Menu

2016

28/12/2016
Aviz cu privire la un proiect de lege belgian privind monitorizarea procesatorilor de operațiuni de plată (CON/2016/61), Belgia, 28.12.2016.
23/12/2016
Recomandarea BCE din 13 decembrie 2016 privind politicile de distribuire a dividendelor (BCE/2016/44), JO C 481, 23.12.2016, p. 1.
20/12/2016
Decizia (UE) 2016/2248 a BCE din 3 noiembrie 2016 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (BCE/2016/36), JO L 347, 20.12.2016, p. 26.Informaţii suplimentare
20/12/2016
Decizia (UE) 2016/2247 a BCE din 3 noiembrie 2016 privind conturile anuale ale BCE (BCE/2016/35), JO L 347, 20.12.2016, p. 1.Informaţii suplimentare
20/12/2016
Orientarea (UE) 2016/2249 a BCE din 3 noiembrie 2016 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2016/34), JO L 347, 20.12.2016, p. 3.Informaţii suplimentare
17/12/2016
Orientarea (UE) 2016/2300 a BCE din 2 noiembrie 2016 de modificare a Orientării BCE/2014/31 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului (BCE/2016/33), JO L 344, 17.12.2016, p. 123.
17/12/2016
Orientarea (UE) 2016/2299 a BCE din 2 noiembrie 2016 de modificare a Orientării (UE) 2016/65 privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului (BCE/2016/32), JO L 344, 17.12.2016, p. 117.
17/12/2016
Orientarea (UE) 2016/2298 a BCE din 2 noiembrie 2016 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (BCE/2016/31), JO L 344, 17.12.2016, p. 102.
15/12/2016
Aviz cu privire la competențele Česká národní banka de a desfășura tranzacții pe piața financiară (CON/2016/60), Cehia, 15.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
Aviz cu privire la auditarea operațiunilor Banka Slovenije (CON/2016/59), Slovenia, 13.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Aviz cu privire la transferul atribuțiilor publice privind monedele metalice către De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Țările de Jos, 5.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
Decizia (UE) 2016/2164 a BCE din 30 noiembrie 2016 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2017  (BCE/2016/43), JO L 333, 30.11.2016, p. 73.
30/11/2016
Aviz cu privire la rambursarea costurilor de funcționare ale registrului central de credit și ale registrului de conturi bancare (CON/2016/57), Bulgaria, 30.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
Aviz cu privire la ratele rezervelor minime obligatorii (CON/2016/56), Ungaria, 18.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Aviz cu privire la un proiect de lege de eliminare a garanției de stat oferite în legătură cu asistența privind lichiditatea în situații de urgență (CON/2016/55), Belgia, 17.11.2016.
17/11/2016
Aviz cu privire la conferirea de competențe către Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland pentru evaluarea concurenței pe piața creditelor ipotecare și pentru emiterea de orientări către creditori privind ratele variabile ale dobânzilor  (CON/2016/54), Irlanda, 17.11.2016.
15/11/2016
Orientarea (UE) 2016/1994 a BCE din 4 noiembrie 2016 privind abordarea referitoare la recunoașterea sistemelor instituționale de protecție în scopuri prudențiale de către autoritățile naționale competente în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (BCE/2016/38), JO L 306, 15.11.2016, p. 37.
15/11/2016
Orientarea (UE) 2016/1993 a BCE din 4 noiembrie 2016 de stabilire a principiilor pentru coordonarea evaluării în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și monitorizarea sistemelor instituționale de protecție care includ instituții semnificative și mai puțin semnificative (BCE/2016/37), JO L 306, 15.11.2016, p. 32.
21/10/2016
Aviz cu privire la o modificare a formulei de remunerare în ceea ce privește libretul A din Franța (CON/2016/51), Franța, 21.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Decizia BCE/2013/54 - Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene 14.11.2016.
11/11/2016
Decizia (UE) 2016/1975 a BCE din 8 noiembrie 2016 privind subdelegarea competențelor de acordare a unei acreditări provizorii (BCE/2016/39), JO L 304, 11.11.2016, p. 9.
11/11/2016
Decizia (UE) 2016/1974 a BCE din 31 octombrie 2016 de modificare a Deciziei (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) privind o a doua serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (BCE/2016/30), JO L 304, 11.11.2016, p. 7.
10/11/2016
Recomandarea BCE din 28 octombrie 2016 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (BCE/2016/29), JO C 413, 10.11.2016, p. 1.
31/10/2016
Aviz cu privire la reorganizarea atribuțiilor Agenției federale pentru stabilizarea piețelor financiare (Federal Agency for Financial Market Stabilisation) și implementarea Ghidului ABE privind politicile solide de remunerare (CON/2016/53), Germania, 31.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Decizia BCE/2016/10 - Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene 31.10.2016.
28/10/2016
Aviz cu privire la modificările Legii privind Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Croația, 28.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2016
Aviz cu privire la un proiect de lege privind facilitarea rambursării marjelor percepute la împrumuturi legate de o monedă străină (CON/2016/50), Polonia, 13.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivei 2009/101/CE (CON/2016/49), 12.10.2016.Informaţii suplimentare
11/10/2016
Aviz cu privire la tratarea bunurilor imobile sau a capitalului social dobândit de o instituție de credit după un proces de reglementare a datoriilor (CON/2016/48), Cipru, 11.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
Recomandarea BCE din 23 septembrie 2016 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banca d’Italia (BCE/2016/28), JO C 366, 5.10.2016, p. 1.
29/09/2016
Decizia (UE) 2016/1734 a BCE din 21 septembrie 2016 de modificare a Deciziei BCE/2013/54 privind procedurile de acreditare pentru producătorii elementelor de securitate specifice euro și ai elementelor specifice euro (BCE/2016/25), JO L 262, 29.9.2016, p. 30.
28/09/2016
Aviz cu privire la modificările Legii privind Latvijas Banka de reducere a numărului membrilor Consiliului Latvijas Banka (CON/2016/47), Letonia, 28.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Aviz cu privire la Legea privind titlurile de valoare în formă dematerializată (CON/2016/46), Slovenia, 26.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
Decizia (UE) 2016/1717 a BCE din 21 septembrie 2016 de modificare a Deciziei BCE/2004/2 de adoptare a Regulamentului de procedură al BCE  (BCE/2016/27), JO L 258, 24.9.2016, p. 17.
24/09/2016
Decizia BCE/2004/2. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  24.9.2016.
23/09/2016
Regulamentul (UE) 2016/1705 al BCE din 9 septembrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9) privind aplicarea rezervelor minime obligatorii  (BCE/2016/26), JO L 257, 23.9.2016, p. 10.
23/09/2016
Regulamentul BCE/2003/9. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  JO L , 23.9.2016, p. .
19/09/2016
Aviz cu privire la rolul Národná banka Slovenska în raportarea perceperii primelor de asigurare (CON/2016/45), Slovacia, 19.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
Aviz cu privire la o propunere de regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene cu capital de risc și a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social (CON/2016/44), 12.9.2016.Informaţii suplimentare
07/09/2016
Aviz cu privire la rolul reprezentatului Autorității de supraveghere financiară în cadrul Consiliului de supraveghere al BCE și cu privire la taxele de supraveghere (CON/2016/43), Finlanda, 7.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
Rectificare la Orientarea (UE) 2016/1386 a BCE din 2 august 2016 de modificare a Orientării BCE/2013/7 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare (BCE/2016/23) JO L 238, 6.9.2016, p. 7.
31/08/2016
Aviz cu privire la registrul central al creditelor de consum  (CON/2016/42), Slovenia, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Aviz cu privire la circulara emisă de Banca d’Italia pentru punerea în aplicare a reformei cooperativelor de credit italiene  (CON/2016/41), Italia, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Aviz cu privire la modificarea regimului rezervelor minime obligatorii (CON/2016/40), România, 30.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
17/08/2016
Recomandarea BCE din 2 august 2016 privind cadrul de referință pentru managementul calității datelor pentru statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare  (BCE/2016/24), JO C 297, 17.8.2016, p. 1.
17/08/2016
Orientarea (UE) 2016/1386 a BCE din 2 august 2016 de modificare a Orientării BCE/2013/7 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare (BCE/2016/23), JO L 222, 17.8.2016, p. 85.Informaţii suplimentare
17/08/2016
Regulamentul (UE) 2016/1384 al BCE din 2 august 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24) privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare  (BCE/2016/22), JO L 222, 17.8.2016, p. 24.
29/07/2016
Aviz cu privire la reguli specifice privind restructurarea împrumuturilor indexate sau exprimate în monedă străină (CON/2016/39), Polonia, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Aviz cu privire la monitorizarea schemelor de plăți (CON/2016/38), Polonia, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
Recomandarea BCE din 14 iulie 2016 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Eesti Pank  (BCE/2016/20), JO C 266, 22.7.2016, p. 1.
12/07/2016
Aviz cu privire la excluderea drepturilor de compensare reciprocă în ceea ce privește creanțele mobilizate drept colateral la o bancă centrală din Sistemul European al Băncilor Centrale (CON/2016/37), Franța, 12.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/07/2016
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în scopul instituirii unui sistem european de asigurare a depozitelor (CON/2016/26), JO C 252, 12.7.2016, p. 1.Informaţii suplimentare
11/07/2016
Decizia (UE) 2016/1162 a BCE din 30 iunie 2016 privind divulgarea de informații confidențiale în contextul procedurilor desfășurate în materie penală  (BCE/2016/19), JO L 192, 11.7.2016, p. 73.
11/07/2016
Aviz cu privire la metoda și procedura pentru numărarea, sortarea, ambalarea și etichetarea bancnotelor și monedelor (CON/2016/36), Polonia, 11.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
Orientarea (UE) 2016/1061 a BCE din 26 mai 2016 de modificare a Orientării BCE/2008/8 privind colectarea datelor referitoare la euro și funcționarea Sistemului de informații privind numerarul 2 (BCE/2016/15), JO L 173, 30.6.2016, p. 102.
28/06/2016
Nu mai este în vigoare: Decizia (UE) 2016/1041 a BCE din 22 iunie 2016 privind eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă și de abrogare a Deciziei (UE) 2015/300  (BCE/2016/18), JO L 169, 28.6.2016, p. 14.
28/06/2016
Aviz cu privire la extinderea accesului la registrul central al conturilor bancare (CON/2016/35), Belgia, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Aviz cu privire la contractele de credit de consum referitoare la bunuri imobile locative  (CON/2016/34), Grecia, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Avizul BCE din 29 aprilie 2016 cu privire la o propunere de regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare în ceea ce privește anumite date, și o propunere de directivă de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește anumite date (CON/2016/27), JO C 223, 21.6.2016, p. 3.Informaţii suplimentare
17/06/2016
Aviz cu privire la (a) o propunere de regulament de stabilire a unor norme comune privind securitizarea și de creare a unui cadru european pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și cu privire la (b) o propunere de regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții (CON/2016/11), JO C 219, 17.6.2016, p. 2.Informaţii suplimentare
16/06/2016
Decizia BCE din 7 iunie 2016 de modificare a Deciziei (UE) 2016/245 de stabilire a normelor privind achizițiile  (BCE/2016/17), JO L 159, 16.6.2016, p. 21.
16/06/2016
Decizia (UE) 2016/955 a BCE din 6 mai 2016 de modificare a Deciziei BCE/2013/54 privind procedurile de acreditare pentru producătorii elementelor de securitate specifice euro și ai elementelor specifice euro  (BCE/2016/12), JO L 159, 16.6.2016, p. 19.
15/06/2016
Decizia BCE din 1 iunie 2016 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de obligațiuni emise de sectorul corporativ (BCE/2016/16), JO L 157, 15.6.2016, p. 28.
15/06/2016
Aviz cu privire la modificarea Legii privind Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/33), Croația, 15.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/06/2016
Aviz cu privire la reducerea remuneraţiei statutare a angajaților din sectorul public şi semi-public  (CON/2016/32), Țările de Jos, 13.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Aviz cu privire la creditele de consum (CON/2016/31), Slovenia, 8.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
Declaraţia Republicii Letonia, a Republicii Ungare şi a Republicii Malta cu privire la ortografierea denumirii monedei unice în tratate  JO C 202, 7.6.2016, p. 357.Informaţii suplimentare
07/06/2016
Declaraţia Regatului Belgiei, a Republicii Bulgaria, a Republicii Federale Germania, a Republicii Elene, a Regatului Spaniei, a Republicii Italiene, a Republicii Cipru, a Republicii Lituania, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Austria, a Republicii Portugheze, a României, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace, referitoare la simbolurile Uniunii Europene JO C 202, 7.6.2016, p. 355.Informaţii suplimentare
07/06/2016
Declaraţia cu privire la Protocolul privind poziţia Danemarcei  JO C 202, 7.6.2016, p. 353.Informaţii suplimentare
07/06/2016
Protocolul (nr. 18) privind Franţa  JO C 202, 7.6.2016, p. 289.Informaţii suplimentare
07/06/2016
Protocolul (nr. 17) privind Danemarca  JO C 202, 7.6.2016, p. 288.Informaţii suplimentare
07/06/2016
Protocolul (nr. 16) privind anumite dispoziţii privind Danemarca  JO C 202, 7.6.2016, p. 287.Informaţii suplimentare
07/06/2016
Protocolul (nr. 15) privind unele dispoziţii referitoare la Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord  JO C 202, 7.6.2016, p. 284.Informaţii suplimentare
07/06/2016
Protocolul (nr. 13) privind criteriile de convergență JO C 202, 7.6.2016, p. 281.Informaţii suplimentare
07/06/2016
Protocolul (nr. 12) privind procedura aplicabilă deficitelor excesive  JO C 202, 7.6.2016, p. 279.Informaţii suplimentare
07/06/2016
Protocolul (nr.7) privind privilegiile şi imunităţile Uniunii Europene  JO C 202, 7.6.2016, p. 266.Informaţii suplimentare
07/06/2016
Protocolul (nr. 6) privind stabilirea sediilor unor instituţii şi ale anumitor organe, oficii, agenţii şi servicii ale Uniunii Europene JO C 202, 7.6.2016, p. 265.Informaţii suplimentare
07/06/2016
Protocolul (nr. 4) privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al BCE  JO C 202, 7.6.2016, p. 230.Informaţii suplimentare
07/06/2016
Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene JO C 202, 7.6.2016, p. 1.
03/06/2016
Aviz cu privire la auditul intern al Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei)  (CON/2016/30), Bulgaria, 3.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
Decizia (UE) 2016/868 a BCE din 18 mai 2016 de modificare a Deciziei BCE/2014/6 privind organizarea măsurilor pregătitoare pentru colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite de către Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2016/14), JO L 144, 1.6.2016, p. 99.
01/06/2016
Regulamentul (UE) 2016/867 al BCE din 18 mai 2016 privind colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite și la riscul de credit  (BCE/2016/13), JO L 144, 1.6.2016, p. 44.
19/05/2016
Aviz cu privire la reglementarea utilizarii unui model de date integrat  (CON/2016/29), Austria, 19.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
Decizia (UE) 2016/702 a BCE din 18 aprilie 2016 de modificare a Deciziei (UE) 2015/774 privind un program de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare (BCE/2016/8), JO L 121, 11.5.2016, p. 24.
03/05/2016
Decizia (UE) 2016/811 a BCE din 28 aprilie 2016 de modificare a Deciziei BCE/2014/34 privind măsuri legate de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung  (BCE/2016/11), JO L 132, 3.5.2016, p. 129.
03/05/2016
Decizia (UE) 2016/810 a BCE din 28 aprilie 2016 privind o a doua serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung  (BCE/2016/10), JO L 132, 3.5.2016, p. 107.
03/05/2016
Aviz cu privire la rezoluția și lichidarea băncilor (CON/2016/28), Slovenia, 3.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2016
Decizia (UE) 2016/821 a BCE din 26 aprilie 2016 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii și condițiile TARGET2-ECB  (BCE/2016/9), JO L 136, 2.5.2016, p. 12.
28/04/2016
Decizia (UE) 2016/661 a BCE din 15 aprilie 2016 privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru 2016  (BCE/2016/7), JO L 114, 28.4.2016, p. 14.
28/04/2016
Decizia BCE/2014/34 - Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene 28.4.2016.
20/04/2016
Aviz cu privire la verificarea autenticității și a calității și punerea în circulație a bancnotelor euro (CON/2016/25), Italia, 20.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
Aviz cu privire la auditarea operațiunilor comerciale ale Banka Slovenije (CON/2016/24), Slovenia, 18.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2016
Orientarea (UE) 2016/579 a BCE din 16 martie 2016 de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)  (BCE/2016/6), JO L 99, 15.4.2016, p. 21.
13/04/2016
Aviz cu privire la prevenirea spălării de bani și a finanțării terorismului (CON/2016/23), Slovenia, 13.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2016
Aviz cu privire la o propunere de regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește derogările prevăzute pentru comercianții de mărfuri (CON/2016/10), JO C 130, 13.4.2016, p. 1.Informaţii suplimentare
06/04/2016
Aviz cu privire la o propunere de decizie a Consiliului de stabilire a unor măsuri în vederea instituirii treptate a unei reprezentări unificate a zonei euro în cadrul Fondului Monetar Internațional (CON/2016/22), JO C 216, 6.4.2016, p. 1.Informaţii suplimentare
06/04/2016
Aviz cu privire la contribuția Austriei la fondul ”Catastrophe Containment and Relief Trust” al Fondului Monetar Internațional  (CON/2016/21), Austria, 6.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2016
Orientarea (UE) 2016/450 a BCE din 4 decembrie 2015 de modificare a Orientării BCE/2014/15 privind statisticile monetare și financiare  (BCE/2015/44), JO L 86, 1.4.2016, p. 42.
30/03/2016
Decizia (UE) 2016/456 a BCE din 4 martie 2016 privind termenii și condițiile aplicabile investigațiilor efectuate de Oficiul European Antifraudă în cadrul BCE în materie de prevenire a fraudei, corupției și a oricăror altor activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene  (BCE/2016/3), JO L 79, 30.3.2016, p. 34.Informaţii suplimentare
30/03/2016
Aviz cu privire la regimul aplicabil titlurilor de natura datoriei negociabile (CON/2016/20), Franța, 30.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Regulamentul (UE) 2016/445 al BCE din 14 martie 2016 privind exercitarea opțiunilor și marjelor de apreciere prevăzute în dreptul Uniunii  (BCE/2016/4), JO L 78, 24.3.2016, p. 60.
24/03/2016
Aviz cu privire la serviciile de plată (CON/2016/19), Bulgaria, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Aviz cu privire la cerințele privind amortizarea ipotecii (CON/2016/18), Suedia, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Aviz cu privire la reforma cooperativelor de credit, o schemă de garantare pentru securitizările creditelor neperformante și capacitatea de creditare a fondurilor de investiții alternative (CON/2016/17), Italia, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Decizia (UE) 2016/457 a BCE din 16 martie 2016 privind eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru  (BCE/2016/5), JO L 79, 17.3.2016, p. 41.
17/03/2016
Aviz cu privire la înființarea și funcționarea organizațiilor pentru transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobiliare (CON/2016/16), Cipru, 17.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare (CON/2016/15), 17.3.2016.Informaţii suplimentare
16/03/2016
Aviz cu privire la dobândirea dreptului de proprietate asupra Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer de către Banque de France (CON/2016/14), Franța, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Aviz cu privire la cerințele minime obligatorii pentru operațiunile de transfer credit și debitarea directă (CON/2016/13), România, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
16/03/2016
Aviz cu privire la instrumentele financiare eligibile pentru operațiunile de politică monetară (CON/2016/12), România, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
25/02/2016
Orientarea (UE) 2016/256 a BCE din 5 februarie 2016 privind extinderea regulilor comune și a standardelor minime pentru protecția confidențialității informațiilor statistice colectate de Banca Centrală Europeană, cu sprijinul băncilor centrale naționale, asupra autorităților naționale competente ale statelor membre participante și asupra BCE în funcțiile sale în materie de supraveghere  (BCE/2016/1), JO L 47, 25.2.2016, p. 16.
23/02/2016
Aviz cu privire la măsurile de facilitare a bunei funcționări a Consiliului de administrație și a Comitetului de personal din cadrul Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Cipru, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
Aviz cu privire la ierarhia creditorilor instituțiilor de credit (CON/2016/7), Franța, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
Aviz cu privire la modificări suplimentare în ceea ce privește cerințele privind acordarea de împrumuturi în mod responsabil (CON/2016/8), Ungaria, 22.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2016
Decizia (UE) 2016/244 a BCE din 18 decembrie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2010/10 privind nerespectarea cerințelor de raportare statistică (BCE/2015/50), JO L 45, 20.2.2016, p. 13.
18/02/2016
Orientarea (UE) 2016/231 a BCE din 26 noiembrie 2015 de modificare a Orientării BCE/2011/23 privind cerințele de raportare statistică ale BCE în domeniul statisticilor externe  (BCE/2015/39), JO L 41, 18.2.2016, p. 28.
12/02/2016
Decizia BCE din 11 decembrie 2015 privind accesarea și utilizarea aplicațiilor, sistemelor, platformelor și serviciilor electronice ale MUS de către Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale competente din Mecanismul unic de supraveghere  (BCE/2015/47), JO L 37, 12.2.2016, p. 104.
12/02/2016
Decizia BCE din 11 decembrie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2013/1 de stabilire a cadrului pentru o infrastructură cu cheie publică pentru Sistemul European al Băncilor Centrale  (BCE/2015/46), JO L 37, 12.2.2016, p. 100.
03/02/2016
Aviz cu privire la schema de garantare a depozitelor (CON/2016/6), Slovenia, 3.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2016
Aviz cu privire la redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a societăților de investiții (CON/2016/5), Cipru, 1.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
Modificarea cadrului etic al BCE (Acest text înlocuiește articolul 36a din textul publicat în Jurnalul Oficial C 204 din 20 iunie 2015, p. 3)  JO C 31, 28.1.2016, p. 3.
25/01/2016
Aviz cu privire la asigurarea resurselor pentru răscumpărarea de monede de către Monetăria Austriei (CON/2016/4), Austria, 25.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2016
Orientarea (UE) 2016/66 a BCE din 26 noiembrie 2015 de modificare a Orientării BCE/2013/24 privind cerințele de raportare statistică ale BCE în domeniul conturilor financiare trimestriale  (BCE/2015/40), JO L 14, 21.1.2016, p. 36.
21/01/2016
Orientarea (UE) 2016/65 a BCE din 18 noiembrie 2015 privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului  (BCE/2015/35), JO L 14, 21.1.2016, p. 30.
21/01/2016
Orientarea (UE) 2016/64 a BCE din 18 noiembrie 2015 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (Orientarea privind documentația generală)  (BCE/2015/34), JO L 14, 21.1.2016, p. 25.
21/01/2016
Aviz cu privire la sistemul de garantare a depozitelor  (CON/2016/3), Grecia, 21.1.2016.
20/01/2016
Aviz cu privire la supravegherea activităților agenților care operează cu numerar și impunerea de măsuri și sancțiuni administrative (CON/2016/2), Lituania, 20.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Aviz cu privire la o taxă pentru anumite instituții financiare (CON/2016/1), Polonia, 12.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2016
Decizia (UE) 2016/21 a BCE din 23 decembrie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2008/17 de stabilire a cadrului pentru achizițiile comune ale Eurosistemului (BCE/2015/51), JO L 6, 9.1.2016, p. 5.
05/01/2016
Nu mai este în vigoare: Decizia (UE) 2016/3 a BCE din 18 noiembrie 2015 de stabilire a principiilor pentru furnizarea de feedback cu privire la activitatea subcoordonatorilor desemnați din rândul personalului autorităților naționale competente desfășurată în cadrul echipelor comune de supraveghere din Mecanismul unic de supraveghere  (BCE/2015/36), JO L 1, 5.1.2016, p. 4.