2017

28/04/2017
Rozhodnutí ECB ze dne 24. dubna 2017 o celkové výši ročních poplatků za dohled za rok 2017 (ECB/2017/11), 28. 4. 2017.
24/04/2017
Stanovisko k zákonu o platebních službách, službách vydávání elektronických peněz a platebních systémech (CON/2017/15), Slovinsko, 24. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2017
Stanovisko k dodatečným makroobezřetnostním nástrojům (CON/2017/14), Švédsko, 20. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2017
Obecné zásady ECB (EU) 2017/697 ze dne 4. dubna 2017 o uplatňování možností a případů vlastního uvážení dostupných v rámci práva Unie vnitrostátními příslušnými orgány ve vztahu k méně významným institucím (ECB/2017/9), Úř. věst. L 101, 13. 4. 2017, s. 156.
13/04/2017
Doporučení ECB ze dne 31. března 2017 Radě Evropské unie o externím auditorovi Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (ECB/2017/8), Úř. věst. C 120, 13. 4. 2017, s. 1.
13/04/2017
Doporučení ECB ze dne 4. dubna 2017 o společných specifikacích pro uplatňování některých možností a případů vlastního uvážení dostupných v rámci práva Unie vnitrostátními příslušnými orgány ve vztahu k méně významným institucím (ECB/2017/10), Úř. věst. C 120, 13. 4. 2017, s. 2.
12/04/2017
Stanovisko k rozšíření rozsahu údajů vedených v registru úvěrů (CON/2017/13), Lotyšsko, 12. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2017
Stanovisko k poskytování pojištění proti záplavám (CON/2017/12), Irsko, 7. 4. 2017.
07/04/2017
Stanovisko ke změnám zákona o dohledu nad finančním trhem  (CON/2017/11), Německo, 7. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/04/2017
Stanovisko k určování kritických infrastruktur pro účely bezpečnosti informačních technologií  (CON/2017/10), Německo, 6. 4. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2017
Stanovisko k úvěrům vázaným na cizí měnu (CON/2017/9), Polsko, 24. 3. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2017
Obecné zásady ECB (EU) 2017/469 ze dne 7. února 2017, kterými se mění obecné zásady ECB/2008/8 o shromažďování údajů týkajících se eura a provozování Systému měnových informací 2  (ECB/2017/7), Úř. věst. L 77, 22. 3. 2017, s. 4.
22/03/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/468 ze dne 26. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/10 o neplnění statistické zpravodajské povinnosti  (ECB/2017/5), Úř. věst. L 77, 22. 3. 2017, s. 1.
21/03/2017
Stanovisko k omezení povinnosti přijímat platby v hotovosti (CON/2017/8), Dánsko, 21. 3. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2017
Stanovisko k některým změnám právního rámce pro odložené daňové pohledávky v Řecku (CON/2017/7), Řecko, 15. 3. 2017.
01/03/2017
Stanovisko k poskytování informací a údajů platebními systémy, platebními schématy, depozitáři cenných papírů a zúčtovacími a vypořádacími systémy  (CON/2017/5), Polsko, 1. 3. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2017
Stanovisko k účasti Itálie na několika programech Mezinárodního měnového fondu: rozšíření Nové dohody o zápůjčce, příspěvku do Fondu na snížení chudoby a podporu růstu a nové bilaterální dohodě o úvěru (CON/2017/4), Itálie, 22. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Stanovisko k pověření Central Bank of Cyprus novými úkoly v oblasti hypotečních úvěrů  (CON/2017/3), Kypr, 17. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/02/2017
Rozhodnutí ECB/2015/10. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie  17. 2. 2017.
15/02/2017
Stanovisko k platebním účtům (CON/2017/2), Kypr, 15. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/274 ze dne 10. února 2017, kterým se stanoví zásady pro poskytování zpětné vazby k plnění úkolů dílčích koordinátorů z vnitrostátních příslušných orgánů a zrušuje rozhodnutí (EU) 2016/3  (ECB/2017/6), Úř. věst. L 40, 13. 2. 2017, s. 72.Dodatečné informace
07/02/2017
Obecné zásady ECB/2008/8. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 7. 2. 2017.
03/02/2017
Stanovisko k opatřením na podporu likvidity, preventivní rekapitalizaci a dalším naléhavým opatřením týkajícím se bankovního sektoru (CON/2017/1), Itálie, 3. 2. 2017.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2017
Obecné zásady ECB/2014/15. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 1. 2. 2017, s. .
31/01/2017
Obecné zásady ECB (EU) 2017/148 ze dne 16. prosince 2016, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/15 o měnové a finanční statistice  (ECB/2016/45), Úř. věst. L 26, 31. 1. 2017, s. 1.
20/01/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/103 ze dne 11. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/948 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru  (ECB/2017/4), Úř. věst. L 16, 20. 1. 2017, s. 57.
20/01/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/102 ze dne 11. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/5 o provádění programu nákupu cenných papírů krytých aktivy  (ECB/2017/3), Úř. věst. L 16, 20. 1. 2017, s. 55.
20/01/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/101 ze dne 11. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/40 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů  (ECB/2017/2), Úř. věst. L 16, 20. 1. 2017, s. 53.
20/01/2017
Rozhodnutí ECB (EU) 2017/100 ze dne 11. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/774 o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích (ECB/2017/1), Úř. věst. L 16, 20. 1. 2017, s. 51.
13/01/2017
Rozhodnutí ECB/2014/45. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 13. 1. 2017.
13/01/2017
Rozhodnutí ECB/2014/40. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 13. 1. 2017.
13/01/2017
Rozhodnutí ECB/2016/16. Neoficiální konsolidované znění zpracované Úřadem pro publikace Evropské unie  13. 1. 2017.
13/01/2017
Obecné zásady ECB/2014/60. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie  Úř. věst. L , 13. 1. 2017, s. .
11/01/2017
Obecné zásady ECB/2015/35. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie  Úř. věst. L , 11. 1. 2017, s. .
11/01/2017
Obecné zásady ECB/2014/31. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie  Úř. věst. L , 11. 1. 2017, s. .
06/01/2017
Doporučení ECB ze dne 22. prosince 2016 Radě Evropské unie o externím auditorovi Bank of Greece (ECB/2016/46), Úř. věst. C 3, 6. 1. 2017, s. 1.