CON/2017/5

 1. Opinia w sprawie przekazywania danych i informacji przez systemy płatności, schematy płatnicze, depozyty papierów wartościowych i systemy rozrachunku (CON/2017/5), Polska, 1.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Dodatkowe informacje

    
   Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie funkcjonowania schematu płatniczego
    
   Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie funkcjonowania systemu płatności
    
   Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie danych i informacji przekazywanych przez podmioty prowadzące depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi oraz system rozrachunku