Menu

ECB/2017/30

  1. 2017 m. spalio 10 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2081, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų  (ECB/2017/30), OL L 295, 2017 11 14, p. 89.

    Papildoma informacija

    1. 2017 m. spalio 10 d. ECB sprendimo (ES) 2017/2081, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų (ECB/2017/30), klaidų ištaisymas, OL L 60, 2018 3 2, p. 57.