ECB/2017/6

  1. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2017/274 z 10. februára 2017, ktorým sa ustanovujú zásady poskytovania spätnej väzby k výkonu činnosti zástupcov koordinátora z príslušného vnútroštátneho orgánu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie (EÚ) 2016/3  (ECB/2017/6), Ú. v. EÚ L 40, 13. 2. 2017, s. 72.

    Dodatočné informácie

    1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/3 z 18. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú zásady poskytovania spätnej väzby k výkonu činnosti zástupcov koordinátora z príslušných vnútroštátnych orgánov v spoločných dohliadacích tímoch jednotného mechanizmu dohľadu  (ECB/2015/36), Ú. v. EÚ L 1, 5. 1. 2016, s. 4.