Banking Supervision
Български
Menu

CON/2017/52

 1. Становище относно бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори (CON/2017/52), България, 29.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Допълнителна информация

    
   Проект на Закон за платежните услуги и платежните системи