věst. L 344, 23. 12. 2017, s. 59.
15/12/2017
Obecné zásady ECB ze dne 23. listopadu 2017 o postupech pro shromažďování podrobných údajů o úvěrech a o úvěrovém riziku (ECB/2017/38), Úř. věst. L 333, 15. 12. 2017, s. 66.
06/12/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/2239 ze dne 16. listopadu 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/2247 o ročních účetních závěrkách ECB (ECB/2017/36), Úř. věst. L 320, 6. 12. 2017, s. 18.
04/12/2017
Stanovisko ECB k omezení počtu ústředních úvěrových družstev (CON/2017/54), Litva, 4. 12. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2017
Stanovisko k pověření Lietuvos bankas funkcí fiskálního agenta Mezinárodního měnového fondu  (CON/2017/53), Litva, 1. 12. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2017
Stanovisko k referenčním hodnotám ve finančních nástrojích a finančních smlouvách (CON/2017/52), Bulharsko, 29. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/11/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/2199 ze dne 20. listopadu 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/40 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů  (ECB/2017/37), Úř. věst. L 312, 28. 11. 2017, s. 92.
27/11/2017
Stanovisko ke změnám rámce rozhodování Българска народна банка (Bulharské národní banky) (CON/2017/51), Bulharsko, 27. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/11/2017
Stanovisko k transakcím se spřízněnými stranami  (CON/2017/50), Bulharsko, 27. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/11/2017
Stanovisko k právnímu předpisu o platech a důchodech (CON/2017/49), Irsko, 24. 11. 2017.
16/11/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/2097 ze dne 3. listopadu 2017 o metodice pro výpočet sankcí za porušení požadavků v oblasti dozoru nad systémově významnými platebními systémy  (ECB/2017/35), Úř. věst. L 299, 16. 11. 2017, s. 31.
16/11/2017
Nařízení ECB (EU) 2017/2095 ze dne 3. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 2157/1999 o pravomoci ECB uvalovat sankce (ECB/2017/34), Úř. věst. L 299, 16. 11. 2017, s. 22.
16/11/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/2098 ze dne 3. listopadu 2017 o procesních aspektech ukládání nápravných opatření v případě neplnění nařízení (EU) č. 795/2014 (ECB/2017/33), Úř. věst. L 299, 16. 11. 2017, s. 34.
16/11/2017
Nařízení ECB (EU) 2017/2094 ze dne 3. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 795/2014 o požadavcích v oblasti dozoru nad systémově významnými platebními systémy  (ECB/2017/32), Úř. věst. L 299, 16. 11. 2017, s. 11.
16/11/2017
Nařízení ECB/1999/4. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 16. 11. 2017, s. .
15/11/2017
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o povinnost clearingu a její pozastavení, požadavky na oznamování, techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, registraci registrů obchodních údajů, dohled nad těmito registry a požadavky na ně (CON/2017/42), Úř. věst. C 385, 15. 11. 2017, s. 10.Dodatečné informace
15/11/2017
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1095/2010 a nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí  (CON/2017/39), Úř. věst. C 385, 15. 11. 2017, s. 10.Dodatečné informace
14/11/2017
Obecné zásady ECB (EU) 2017/2193 ze dne 27. října 2017, kterými se mění obecné zásady (EU) 2015/280 o zřízení systému výroby a zadávání zakázek Eurosystému (ECB/2017/31), Úř. věst. L 310, 14. 11. 2017, s. 49.
14/11/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/2081 ze dne 10. října 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB  (ECB/2017/30), Úř. věst. L 295, 14. 11. 2017, s. 89.Dodatečné informace
14/11/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/2080 ze dne 22. září 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/9 o přístupu k některým údajům TARGET2 a o jejich použití  (ECB/2017/29), Úř. věst. L 295, 14. 11. 2017, s. 86.
14/11/2017
Obecné zásady ECB (EU) 2017/2082 ze dne 22. září 2017, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/27 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (ECB/2017/28), Úř. věst. L 295, 14. 11. 2017, s. 97.
14/11/2017
Rozhodnutí ECB/2010/9. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 14. 11. 2017, s. .
09/11/2017
Stanovisko k podpoře dlužníků z úvěrů na bydlení, kteří se nacházejí v těžké finanční situaci, a k podpoře dobrovolné restrukturalizace úvěrů na bydlení denominovaných nebo indexovaných v cizí měně (CON/2017/48), Polsko, 9. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2017
Stanovisko k dočasnému zmrazení sazby, kterou se úročí francouzský spořicí nástroj livret A a některé jiné francouzské regulované spořicí účty (CON/2017/45), Francie, 6. 11. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2017
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012 a (EU) 2015/2365 (CON/2017/38), Úř. věst. C 372, 1. 11. 2017, s. 6.Dodatečné informace
27/10/2017
Stanovisko k platebním službám (CON/2017/44), Kypr, 27. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/2017
Stanovisko k úloze Národní banky Slovenska při dohledu nad vzděláváním finančních zprostředkovatelů (CON/2017/43), Slovensko, 27. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2017
Stanovisko k soudní ochraně držitelů kvalifikovaných závazků bank (CON/2017/41), Slovinsko, 9. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/10/2017
Stanovisko k omezení plateb v hotovosti  (CON/2017/40), Kypr, 6. 10. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/09/2017
Stanovisko k mezibankovnímu clearingu a zúčtování v Polsku (CON/2017/37), Polsko, 20. 9. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2017
Doporučení ECB ze dne 8. září 2017 Radě Evropské unie o externím auditorovi Národní banky Slovenska  (ECB/2017/27), Úř. věst. C 310, 19. 9. 2017, s. 1.
19/09/2017
Nařízení ECB (EU) 2017/1539 ze dne 25. srpna 2017, kterým se stanoví datum použitelnosti nařízení (EU) 2017/1538, kterým se mění nařízení (EU) 2015/534 o vykazování finančních informací v oblasti dohledu (ECB/2017/25), na méně významné dohlížené subjekty, na které se vztahují vnitrostátní účetní rámce (ECB/2017/26), Úř. věst. L 240, 19. 9. 2017, s. 212.
19/09/2017
Nařízení ECB (EU) 2017/1538 ze dne 25. srpna 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2015/534 o vykazování finančních informací v oblasti dohledu (ECB/2017/25), Úř. věst. L 240, 19. 9. 2017, s. 1.
19/09/2017
Nařízení (EU) 2015/534 (ECB/2015/13). Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 19. 9. 2017, s. .
11/09/2017
Stanovisko k právnímu rámci pro kryté dluhopisy, vykazování údajů o úvěrech, makroobezřeznostním pravomocím a nástrojům a k společným postupům v rámci jednotného mechanismu dohledu (CON/2017/36), Slovensko, 11. 9. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2017
Doporučení ECB ze dne 24. srpna 2017 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banco de Portugal (ECB/2017/24), Úř. věst. C 292, 6. 9. 2017, s. 1.
25/08/2017
Stanovisko k reformě dohledu nad finančním trhem (CON/2017/35), Rakousko, 25. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2017
Stanovisko k návrhu zákona, kterým se mění základní statut NBB, pokud se týká počtu členů Rady NBB (CON/2017/34), Belgie, 24. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
22/08/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/1493 ze dne 3. srpna 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/29 o poskytování údajů z oblasti dohledu, které dohlížené subjekty v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 680/2014 vykazují vnitrostátním příslušným orgánům, Evropské centrální bance  (ECB/2017/23), Úř. věst. L 216, 22. 8. 2017, s. 23.
22/08/2017
Rozhodnutí (ECB/2014/29). Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 22. 8. 2017, s. .
21/08/2017
Stanovisko k vykazování údajů o úvěrech (CON/2017/33), Rakousko, 21. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2017
Stanovisko k určení Central Bank of Cyprus jako orgánu pro informace a k zahrnutí příslušné výjimky z požadavku na dodržování bankovního tajemství (CON/2017/32), Kypr, 21. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2017
Stanovisko k zákonu o kritické infrastruktuře (CON/2017/31), Slovinsko, 14. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Stanovisko k návrhu rozhodnutí o provádění měnové politiky ze strany Hrvatska narodna banka (CON/2017/30), Chorvatsko, 4. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2017
Stanovisko k dodatečnému požadavku na amortizaci hypoték (CON/2017/29), Švédsko, 4. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2017
Stanovisko k přístupu do centrálního registru úvěrů a registru bankovních účtů (CON/2017/28), Bulharsko, 2. 8. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/1403 ze dne 23. června 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2012/6 o zřízení Rady TARGET2-Securities (ECB/2017/20), Úř. věst. L 199, 29. 7. 2017, s. 24.
29/07/2017
Obecné zásady (ECB/2012/13). Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 29. 7. 2017, s. .
21/07/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/1361 ze dne 18. května 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/5 o provádění programu nákupu cenných papírů krytých aktivy  (ECB/2017/15), Úř. věst. L 190, 21. 7. 2017, s. 24.
21/07/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/1360 ze dne 18. května 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/40 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů (ECB/2017/14), Úř. věst. L 190, 21. 7. 2017, s. 22.
21/07/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/1359 ze dne 18. května 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/948 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru  (ECB/2017/13), Úř. věst. L 190, 21. 7. 2017, s. 20.
21/07/2017
Obecné zásady ECB (EU) 2017/1362 ze dne 18. května 2017, kterými se mění obecné zásady (EU) 2015/510 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému (ECB/2017/12), Úř. věst. L 190, 21. 7. 2017, s. 26.
21/07/2017
Stanovisko ECB ze dne 7. června 2017 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU  (CON/2017/22), Úř. věst. C 236, 21. 7. 2017, s. 2.Dodatečné informace
17/07/2017
Obecné zásady ECB (EU) 2017/1404 ze dne 23. června 2017, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/13 o TARGET2-Securities  (ECB/2017/19), Úř. věst. L 199, 17. 7. 2017, s. 26.
12/07/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/1258 ze dne 5. července 2017 o přenesení pravomoci přijímat rozhodnutí o předání důvěrných statistických informací Jednotnému výboru pro řešení krizí  (ECB/2017/22), Úř. věst. L 179, 12. 7. 2017, s. 39.
11/07/2017
Stanovisko k omezení plateb v hotovosti (CON/2017/27), Bulharsko, 11. 7. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/1198 ze dne 27. června 2017 o poskytování plánů financování úvěrových institucí vnitrostátními příslušnými orgány Evropské centrální bance  (ECB/2017/21), Úř. věst. L 172, 30. 6. 2017, s. 32.
23/06/2017
Doporučení pro rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění článek 22 statutu Evropského systému centrálních bank a ECB (předložené Evropskou centrální bankou) (ECB/2017/18), 23. 6. 2017.
23/06/2017
Stanovisko k zákonu o Národní nadaci pro výzkum, technologii a rozvoj (CON/2017/26), Rakousko, 23. 6. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2017
Rozhodnutí ECB/2012/6. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 23. 6. 2017, s. .
16/06/2017
Stanovisko k vlastnictví jednotky pro speciální účel zřízené za účelem výroby eurobankovek (CON/2017/25), Španělsko, 16. 6. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2017
Stanovisko k auditu činnosti Banka Slovenije  (CON/2017/24), Slovinsko, 12. 6. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2017
Stanovisko k nové kategorii dluhových nástrojů, novému makroobezřetnostnímu nástroji, vytvoření nové kategorie institucí provádějících vypořádání a vyloučení práv na započtení  (CON/2017/23), Belgie, 8. 6. 2017.
07/06/2017
Stanovisko k makroobezřetnostním opatřením na omezení systémových rizik (CON/2017/21), Rakousko, 7. 6. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/937 ze dne 23. května 2017 o jmenování vedoucích pracovních útvarů, kteří přijímají rozhodnutí v přenesené pravomoci o významu dohlížených subjektů (ECB/2017/17), Úř. věst. L 141, 1. 6. 2017, s. 28.
01/06/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/936 ze dne 23. května 2017 o jmenování vedoucích pracovních útvarů, kteří přijímají rozhodnutí v přenesené pravomoci o způsobilosti a bezúhonnosti (ECB/2017/16), Úř. věst. L 141, 1. 6. 2017, s. 26.
01/06/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/935 ze dne 16. listopadu 2016 o přenesení pravomoci přijímat rozhodnutí o způsobilosti a bezúhonnosti a o hodnocení splnění požadavků na způsobilost a bezúhonnost (ECB/2016/42)  (ECB/2016/42), Úř. věst. L 141, 1. 6. 2017, s. 21.
01/06/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/934 ze dne 16. listopadu 2016 o přenesení pravomoci přijímat rozhodnutí o významu dohlížených subjektů (ECB/2016/41)  (ECB/2016/41), Úř. věst. L 141, 1. 6. 2017, s. 18.
01/06/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/933 ze dne 16. listopadu 2016 o obecném rámci pro přenesení rozhodovacích pravomocí ve vztahu k právním nástrojům týkajícím se úkolů v oblasti dohledu (ECB/2016/40)  (ECB/2016/40), Úř. věst. L 141, 1. 6. 2017, s. 14.
30/05/2017
Stanovisko k omezení plateb v hotovosti (CON/2017/20), Belgie, 30. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
26/05/2017
Stanovisko ke zřízení Komise pro monitorování postupů alternativního řešení sporů a k rezervním fondům bankovních nadací (CON/2017/19), Španělsko, 26. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2017
Stanovisko k omezení plateb v hotovosti (CON/2017/18), Portugalsko, 22. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2017
Stanovisko k finanční nezávislosti Sveriges riksbank (CON/2017/17), Švédsko, 18. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/05/2017
Stanovisko k soudní ochraně držitelů kvalifikovaných závazků bank (CON/2017/16), Slovinsko, 12. 5. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/04/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/760 ze dne 24. dubna 2017 o celkové výši ročních poplatků za dohled za rok 2017 (ECB/2017/11), Úř. věst. 113, 28. 4. 2017, s. 52.
24/04/2017
Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/59/EU, pokud jde o pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v insolvenční hierarchii (CON/2017/6), Úř. věst. C 132, 24. 4. 2017, s. 1.Dodatečné informace
24/04/2017
Stanovisko k zákonu o platebních službách, službách vydávání elektronických peněz a platebních systémech (CON/2017/15), Slovinsko, 24. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Stanovisko k dodatečným makroobezřetnostním nástrojům (CON/2017/14), Švédsko, 20. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
Obecné zásady ECB (EU) 2017/697 ze dne 4. dubna 2017 o uplatňování možností a případů vlastního uvážení dostupných v rámci práva Unie vnitrostátními příslušnými orgány ve vztahu k méně významným institucím (ECB/2017/9), Úř. věst. L 101, 13. 4. 2017, s. 156.Dodatečné informace
13/04/2017
Doporučení ECB ze dne 31. března 2017 Radě Evropské unie o externím auditorovi Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (ECB/2017/8), Úř. věst. C 120, 13. 4. 2017, s. 1.
13/04/2017
Doporučení ECB ze dne 4. dubna 2017 o společných specifikacích pro uplatňování některých možností a případů vlastního uvážení dostupných v rámci práva Unie vnitrostátními příslušnými orgány ve vztahu k méně významným institucím (ECB/2017/10), Úř. věst. C 120, 13. 4. 2017, s. 2.
12/04/2017
Stanovisko k rozšíření rozsahu údajů vedených v registru úvěrů (CON/2017/13), Lotyšsko, 12. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Stanovisko k poskytování pojištění proti záplavám (CON/2017/12), Irsko, 7. 4. 2017.
07/04/2017
Stanovisko ke změnám zákona o dohledu nad finančním trhem  (CON/2017/11), Německo, 7. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Stanovisko k určování kritických infrastruktur pro účely bezpečnosti informačních technologií  (CON/2017/10), Německo, 6. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Stanovisko k úvěrům vázaným na cizí měnu (CON/2017/9), Polsko, 24. 3. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
Obecné zásady ECB (EU) 2017/469 ze dne 7. února 2017, kterými se mění obecné zásady ECB/2008/8 o shromažďování údajů týkajících se eura a provozování Systému měnových informací 2  (ECB/2017/7), Úř. věst. L 77, 22. 3. 2017, s. 4.
22/03/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/468 ze dne 26. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/10 o neplnění statistické zpravodajské povinnosti  (ECB/2017/5), Úř. věst. L 77, 22. 3. 2017, s. 1.
22/03/2017
Rozhodnutí ECB/2010/10. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 22. 3. 2017, s. .
21/03/2017
Stanovisko k omezení povinnosti přijímat platby v hotovosti (CON/2017/8), Dánsko, 21. 3. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Stanovisko k některým změnám právního rámce pro odložené daňové pohledávky v Řecku (CON/2017/7), Řecko, 15. 3. 2017.
01/03/2017
Stanovisko k poskytování informací a údajů platebními systémy, platebními schématy, depozitáři cenných papírů a zúčtovacími a vypořádacími systémy  (CON/2017/5), Polsko, 1. 3. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Stanovisko k účasti Itálie na několika programech Mezinárodního měnového fondu: rozšíření Nové dohody o zápůjčce, příspěvku do Fondu na snížení chudoby a podporu růstu a nové bilaterální dohodě o úvěru (CON/2017/4), Itálie, 22. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Stanovisko k pověření Central Bank of Cyprus novými úkoly v oblasti hypotečních úvěrů  (CON/2017/3), Kypr, 17. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Rozhodnutí ECB/2015/10. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie  17. 2. 2017.
15/02/2017
Stanovisko k platebním účtům (CON/2017/2), Kypr, 15. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
Již neplatí: Rozhodnutí ECB (EU) 2017/274 ze dne 10. února 2017, kterým se stanoví zásady pro poskytování zpětné vazby k plnění úkolů dílčích koordinátorů z vnitrostátních příslušných orgánů a zrušuje rozhodnutí (EU) 2016/3  (ECB/2017/6), Úř. věst. L 40, 13. 2. 2017, s. 72.
07/02/2017
Obecné zásady ECB/2008/8. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 7. 2. 2017.
03/02/2017
Stanovisko k opatřením na podporu likvidity, preventivní rekapitalizaci a dalším naléhavým opatřením týkajícím se bankovního sektoru (CON/2017/1), Itálie, 3. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Obecné zásady ECB/2014/15. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 1. 2. 2017, s. .
31/01/2017
Obecné zásady ECB (EU) 2017/148 ze dne 16. prosince 2016, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/15 o měnové a finanční statistice  (ECB/2016/45), Úř. věst. L 26, 31. 1. 2017, s. 1.
20/01/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/103 ze dne 11. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/948 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru  (ECB/2017/4), Úř. věst. L 16, 20. 1. 2017, s. 57.
20/01/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/102 ze dne 11. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/5 o provádění programu nákupu cenných papírů krytých aktivy  (ECB/2017/3), Úř. věst. L 16, 20. 1. 2017, s. 55.
20/01/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/101 ze dne 11. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/40 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů  (ECB/2017/2), Úř. věst. L 16, 20. 1. 2017, s. 53.
20/01/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/100 ze dne 11. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/774 o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích (ECB/2017/1), Úř. věst. L 16, 20. 1. 2017, s. 51.
13/01/2017
Rozhodnutí ECB/2014/45. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 13. 1. 2017.
13/01/2017
Rozhodnutí ECB/2016/16. Neoficiální konsolidované znění zpracované Úřadem pro publikace Evropské unie  13. 1. 2017.
06/01/2017
Doporučení ECB ze dne 22. prosince 2016 Radě Evropské unie o externím auditorovi Bank of Greece (ECB/2016/46), Úř. věst. C 3, 6. 1. 2017, s. 1.