ECB/2017/30

  1. Besluit (EU) 2017/2081 van de ECB van 10 oktober 2017 tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van Target2-ECB  (ECB/2017/30), PB L 295 van 14.11.2017, blz. 89.

    Aanvullende informatie

    1. Rectificatie van Besluit (EU) 2017/2081 van de ECB van 10 oktober 2017 tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van Target2-ECB, PB L 60 van 2.3.2018, blz. 57.