Menu

2016

28/12/2016
Mnenje o predlogu zakona o nadzoru obdelovalcev plačilnih transakcij (CON/2016/61), Belgija, 28. 12. 2016.
23/12/2016
Priporočilo ECB z dne 13. decembra 2016 o politiki razdelitve dividend (ECB/2016/44), UL C 481, 23. 12. 2016, str. 1.
20/12/2016
Sklep ECB (EU) 2016/2248 z dne 3. novembra 2016 o razporeditvi denarnih prihodkov nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro (ECB/2016/36), UL L 347, 20. 12. 2016, str. 26.Dodatne informacije
20/12/2016
Sklep ECB (EU) 2016/2247 z dne 3. novembra 2016 o letnih računovodskih izkazih ECB (ECB/2016/35), UL L 347, 20. 12. 2016, str. 1.Dodatne informacije
20/12/2016
Smernica ECB (EU) 2016/2249 z dne 3. novembra 2016 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank (ECB/2016/34), UL L 347, 20. 12. 2016, str. 3.Dodatne informacije
17/12/2016
Smernica ECB (EU) 2016/2300 z dne 2. novembra 2016 o spremembi Smernice ECB/2014/31 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2016/33), UL L 344, 17. 12. 2016, str. 123.
17/12/2016
Smernica ECB (EU) 2016/2299 z dne 2. novembra 2016 o spremembi Smernice (EU) 2016/65 o odbitkih pri vrednotenju, ki se uporabljajo pri izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2016/32), UL L 344, 17. 12. 2016, str. 117.
17/12/2016
Smernica ECB (EU) 2016/2298 z dne 2. novembra 2016 o spremembi Smernice (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2016/31), UL L 344, 17. 12. 2016, str. 102.
15/12/2016
Mnenje o pooblastilu centralne banke Česká národní banka za izvajanje transakcij na finančnem trgu (CON/2016/60), Češka, 15. 12. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
Mnenje o revidiranju poslovanja Banke Slovenije (CON/2016/59), Slovenija, 13. 12. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
05/12/2016
Mnenje o prenosu javnih nalog v zvezi s kovanci na centralno banko De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Nizozemska, 5. 12. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
Sklep ECB (EU) 2016/2164 z dne 30. novembra 2016 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2017 (ECB/2016/43), UL L 333, 30. 11. 2016, str. 73.
30/11/2016
Mnenje o povračilu stroškov za delovanje centralnega kreditnega registra in registra bančnih računov (CON/2016/57), Bolgarija, 30. 11. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
Mnenje o stopnjah obveznih rezerv (CON/2016/56), Madžarska, 18. 11. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Mnenje o predlogu zakona o ukinitvi državnega poroštva v zvezi z izredno likvidnostno pomočjo (CON/2016/55), Belgija, 17. 11. 2016.
17/11/2016
Mnenje o podelitvi pooblastil centralni banki Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland za ocenjevanje konkurence na trgu hipotekarnih posojil in izdajanje navodil za posojilodajalce o spremenljivih obrestnih merah (CON/2016/54), Irska, 17. 11. 2016.
15/11/2016
Smernica ECB (EU) 2016/1994 z dne 4. novembra 2016 o pristopu, po katerem pristojni nacionalni organi priznajo institucionalne sheme za zaščito vlog za bonitetne namene v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (ECB/2016/38), UL L 306, 15. 11. 2016, str. 37.
15/11/2016
Smernica ECB (EU) 2016/1993 z dne 4. novembra 2016 o določitvi načel za usklajevanje pri ocenjevanju institucionalnih shem za zaščito vlog, v katerih so pomembne in manj pomembne institucije, v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter za spremljanje teh shem (ECB/2016/37), UL L 306, 15. 11. 2016, str. 32.
21/10/2016
Mnenje o spremembi formule za obrestovanje sredstev na varčevalnih računih livret A v Franciji (CON/2016/51), Francija, 21. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Sklep ECB/2013/54 – neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 14. 11. 2016.
11/11/2016
Sklep ECB (EU) 2016/1975 z dne 8. novembra 2016 o prenosu pooblastil za podelitev začasne akreditacije (ECB/2016/39), UL L 304, 11. 11. 2016, str. 9.
11/11/2016
Sklep ECB (EU) 2016/1974 z dne 31. oktobra 2016 o spremembi Sklepa (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) o drugi seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (ECB/2016/30), UL L 304, 11. 11. 2016, str. 7.
10/11/2016
Priporočilo ECB z dne 28. oktobra 2016 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (ECB/2016/29), UL C 413, 10. 11. 2016, str. 1.
31/10/2016
Mnenje o reorganizaciji nalog zvezne agencije za stabilizacijo finančnega trga in izvajanju smernic EBA o preudarnih politikah prejemkov (CON/2016/53), Nemčija, 31. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Sklep ECB/2016/10 – neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 31. 10. 2016.
28/10/2016
Mnenje o spremembah zakona o centralni banki Hrvatska narodna banka (CON/2016/52), Hrvaška, 28. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2016
Mnenje o predlogu zakona o pravilih za vračilo zneskov, zaračunanih zaradi uporabe nekaterih tečajnih razmikov pri posojilih, vezanih na tujo valuto (CON/2016/50), Poljska, 13. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma in o spremembah Direktive 2009/101/ES (CON/2016/49), 12. 10. 2016.Dodatne informacije
11/10/2016
Mnenje o ravnanju z nepremičninami ali kapitalskimi deleži, ki jih kreditna institucija pridobi po postopku poravnave dolga (CON/2016/48), Ciper, 11. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
Priporočilo ECB z dne 23. septembra 2016 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banca d’Italia (ECB/2016/28), UL C 366, 5. 10. 2016, str. 1.
29/09/2016
Sklep ECB (EU) 2016/1734 z dne 21. septembra 2016 o spremembi Sklepa ECB/2013/54 o postopkih akreditiranja izdelovalcev zaščitenih elementov eura in elementov eura (ECB/2016/25), UL L 262, 29. 9. 2016, str. 30.
28/09/2016
Mnenje o spremembi Zakona o centralni banki Latvijas Banka, s katero se zmanjšuje število članov Sveta centralne banke Latvijas Banka (CON/2016/47), Latvija, 28. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Mnenje o spremembah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (CON/2016/46), Slovenija, 26. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
24/09/2016
Sklep ECB (EU) 2016/1717 z dne 21. septembra 2016 o spremembi Sklepa ECB/2004/2 o sprejetju Poslovnika ECB (ECB/2016/27), UL L 258, 24. 9. 2016, str. 17.
24/09/2016
Sklep ECB/2004/2. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 24. 9. 2016.
23/09/2016
Uredba ECB (EU) 2016/1705 z dne 9. septembra 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9) o uporabi obveznih rezerv (ECB/2016/26), UL L 257, 23. 9. 2016, str. 10.
23/09/2016
Uredba ECB/2003/9. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 23. 9. 2016, str. .
19/09/2016
Mnenje o vlogi centralne banke Národná banka Slovenska pri poročanju o dajatvi od zavarovalnih premij (CON/2016/45), Slovaška, 19. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala in Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (CON/2016/44), 12. 9. 2016.Dodatne informacije
07/09/2016
Mnenje o vlogi predstavnika organa za finančni nadzor v Nadzornem odboru ECB in o nadomestilih za nadzor (CON/2016/43), Finska, 7. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
Popravek Smernice ECB (EU) 2016/1386 z dne 2. avgusta 2016 o spremembi Smernice ECB/2013/7 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2016/23) UL L 238, 6. 9. 2016, str. 7.
31/08/2016
Mnenje o centralnem kreditnem registru (CON/2016/42), Slovenija, 31. 8. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
31/08/2016
Mnenje o okrožnici centralne banke Banca d’Italia o izvajanju reforme italijanskih zadružnih bank (CON/2016/41), Italija, 31. 8. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Mnenje o spremembah sistema obveznih rezerv (CON/2016/40), Romunija, 30. 8. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
Priporočilo ECB z dne 2. avgusta 2016 o okviru za upravljanje kakovosti podatkov za statistiko imetij vrednostnih papirjev (ECB/2016/24), UL C 297, 17. 8. 2016, str. 1.
17/08/2016
Smernica ECB (EU) 2016/1386 z dne 2. avgusta 2016 o spremembi Smernice ECB/2013/7 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2016/23), UL L 222, 17. 8. 2016, str. 85.Dodatne informacije
17/08/2016
Uredba ECB (EU) 2016/1384 z dne 2. avgusta 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24) o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2016/22), UL L 222, 17. 8. 2016, str. 24.
29/07/2016
Mnenje o posebnih pravilih za prestrukturiranje posojil, ki so indeksirana ali denominirana v tuji valuti (CON/2016/39), Poljska, 29. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Mnenje o pregledu plačilnih shem (CON/2016/38), Poljska, 29. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
Priporočilo ECB z dne 14. julija 2016 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Eesti Pank  (ECB/2016/20), UL C 266, 22. 7. 2016, str. 1.
12/07/2016
Mnenje o izključitvi pravic do pobota v zvezi s terjatvami, mobiliziranimi kot zavarovanje pri centralni banki Evropskega sistema centralnih bank (CON/2016/37), Francija, 12. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/07/2016
Mnenje ECB o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 806/2014 za vzpostavitev evropskega sistema jamstva za vloge (CON/2016/26), UL C 252, 12. 7. 2016, str. 1.Dodatne informacije
11/07/2016
Sklep ECB (EU) 2016/1162 z dne 30. junija 2016 o razkritju zaupnih informacij v okviru preiskovanja kaznivih dejanj  (ECB/2016/19), UL L 192, 11. 7. 2016, str. 73.
11/07/2016
Mnenje o metodi in postopku za štetje, razvrščanje, pakiranje in označevanje bankovcev in kovancev (CON/2016/36), Poljska, 11. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
Smernica ECB (EU) 2016/1061 z dne 26. maja 2016 o spremembi Smernice ECB/2008/8 o zbiranju podatkov v zvezi z eurom in delovanju gotovinskega informacijskega sistema Currency Information System 2 (ECB/2016/15), UL L 173, 30. 6. 2016, str. 102.
28/06/2016
Ni več v veljavi: Sklep ECB (EU) 2016/1041 z dne 22. junija 2016 o primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, in razveljavitvi Sklepa (EU) 2015/300 (ECB/2016/18), UL L 169, 28. 6. 2016, str. 14.
28/06/2016
Mnenje o razširitvi dostopa do centralnega registra bančnih računov (CON/2016/35), Belgija, 28. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Mnenje o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine (CON/2016/34), Grčija, 28. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Mnenje o predlogu uredbe o spremembi Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) št. 596/2014 o zlorabi trga in Uredbe (EU) št. 909/2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah glede nekaterih datumov ter o predlogu direktive o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov glede nekaterih datumov (CON/2016/27), UL C 223, 21. 6. 2016, str. 3.Dodatne informacije
17/06/2016
Mnenje o (a) predlogu uredbe o določitvi skupnih pravil za listinjenje in vzpostavitvi evropskega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ter (b) predlogu uredbe o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja (CON/2016/11), UL C 219, 17. 6. 2016, str. 2.Dodatne informacije
16/06/2016
Sklep ECB z dne 7. junija 2016 o spremembi Sklepa (EU) 2016/245 o določitvi pravil za oddajo naročil (ECB/2016/17), UL L 159, 16. 6. 2016, str. 21.
16/06/2016
Sklep ECB (EU) 2016/955 z dne 6. maja 2016 o spremembi Sklepa ECB/2013/54 o postopkih akreditiranja izdelovalcev zaščitenih elementov eura in elementov eura (ECB/2016/12), UL L 159, 16. 6. 2016, str. 19.
15/06/2016
Sklep ECB z dne 1. junija 2016 o izvajanju programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja (ECB/2016/16), UL L 157, 15. 6. 2016, str. 28.
15/06/2016
Mnenje o spremembah zakona o centralni banki Hrvatska narodna banka (CON/2016/33), Hrvaška, 15. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/06/2016
Mnenje o znižanju zakonsko določenih prejemkov zaposlenih v javnem in poljavnem sektorju (CON/2016/32), Nizozemska, 13. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Mnenje o potrošniških kreditih (CON/2016/31), Slovenija, 8. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
07/06/2016
Izjava Republike Latvije, Republike Madžarske in Republike Malte o črkovanju imena enotne valute v Pogodbah  UL C 202, 7. 6. 2016, str. 357.Dodatne informacije
07/06/2016
Izjava Kraljevine Belgije, Republike Bolgarije, Zvezne republike Nemčije, Helenske republike, Kraljevine Španije, Italijanske republike, Republike Ciper, Republike Litve, Velikega vojvodstva Luksemburg, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Avstrije, Portugalske republike, Romunije, Republike Slovenije in Slovaške republike o simbolih Evropske unije  UL C 202, 7. 6. 2016, str. 355.Dodatne informacije
07/06/2016
Izjava v zvezi s Protokolom o stališču Danske  UL C 202, 7. 6. 2016, str. 353.Dodatne informacije
07/06/2016
Protokol (št. 18) o Franciji  UL C 202, 7. 6. 2016, str. 289.Dodatne informacije
07/06/2016
Protokol (št. 17) o Danski  UL C 202, 7. 6. 2016, str. 288.Dodatne informacije
07/06/2016
Protokol (št. 16) o nekaterih določbah, ki se nanašajo na Dansko  UL C 202, 7. 6. 2016, str. 287.Dodatne informacije
07/06/2016
Protokol (št. 15) o nekaterih določbah, ki se nanašajo na Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska  UL C 202, 7. 6. 2016, str. 284.Dodatne informacije
07/06/2016
Protokol (št. 13) o konvergenčnih merilih  UL C 202, 7. 6. 2016, str. 281.Dodatne informacije
07/06/2016
Protokol (št. 12) o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem  UL C 202, 7. 6. 2016, str. 279.Dodatne informacije
07/06/2016
Protokol (št. 7) o privilegijih in imunitetah Evropske unije  UL C 202, 7. 6. 2016, str. 266.Dodatne informacije
07/06/2016
Protokol (št. 6) o določitvi sedežev institucij ter nekaterih organov, uradov, agencij in služb Evropske unije  UL C 202, 7. 6. 2016, str. 265.Dodatne informacije
07/06/2016
Protokol (št. 4) o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in ECB UL C 202, 7. 6. 2016, str. 230.Dodatne informacije
07/06/2016
Prečiščeni različici Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije  UL C 202, 7. 6. 2016, str. 1.
04/06/2016
Popravek Sklepa ECB (EU) 2016/868 z dne 18. maja 2016 o spremembi Sklepa ECB/2014/6 o organizaciji pripravljalnih ukrepov za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih s strani Evropskega sistema centralnih bank UL L 148, 4. 6. 2016, str. 9.
03/06/2016
Mnenje o notranji reviziji centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) (CON/2016/30), Bolgarija, 3. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
Sklep ECB (EU) 2016/868 z dne 18. maja 2016 o spremembi Sklepa ECB/2014/6 o organizaciji pripravljalnih ukrepov za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih s strani Evropskega sistema centralnih bank (ECB/2016/14), UL L 144, 1. 6. 2016, str. 99.Dodatne informacije
01/06/2016
Uredba ECB (EU) 2016/867 z dne 18. maja 2016 o zbiranju podrobnih podatkov o kreditih in kreditnem tveganju (ECB/2016/13), UL L 144, 1. 6. 2016, str. 44.
19/05/2016
Mnenje o uredbi o integriranem podatkovnem modelu (CON/2016/29), Avstrija, 19. 5. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
Sklep ECB (EU) 2016/702 z dne 18. aprila 2016 o spremembi Sklepa (EU) 2015/774 o programu nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja na sekundarnih trgih (ECB/2016/8), UL L 121, 11. 5. 2016, str. 24.
03/05/2016
Sklep ECB (EU) 2016/811 z dne 28. aprila 2016 o spremembi Sklepa ECB/2014/34 o ukrepih v zvezi s ciljno usmerjenimi operacijami dolgoročnejšega refinanciranja (ECB/2016/11), UL L 132, 3. 5. 2016, str. 129.
03/05/2016
Sklep ECB (EU) 2016/810 z dne 28. aprila 2016 o drugi seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (ECB/2016/10), UL L 132, 3. 5. 2016, str. 107.
03/05/2016
Mnenje o reševanju in prisilnem prenehanju bank (CON/2016/28), Slovenija, 3. 5. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
02/05/2016
Sklep ECB (EU) 2016/821 z dne 26. aprila 2016 o spremembi Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB (ECB/2016/9), UL L 136, 2. 5. 2016, str. 12.
28/04/2016
Sklep ECB (EU) 2016/661 z dne 15. aprila 2016 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2016 (ECB/2016/7), UL L 114, 28. 4. 2016, str. 14.
28/04/2016
Sklep ECB/2014/34 – neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 28. 4. 2016.
20/04/2016
Mnenje o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem obtoku (CON/2016/25), Italija, 20. 4. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
Mnenje o revidiranju poslovanja Banke Slovenije (CON/2016/24), Slovenija, 18. 4. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
15/04/2016
Smernica ECB (EU) 2016/579 z dne 16. marca 2016 o spremembi Smernice ECB/2012/27 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (ECB/2016/6), UL L 99, 15. 4. 2016, str. 21.
13/04/2016
Mnenje o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (CON/2016/23), Slovenija, 13. 4. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
13/04/2016
Mnenje o predlogu uredbe o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede izjem za trgovce z blagom (CON/2016/10), UL C 130, 13. 4. 2016, str. 1.Dodatne informacije
06/04/2016
Mnenje o predlogu sklepa Sveta o določitvi ukrepov za postopno vzpostavitev enotnega zastopanja euroobmočja v Mednarodnem denarnem skladu (CON/2016/22), UL C 216, 6. 4. 2016, str. 1.Dodatne informacije
06/04/2016
Mnenje o prispevku Avstrije v sklad za ukrepanje in pomoč ob katastrofah pri Mednarodnem denarnem skladu (CON/2016/21), Avstrija, 6. 4. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2016
Smernica ECB (EU) 2016/450 z dne 4. decembra 2015 o spremembi Smernice ECB/2014/15 o denarni in finančni statistiki (ECB/2015/44), UL L 86, 1. 4. 2016, str. 42.
30/03/2016
Sklep ECB (EU) 2016/456 z dne 4. marca 2016 o pogojih za preiskave Evropskega urada za boj proti goljufijam v Evropski centralni banki v zvezi s preprečevanjem goljufij, korupcije in drugih nezakonitih dejanj, ki škodijo finančnim interesom Unije  (ECB/2016/3), UL L 79, 30. 3. 2016, str. 34.Dodatne informacije
30/03/2016
Mnenje o ureditvi prenosljivih dolžniških vrednostnih papirjev (CON/2016/20), Francija, 30. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Uredba ECB (EU) 2016/445 z dne 14. marca 2016 o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije (ECB/2016/4), UL L 78, 24. 3. 2016, str. 60.
24/03/2016
Mnenje o plačilnih storitvah (CON/2016/19), Bolgarija, 24. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Mnenje o zahtevah za odplačevanje hipotekarnih kreditov (CON/2016/18), Švedska, 24. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Mnenje o reformi zadružnih bank, sistemu jamstva za listinjenja nedonosnih posojil in dajanju posojil alternativnih investicijskih skladov (CON/2016/17), Italija, 24. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Sklep ECB (EU) 2016/457 z dne 16. marca 2016 o primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Republika Ciper (ECB/2016/5), UL L 79, 17. 3. 2016, str. 41.
17/03/2016
Mnenje o ustanovitvi in delovanju organizacij za prenos lastništva nepremičnin (CON/2016/16), Ciper, 17. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje (CON/2016/15), 17. 3. 2016.
16/03/2016
Mnenje o pridobitvi pravnega lastništva institucije Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer s strani centralne banke Banque de France (CON/2016/14), Francija, 16. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Mnenje o obveznih zahtevah za kreditna plačila in direktne obremenitve (CON/2016/13), Romunija, 16. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Mnenje o finančnih instrumentih, primernih za operacije denarne politike (CON/2016/12), Romunija, 16. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2016
Smernica ECB (EU) 2016/256 z dne 5. februarja 2016 o razširitvi skupnih pravil in minimalnih standardov za varstvo zaupnosti statističnih informacij, ki jih zbira Evropska centralna banka ob pomoči nacionalnih centralnih bank, na pristojne nacionalne organe sodelujočih držav članic in Evropsko centralno banko v nadzorni funkciji (ECB/2016/1), UL L 47, 25. 2. 2016, str. 16.
23/02/2016
Mnenje o ukrepih za olajšanje nemotenega delovanja upravnega odbora in kadrovske komisije centralne banke Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Ciper, 23. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
Mnenje o vrstnem redu poplačila upnikov kreditnih institucij (CON/2016/7), Francija, 23. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
Mnenje o dodatnih spremembah zahtev za odgovorno dajanje posojil (CON/2016/8), Madžarska, 22. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2016
Sklep ECB (EU) 2016/244 z dne 18. decembra 2015 o spremembi Sklepa ECB/2010/10 o neizpolnjevanju zahtev za statistično poročanje (ECB/2015/50), UL L 45, 20. 2. 2016, str. 13.
18/02/2016
Smernica ECB (EU) 2016/231 z dne 26. novembra 2015 o spremembi Smernice ECB/2011/23 o zahtevah ECB za statistično poročanje na področju zunanje statistike (ECB/2015/39), UL L 41, 18. 2. 2016, str. 28.
12/02/2016
Sklep ECB z dne 11. decembra 2015 o dostopu do elektronskih aplikacij, sistemov, platform in storitev EMN ter njihovi uporabi s strani ECB in pristojnih nacionalnih organov v enotnem mehanizmu nadzora (ECB/2015/47), UL L 37, 12. 2. 2016, str. 104.
12/02/2016
Sklep ECB z dne 11. decembra 2015 o spremembi Sklepa ECB/2013/1 o določitvi okvira za infrastrukturo javnih ključev za Evropski sistem centralnih bank (ECB/2015/46), UL L 37, 12. 2. 2016, str. 100.
03/02/2016
Mnenje o sistemu jamstva za vloge (CON/2016/6), Slovenija, 3. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
01/02/2016
Mnenje o sanaciji in reševanju kreditnih institucij in investicijskih podjetij (CON/2016/5), Ciper, 1. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
Spremembe okvira poklicne etike ECB (To besedilo nadomešča člen 36a besedila, objavljenega v Uradnem listu C 204 z dne 20. junija 2015, str. 3) UL C 31, 28. 1. 2016, str. 3.
25/01/2016
Mnenje o zagotavljanju odkupa kovancev s strani avstrijske kovnice (CON/2016/4), Avstrija, 25. 1. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2016
Smernica ECB (EU) 2016/66 z dne 26. novembra 2015 o spremembi Smernice ECB/2013/24 o zahtevah ECB za statistično poročanje na področju četrtletnih finančnih računov (ECB/2015/40), UL L 14, 21. 1. 2016, str. 36.
21/01/2016
Smernica ECB (EU) 2016/65 z dne 18. novembra 2015 o odbitkih pri vrednotenju, ki se uporabljajo pri izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2015/35), UL L 14, 21. 1. 2016, str. 30.
21/01/2016
Smernica ECB (EU) 2016/64 z dne 18. novembra 2015 o spremembi Smernice (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (Smernica o splošni dokumentaciji) (ECB/2015/34), UL L 14, 21. 1. 2016, str. 25.
21/01/2016
Mnenje o sistemu jamstva za vloge (CON/2016/3), Grčija, 21. 1. 2016.
20/01/2016
Mnenje o nadzoru dejavnosti obdelovalcev gotovine ter nalaganju upravnih ukrepov in kazni (CON/2016/2), Litva, 20. 1. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Mnenje o davku za nekatere finančne institucije (CON/2016/1), Poljska, 12. 1. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2016
Sklep ECB (EU) 2016/21 z dne 23. decembra 2015 o spremembi Sklepa ECB/2008/17 o določitvi okvira za skupno naročanje Eurosistema (ECB/2015/51), UL L 6, 9. 1. 2016, str. 5.
05/01/2016
Ni več v veljavi: Sklep ECB (EU) 2016/3 z dne 18. novembra 2015 o določitvi načel za zagotavljanje povratnih informacij o uspešnosti podkoordinatorjev iz pristojnih nacionalnih organov v skupnih nadzorniških skupinah enotnega mehanizma nadzora (ECB/2015/36), UL L 1, 5. 1. 2016, str. 4.