Menu

2016

28/12/2016
Advies inzake een Belgisch wetsontwerp betreffende het toezicht op verwerkers van betalingstransacties (CON/2016/61), België, 28.12.2016.Aanvullende informatie
23/12/2016
Aanbeveling van de ECB van 13 december 2016 betreffende dividenduitkeringsbeleid (ECB/2016/44), PB C 481 van 23.12.2016, blz. 1.
20/12/2016
Besluit (EU) 2016/2248 van de ECB van 3 november 2016 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben  (ECB/2016/36), PB L 347 van 20.12.2016, blz. 26.Aanvullende informatie
20/12/2016
Besluit (EU) 2016/2247 van de ECB van 3 november 2016 betreffende de jaarrekening van de ECB (ECB/2016/35), PB L 347 van 20.12.2016, blz. 1.Aanvullende informatie
20/12/2016
Richtsnoer (EU) 2016/2249 van de ECB van 3 november 2016 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken  (ECB/2016/34), PB L 347 van 20.12.2016, blz. 3.Aanvullende informatie
17/12/2016
Richtsnoer (EU) 2016/2300 van de ECB van 2 november 2016 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/31 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand  (ECB/2016/33), PB L 344 van 17.12.2016, blz. 123.
17/12/2016
Richtsnoer (EU) 2016/2299 van de ECB van 2 november 2016 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2016/65 betreffende binnen het kader van de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem toegepaste surpluspercentages  (ECB/2016/32), PB L 344 van 17.12.2016, blz. 117.
17/12/2016
Richtsnoer (EU) 2016/2298 van de ECB van 2 november 2016 houdende wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem  (ECB/2016/31), PB L 344 van 17.12.2016, blz. 102.
15/12/2016
Advies inzake de bevoegdheden van Česká národní banka voor het uitvoeren van financiële markttransacties  (CON/2016/60), Tsjechië, 15.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
ECB-Advies inzake de audit van de bedrijfsactiviteiten van Banka Slovenije (CON/2016/59), Slovenië, 13.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Advies in verband met de overdracht van publieke taken betreffende munten aan De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Nederland, 5.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
30/11/2016
Besluit (EU) 2016/2164 van de ECB 30 november 2016 houdende de goedkeuring van de muntenuitgifteomvang in 2017  (ECB/2016/43), PB L 333 van 30.11.2016, blz. 73.
30/11/2016
Advies inzake de vergoeding van de kosten voor de exploitatie van het centrale kredietregister en het bsnkrekeningenregister (CON/2016/57), Bulgarije, 30.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
Advies inzake reserverratio's (CON/2016/56), Hongarije, 18.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Advies inzake een wetsontwerp houdende de afschaffing van de staatswaarborg die werd verleend in verband met de noodliquiditeitssteun (CON/2016/55), België, 17.11.2016.Aanvullende informatie
17/11/2016
Advies inzake het verlenen van bevoegdheden aan de Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland voor het vaststellen van concurrentie in de markt voor hypotheekleningen en voor het uitvaardigen van instructies inzake variabele rentevoeten aan kredietverstrekkers (CON/2016/54), Ierland, 17.11.2016.
15/11/2016
Richtsnoer (EU) 2016/1994 van de ECB van 4 november 2016 betreffende de benadering voor de erkenning van institutionele protectiestelsels voor prudentiële doeleinden door nationale bevoegde autoriteiten krachtens Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad (ECB/2016/38), PB L 306 van 15.11.2016, blz. 37.
15/11/2016
Richtsnoer (EU) 2016/1993 van de ECB van 4 november 2016 tot vaststelling van de beginselen voor de coördinatie van de beoordeling krachtens Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad, en de controle van institutionele protectiestelsels die belangrijke en minder belangrijke instellingen omvatten (ECB/2016/37), PB L 306 van 15.11.2016, blz. 32.
21/10/2016
Advies inzake de wijziging van de remuneratieformule met betrekking tot het Franse spaarboekje A (CON/2016/51), Frankrijk, 21.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Besluit ECB/2013/54 - niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie  14.11.2016.
11/11/2016
Besluit (EU) 2016/1975 van de ECB van 8 november 2016 betreffende de subdelegatie van de bevoegdheden tot verlening van een voorlopige accreditatie (ECB/2016/39), PB L 304 van 11.11.2016, blz. 9.
11/11/2016
Besluit (EU) 2016/1974 van de ECB van 31 oktober 2016 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) betreffende een tweede reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (ECB/2016/30), PB L 304 van 11.11.2016, blz. 7.
10/11/2016
Aanbeveling van de ECB van 28 oktober 2016 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (ECB/2016/29), PB C 413 van 10.11.2016, blz. 1.
31/10/2016
Advies inzake de reorganisatie van de taken van het Federale Agentschap voor de stabilisatie van financiële markten en de uitvoering van EBA-richtsnoeren betreffende goed bezoldigingsbeleid (CON/2016/53), Duitsland, 31.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Besluit ECB/2016/10 - Niet-officiële door het Publicatiebureau van de European Unie geproduceerde tekst 31.10.2016.
28/10/2016
Advies inzake de gewijzigde Wet op Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Kroatië, 28.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2016
Advies inzake een voorstel van wet ter facilitering van de terugbetaling van bepaalde marges op aan vreemde valut gegekoppelde leningen (CON/2016/50), Polen, 13.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Advies van de ECB van 12 oktober 2016 inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van Richtlijn 2009/101/EG  (CON/2016/49), 12.10.2016.Aanvullende informatie
11/10/2016
Advies inzake behandeling van onroerend goed of aandelenkapitaal door een kredietinstelling na schuldregeling (CON/2016/48), Cyprus, 11.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
Aanbeveling van de ECB van 23 september 2016 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banca d’Italia (ECB/2016/28), PB C 366 van 5.10.2016, blz. 1.
29/09/2016
Besluit (EU) 2016/1734 van de ECB van 21 september 2016 houdende wijziging van Besluit ECB/2013/54 betreffende accreditatieprocedures voor producenten van beveiligde euro-items en euro-items (ECB/2016/25), PB L 262 van 29.9.2016, blz. 30.
28/09/2016
Advies inzake wijzigingen van de Wet op Latvijas Banka houdende wijziging van het aantal leden van de Raad van Latvijas Banka  (CON/2016/47), Letland, 28.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Advies inzake wijzigingen van de Wet Giraal Effectenverkeer (CON/2016/46), Slovenië, 26.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
Besluit (EU) 2016/1717 van de ECB van 21 september 2016 tot wijziging van Besluit ECB/2004/2 houdende goedkeuring van het reglement van orde van de ECB  (ECB/2016/27), PB L 258 van 24.9.2016, blz. 17.
24/09/2016
Besluit ECB/2004/2.Officieuze geconsolideerde door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde tekst  24.9.2016.
23/09/2016
Verordening (EU) 2016/1705 van de ECB van 9 september 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/2016/26), PB L 257 van 23.9.2016, blz. 10.
23/09/2016
Verordening ECB/2003/9. Onofficiële geconsolideerde tekst opgesteld door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie  PB L  van 23.9.2016, blz. .
19/09/2016
Advies inzake de rol van Národná banka Slovenska bij het rapporteren over de heffing van verzekeringspremies (CON/2016/45), Slowakije, 19.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
Advies van de ECB van 12 september 2016 betreffende een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen en Verordening (EU) nr. 346/2013 betreffende Europese sociaalondernemerschapsfondsen  (CON/2016/44), 12.9.2016.Aanvullende informatie
07/09/2016
Advies inzake de rol van de vertegenwoordiger van de financiële toezichtsautoriteit in de Raad van toezicht van de ECB en inzake toezichtkosten (CON/2016/43), Finland, 7.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
Rectificatie van Richtsnoer (EU) 2016/1386 van de ECB van 2 augustus 2016 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/7 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten (ECB/2016/23)  PB L 238 van 6.9.2016, blz. 7.
31/08/2016
Advies inzake een centraal kredietregister (CON/2016/42), Slovenië, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Advies inzake de circulaire van Banca d’Italia ter uitvoering van de hervorming van de Italiaanse coöperatieve banken (CON/2016/41), Italië, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Advies inzake de minimumreservesregeling (CON/2016/40), Roemenië, 30.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
Aanbeveling van de ECB van 2 augustus 2016 betreffende het gegevenskwalteitbeheerkader voor statistieken inzake aangehouden effecten (ECB/2016/24), PB C 297 van 17.8.2016, blz. 1.
17/08/2016
Richtsnoer (EU) 2016/1386 van de ECB van 2 augustus 2016 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/7 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten (ECB/2016/23), PB L 222 van 17.8.2016, blz. 85.Aanvullende informatie
17/08/2016
Verordening (EU) 2016/1384 van de ECB van 2 augustus 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) betreffende statistieken inzake aangehouden effecten (ECB/2016/22), PB L 222 van 17.8.2016, blz. 24.
29/07/2016
Advies inzake specifieke regels voor herstructurering van geïndexeerde lonen of luidend in vreemde valuta (CON/2016/39), Polen, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Advies inzake het oversight op betalingssystemen (CON/2016/38), Polen, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
Aanbeveling van de ECB van 14 juli 2016 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Eesti Pank  (ECB/2016/20), PB C 266 van 22.7.2016, blz. 1.
12/07/2016
Advies inzake de uitsluiting van salderingsrechten met betrekking tot bij een centrale bank van het Europees Stelsel van central banken als onderpand gemobiliseerde vorderingen (CON/2016/37), Frankrijk, 12.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/07/2016
Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 806/2014 met het oog op de instelling van een Europees depositoverzekeringsstelsel (CON/2016/26), PB C 252 van 12.7.2016, blz. 1.Aanvullende informatie
11/07/2016
Besluit (EU) 2016/1162 van de ECB van 30 juni 2016 inzake de openbaarmaking van vertrouwelijke informatie binnen het kader van strafrechtelijke onderzoeken  (ECB/2016/19), PB L 192 van 11.7.2016, blz. 73.
11/07/2016
Advies inzake de methode en procedure voor het tellen, sorteren, verpakken en etiketteren van bankbiljetten en muntstukken (CON/2016/36), Polen, 11.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
Richtsnoer (EU) 2016/1061 van de ECB van 26 mei 2016 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2008/8 inzake de gegevensverzameling betreffende de euro en de werking van het Valuta-informatiesysteem 2 (Currency Information System 2 — CIS 2) (ECB/2016/15), PB L 173 van 30.6.2016, blz. 102.
28/06/2016
Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer (EU) 2016/1041 van de ECB van 22 juni 2016 inzake de beleenbaarheid van door de Helleense Republiek uitgegeven of volledige gegarandeerde verhandelbare schuldinstrumenten en tot intrekking van Besluit (EU) 2015/300 (ECB/2016/18), PB L 169 van 28.6.2016, blz. 14.
28/06/2016
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, teneinde de CFI toegang te verschaffen tot het door de NBB bijgehoudenregister van de bankrekeningen (CON/2016/35), België, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
28/06/2016
Advies inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen (CON/2016/34), Griekenland, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Advies inzake een voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten, Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik en Verordening (EU) nr. 909/2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie en betreffende centrale effectenbewaarinstellingen, wat bepaalde data betreft en een voorstel voor een Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, wat bepaalde data betreft (CON/2016/27), PB C 223 van 21.6.2016, blz. 3.Aanvullende informatie
17/06/2016
Advies inzake a) een voorstel voor een verordening tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende securitisatie en tot instelling van een Europees kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie, en b) inzake een voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2016/11), PB C 219 van 17.6.2016, blz. 2.Aanvullende informatie
16/06/2016
Besluit (EU) 2016/956 van de ECB van 7 juni 2016 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/245 (ECB/2016/2) tot vaststelling van de regels inzake aanbesteding (ECB/2016/17), PB L 159 van 16.6.2016, blz. 21.
16/06/2016
Besluit (EU) 2016/955 van de ECB van 6 mei 2016 houdende wijziging van Besluit ECB/2013/54 betreffende accreditatieprocedures voor producenten van beveiligde euro-items en euro-items  (ECB/2016/12), PB L 159 van 16.6.2016, blz. 19.
15/06/2016
Besluit (EU) 2016/948 van de ECB van 1 juni 2016 betreffende de tenuitvoerlegging van het aankoopprogramma bedrijfssector  (ECB/2016/16), PB L 157 van 15.6.2016, blz. 28.
15/06/2016
Advies inzake wijzigingen van de Wet op Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/33), Kroatië, 15.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/06/2016
Advies inzake de verlaging van wettelijke bezoldiging voor werknemers in publieke en semipublieke sector (CON/2016/32), Nederland, 13.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
08/06/2016
Advies inzake consumentenkrediet (CON/2016/31), Slovenië, 8.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
Verklaring van de Republiek Letland, de Republiek Hongarije en de Republiek Malta over de spelling van de naam van de enige munteenheid in de Verdragen PB C 202 van 7.6.2016, blz. 357.Aanvullende informatie
07/06/2016
Verklaring van het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Oostenrijk, Roemenië, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek betreffende de symbolen van de Europese Unie PB C 202 van 7.6.2016, blz. 355.Aanvullende informatie
07/06/2016
Verklaring inzake het Protocol betreffende de positie Denemarken  PB C 202 van 7.6.2016, blz. 353.Aanvullende informatie
07/06/2016
Protocol (nr. 18) betreffende Frankrijk  PB C 202 van 7.6.2016, blz. 289.Aanvullende informatie
07/06/2016
Protocol (nr. 17) betreffende Denemarken  PB C 202 van 7.6.2016, blz. 288.Aanvullende informatie
07/06/2016
Protocol (nr. 16) betreffende enkele bepalingen inzake Denemarken  PB C 202 van 7.6.2016, blz. 287.Aanvullende informatie
07/06/2016
Protocol (nr. 15) betreffende enkele bepalingen met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland  PB C 202 van 7.6.2016, blz. 284.Aanvullende informatie
07/06/2016
Protocol (nr. 13) betreffende de convergentiecriteria PB C 202 van 7.6.2016, blz. 281.Aanvullende informatie
07/06/2016
Protocol (nr. 12) betreffende de procedure bij buitensporige tekorten  PB C 202 van 7.6.2016, blz. 279.Aanvullende informatie
07/06/2016
Protocol (nr. 7) betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie PB C 202 van 7.6.2016, blz. 266.Aanvullende informatie
07/06/2016
Protocol (nr. 6) betreffende de plaats van de zetels van de instellingen, van bepaalde instanties, organen, organisaties en diensten van de europese unie PB C 202 van 7.6.2016, blz. 265.Aanvullende informatie
07/06/2016
Protocol (Nr. 4) betreffende de statuten van het Europees stelsel van centrale banken en van de ECB PB C 202 van 7.6.2016, blz. 230.Aanvullende informatie
07/06/2016
Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie PB C 202 van 7.6.2016, blz. 1.Aanvullende informatie
03/06/2016
Advies inzake de interne audit van Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (CON/2016/30), Bulgarije, 3.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
Besluit (EU) 2016/868 van de ECB van 18 mei 2016 tot wijziging van Besluit ECB/2014/6 betreffende de organisatie van voorbereidende maatregelen voor de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens door het Europees Stelsel van centrale banken (ECB/2016/14), PB L 144 van 1.6.2016, blz. 99.
01/06/2016
Verordening (EU) 2016/867 van de ECB van 18 mei 2016 betreffende de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens en kredietrisicogegevens  (ECB/2016/13), PB L 144 van 1.6.2016, blz. 44.
19/05/2016
Advies inzake een verordening betreffende een geïntegreerdgegevensmodel (CON/2016/29), Oostenrijk, 19.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
Besluit (EU) 2016/702 van de ECB van 18 april 2016 tot wijziging van Besluit (EU) 2015/774 inzake een overheidsprogramma voor aankoop van activa op secundaire markten (ECB/2016/8), PB L 121 van 11.5.2016, blz. 24.
03/05/2016
Besluit (EU) 2016/811 van de ECB van 28 april 2016 houdende wijziging van Besluit ECB/2014/34 betreffende met gerichte langerlopende herfinancieringstransacties verband houdende maatregelen  (ECB/2016/11), PB L 132 van 3.5.2016, blz. 129.
03/05/2016
Besluit (EU) 2016/810 van de ECB van 28 april 2016 betreffende een tweede reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties  (ECB/2016/10), PB L 132 van 3.5.2016, blz. 107.
03/05/2016
Advies inzake de afwikkeling en liquidatie van banken (CON/2016/28), Slovenië, 3.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2016
Besluit (EU) 2016/821 van de ECB van 26 april 2016 tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van TARGET2-ECB  (ECB/2016/9), PB L 136 van 2.5.2016, blz. 12.
28/04/2016
Besluit (EU) 2016/661 van de ECB van 15 april 2016 betreffende het totale bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor 2016 (ECB/2016/7), PB L 114 van 28.4.2016, blz. 14.
28/04/2016
Besluit ECB/2014/34 - Niet-officiële door het Publicatiebureau van de European Unie geproduceerde tekst 28.4.2016.
20/04/2016
Advies inzake echtheids- en geschiktheidscontroles van eurobankbiljetten en de omloop ervan  (CON/2016/25), Italië, 20.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
Advies inzake de audit op de activiteiten van Banka Slovenije (CON/2016/24), Slovenië, 18.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2016
Richtsnoer (EU) 2016/579 van de ECB van 16 maart 2016 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/27 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees „real-time” bruto-vereveningssysteem (TARGET2) (ECB/2016/6), PB L 99 van 15.4.2016, blz. 21.
13/04/2016
Advies inzake het voorkomen van geldwitwassen en terrorismefinanciering (CON/2016/23), Slovenië, 13.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2016
Advies inzake een voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat vrijstellingen voor grondstoffenhandelaren betreft (CON/2016/10), PB C 130 van 13.4.2016, blz. 1.Aanvullende informatie
06/04/2016
Advies van de ECB van 17 maart 2016 betreffende een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten  (CON/2016/22), PB C 216 van 6.4.2016, blz. 1.Aanvullende informatie
06/04/2016
Advies inzake de Oostenrijkse bijdrage aan het 'Catastrophe Containment and Relief Trust' van het Internationaal Monetair Fonds  (CON/2016/21), Oostenrijk, 6.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2016
Richtsnoer (EU) 2016/450 van de ECB van 4 december 2015 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/15 betreffende monetaire en financiële statistieken  (ECB/2015/44), PB L 86 van 1.4.2016, blz. 42.
30/03/2016
Besluit (EU) 2016/456 van de ECB van 4 maart 2016 betreffende de voorwaarden voor onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding ten aanzien van de ECB, op het gebied van fraudepreventie, corruptie en elke andere onwettige activiteit die de financiële belangen van de Unie schaadt  (ECB/2016/3), PB L 79 van 30.3.2016, blz. 34.Aanvullende informatie
30/03/2016
Advies inzake de op verhandelbare schuldbewijzen toepasselijke regeling (CON/2016/20), Frankrijk, 30.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Verordening (EU) 2016/445 van de ECB van 14 maart 2016 betreffende de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt (ECB/2016/4), PB L 78 van 24.3.2016, blz. 60.
24/03/2016
advies inzake betalingsdiensten (CON/2016/19), Bulgarije, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Advies inzake hypotheekaflossingsbepalingen (CON/2016/18), Zweden, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Advies inzake de hervorming van coöperatieve banken, een garantiestelsel voor securitisaties van oninbare leningen en de kredietverleningscapaciteit van alternatieve beleggingsfondsen (CON/2016/17), Italië, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Besluit (EU) 2016/457 van de ECB van 16 maart 2016 inzake de beleenbaarheid van door de Republiek Cyprus uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldinstrumenten  (ECB/2016/5), PB L 79 van 17.3.2016, blz. 41.
17/03/2016
Advies inzake de oprichting en exploitatie van organisaties voor de overdracht van onroerend goed (CON/2016/16), Cyprus, 17.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Advies betreffende een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten (CON/2016/15), 17.3.2016.Aanvullende informatie
16/03/2016
Advies inzake de verkrijging van de juridische eigendom van het Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer door de Banque de France (CON/2016/14), Frankrijk, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Advies inzake bindende vereiste voor overmakingen en automatische afschrijvingen (CON/2016/13), Roemenië, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Advies inzake voor monetairbeleidtransacties beleenbare financiële instrumenten (CON/2016/12), Roemenië, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2016
Richtsnoer (EU) 2016/256 van de ECB van 5 februari 2016 betreffende de uitbreiding tot de nationale bevoegde autoriteiten van deelnemende lidstaten en de ECB in haar toezichtfuncties van gemeenschappelijke regels en minimumnormen ter bescherming van de vertrouwelijkheid van de door de ECB verzamelde statistische gegevens daarin bijgestaan door de nationale centrale banken  (ECB/2016/1), PB L 47 van 25.2.2016, blz. 16.
23/02/2016
Advies inzake maatregelen ter bevordering van de goede werking van de directie en het personeelsraad van de Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Cyprus, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
Advies inzake de rangorde van schuldeisers van kredietinstellingen (CON/2016/7), Frankrijk, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
Advies inzake nadere wijzigingen aangaande verantwoorde kredietverleningsvereisten  (CON/2016/8), Hongarije, 22.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2016
Besluit (EU) 2016/244 van de ECB van 18 december 2015 tot wijziging van Besluit ECB/2010/10 inzake niet-naleving van statistische rapportagevereisten (ECB/2015/50), PB L 45 van 20.2.2016, blz. 13.
18/02/2016
Richtsnoer (EU) 2016/231 van de ECB van 26 november 2015 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2011/23 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot externe statistieken  (ECB/2015/39), PB L 41 van 18.2.2016, blz. 28.
12/02/2016
Besluit (EU) 2016/188 van de ECB van 11 december 2015 betreffende de toegang tot en het gebruik van elektronische GTM-toepassingen, -systemen, -platforms en -diensten door de ECB en de nationaal bevoegde autoriteiten van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme  (ECB/2015/47), PB L 37 van 12.2.2016, blz. 104.
12/02/2016
Besluit (EU) 2016/187 van de ECB van 11 december 2015 houdende wijziging van Besluit ECB/2013/1 tot vaststelling van het kader voor een publieke sleutelinfrastructuur voor het Europees Stelsel van centrale banken  (ECB/2015/46), PB L 37 van 12.2.2016, blz. 100.
03/02/2016
Advies inzake het depositogarantiestelsel (CON/2016/6), Slovenië, 3.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2016
Advies inzake het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2016/5), Cyprus, 1.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
Wijzigingen van het Ethisch Kader van de ECB (Deze tekst vervangt artikel 36 bis van de tekst die is bekendgemaakt in het Publicatieblad C 204 van 20 juni 2015, blz. 3)  PB C 31 van 28.1.2016, blz. 3.
25/01/2016
Advies inzake muntstukkeninwisseling door de Oostenrijkse Munt (CON/2016/4), Oostenrijk, 25.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2016
Richtsnoer (EU) 2016/66 van de ECB van 26 november 2015 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/24 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot financiële kwartaalrekeningen  (ECB/2015/40), PB L 14 van 21.1.2016, blz. 36.
21/01/2016
Richtsnoer (EU) 2016/65 van de ECB van 18 november 2015 betreffende binnen het kader van de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem toegepaste surpluspercentages  (ECB/2015/35), PB L 14 van 21.1.2016, blz. 30.
21/01/2016
Richtsnoer (EU) 2016/64 van de ECB van 18 november 2015 houdende wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem (richtsnoer algemene documentatie)  (ECB/2015/34), PB L 14 van 21.1.2016, blz. 25.
21/01/2016
Advies inzake het depositogarantiestelsel (CON/2016/3), Griekenland, 21.1.2016.
20/01/2016
Advies inzake toezicht op activiteiten van geldverwerkers en oplegging van administratieve maatregelen en sancties (CON/2016/2), Litouwen, 20.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Advies inzake een belasting voor bepaalde financiële instellingen (CON/2016/1), Polen, 12.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2016
Besluit (EU) 2016/21 van de ECB van 23 december 2015 tot wijziging van Besluit ECB/2008/17 tot vaststelling van het kader voor de gezamenlijke aanbesteding van het Eurosysteem (ECB/2015/51), PB L 6 van 9.1.2016, blz. 5.
05/01/2016
Niet langer van kracht zijn: Besluit (EU) 2016/3 van de ECB van 18 november 2015 houdende vaststelling van feedbackverstrekkingbeginselen betreffende prestaties van subcoördinators van nationale bevoegde autoriteiten in de gezamenlijk toezichthoudende teams van het Gemeenschappelijk Toezichtmechanisme  (ECB/2015/36), PB L 1 van 5.1.2016, blz. 4.