EBC/2017/30

  1. Decyzja EBC (UE) 2017/2081 z dnia 10 października 2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB  (EBC/2017/30), Dz.U. L 295 z 14.11.2017, str. 89.

    Dodatkowe informacje

    1. Sprostowanie do decyzji EBC (UE) 2017/2081 z dnia 10 października 2017 r. zmieniającej decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB, Dz.U. L 60 z 2.3.2018, str. 57.