ECB/2017/6

  1. 2017 m. vasario 10 d. ECB sprendimas (ES) 2017/274, kuriuo nustatomi principai dėl nacionalinių kompetentingų institucijų koordinatorių padėjėjų darbo vertinimo teikimo ir kuriuo panaikinamas Sprendimas (ES) 2016/3  (ECB/2017/6), OL L 40, 2017 2 13, p. 72.

    Papildoma informacija

    1. Nebegalioja: 2015 m. lapkričio 18 d. ECB sprendimas (ES) 2016/3, kuriuo nustatomi principai dėl nacionalinių kompetentingų institucijų koordinatorių padėjėjų darbo Bendro priežiūros mechanizmo jungtinėse priežiūros grupėse vertinimo teikimo  (ECB/2015/36), OL L 1, 2016 1 5, p. 4.