EKB/2017/6

  1. Az EKB 2017. február 10-i (EU) 2017/274 határozata az illetékes nemzeti hatóságok alkoordinátorainak teljesítményére vonatkozó visszajelzés adása során irányadó alapelvek meghatározásáról és az (EU) 2016/3 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2017/6), HL L 40., 2017.2.13., 72. o.

    Kiegészítő információ

    1. Hatályát vesztette: Az illetékes nemzeti hatóságoknak az egységes felügyeleti mechanizmus közös felügyeleti csoportjaiban résztvevő al-koordinátorainak teljesítményéről adandó visszajelzés alapelveinek meghatározásáról szóló, 2015. november 18-i (EU) 2016/3 EKBi határozat (EKB/2015/36), HL L 1., 2016.1.5., 4. o.