Menu

2016

28/12/2016
Opinjoni dwar abbozz ta' liġi Belġjana dwar is-sorveljanza ta' proċessuri tat-tranżazzjonijiet ta' ħlas (CON/2016/61), Il-Belġju, 28.12.2016.
23/12/2016
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-13 ta’ Diċembru 2016 dwar politiki għad-distribuzzjoni ta’ dividendi (BĊE/2016/44), ĠU C 481, 23.12.2016, pġ. 1.
20/12/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/2248 tal-BĊE tat-3 ta' Novembru 2016 dwar l-allokazzjoni tad-dħul monetarju tal-banek ċentrali nazzjonali ta' Stati membri li l-munita tagħhom hija l-euro  (BĊE/2016/36), ĠU L 347, 20.12.2016, pġ. 26.Aktar tagħrif
20/12/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/2247 tal-BĊE tat-3 ta' Novembru 2016 dwar il-kontijiet annwali tal-BĊE  (BĊE/2016/35), ĠU L 347, 20.12.2016, pġ. 1.Aktar tagħrif
20/12/2016
Linja Gwida (UE) 2016/2249 tal-BĊE tat-3 ta' Novembru 2016 dwar il-qafas legali għall-kontabilità u r-rapportar finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali  (BĊE/2016/34), ĠU L 347, 20.12.2016, pġ. 3.Aktar tagħrif
17/12/2016
Linja Gwida (UE) 2016/2300 tal-BĊE tat-2 ta' Novembru 2016 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2014/31 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral  (BĊE/2016/33), ĠU L 344, 17.12.2016, pġ. 123.
17/12/2016
Linja Gwida (UE) 2016/2299 tal-BĊE tat-2 ta' Novembru 2016 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2016/65 dwar il-haircuts fil-valutazzjoni applikati fl-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema  (BĊE/2016/32), ĠU L 344, 17.12.2016, pġ. 117.
17/12/2016
Linja Gwida (UE) 2016/2298 tal-BĊE tat-2 ta' Novembru 2016 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2015/510 dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal- Eurosistema  (BĊE/2016/31), ĠU L 344, 17.12.2016, pġ. 102.
15/12/2016
Opinjoni dwar is-setgħat ta' Česká národní banka biex iwettaq transazzjonijiet fis-suq finanzjarju (CON/2016/60), Ir-Repubblika Ċeka, 15.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
Opinjoni dwar l-awditjar tal-operazzjonijiet ta' negozju ta' Banka Slovenije (CON/2016/59), Is-Slovenja, 13.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Opinijoni dwar it-trasferiment ta' kompiti pubbliċì fir-rigward ta' muniti lil De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 5.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/2164 tal-BĊE tat-30 ta' Novembru 2016 dwar l-approvazzjoni tal-volum ta' ħruġ ta' muniti fl-2017  (BĊE/2016/43), ĠU L 333, 30.11.2016, pġ. 73.
30/11/2016
Opinjoni dwar ir-rimbors tal-ispejjeż għall-operazzjoni tar-reġistru tal-kreditu ċentrali u r-reġistru tal-kontijiet bankarji (CON/2016/57), Il-Bulgarija, 30.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
Opinjoni dwar koeffiċjenti ta' riżerva (CON/2016/56), L-Ungerija, 18.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Opinjoni dwar abbozz ta' liġi li jneħħi l-garanzija tal-Istat mogħtija fir-rigward tal-assistenza tal-likwidità ta' emerġenza (CON/2016/55), Il-Belġju, 17.11.2016.
17/11/2016
Opinjoni dwar l-għoti ta’ setgħat lill-Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland għall-valutazzjoni tal-kompetizzjoni fis-suq għal self ipotekarju u biex jingħataw struzzjonijiet lil mutwanti dwar rati ta’ mgħax varjabbli  (CON/2016/54), L-Irlanda, 17.11.2016.
15/11/2016
Linja Gwida (UE) 2016/1994 tal-BĊE tal-4 ta' Novembru 2016 dwar l-approċċ għar-rikonoxximent ta' skemi ta' protezzjoni istituzzjonali għal skopijiet prudenzjali mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti bis-saħħa tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill  (BĊE/2016/38), ĠU L 306, 15.11.2016, pġ. 37.
15/11/2016
Linja Gwida (UE) 2016/1993 tal-BĊE tal-4 ta' Novembru 2016 li tistabbilixxi l-prinċipji għall-koordinazzjoni tal-valutazzjoni bis-saħħa tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u l-monitoraġġ ta' skemi ta' protezzjoni istituzzjonali inklużi istituzzjonijiet sinifikanti u inqas sinifikanti (BĊE/2016/37), ĠU L 306, 15.11.2016, pġ. 32.
21/10/2016
Opinjoni dwar modifika tal-formula ta' remunerazzjoni fir-rigward tal-livret A Franċiż (CON/2016/51), Franza, 21.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Please translate: Deċiżjoni BĊE/2013/54 - Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea  14.11.2016.
11/11/2016
DEĊIŻJONI (UE) 2016/1975 tal-BĊE tat-8 ta' Novembru 2016 dwar is-subdelega ta' setgħat biex tingħata akkreditazzjoni provviżorja (BĊE/2016/39) (BĊE/2016/39), ĠU L 304, 11.11.2016, pġ. 9.
11/11/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/1974 tal-BĊE tal-31 ta' Ottubru 2016 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2016/810 (BĊE/2016/10) dwar it-tieni serje ta' operazzjonijiet speċifiċi ta' rifinanzjament għal żmien itwal (BĊE/2016/30), ĠU L 304, 11.11.2016, pġ. 7.
10/11/2016
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-28 ta’ Ottubru 2016 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (BĊE/2016/29), ĠU C 413, 10.11.2016, pġ. 1.
31/10/2016
Opinjoni dwar ir-riorganizzazzjoni tal-kompiti tal-Federal Agency for Financial Market Stabilisation (FMSA) u l-implimentazzjoni tal-linji gwida tal-ABE dwar politiki sodi ta’ remunerazzjoni (CON/2016/53), Il-Ġermanja, 31.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Deċiżjoni BĊE/2016/10 tad-9 ta' Frar 2016 li tistabbilixxi r-regoli dwar l-akkwisti 31.10.2016.
28/10/2016
Opinjoni fuq emendi għal-Liġi dwar il-Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Il-Kroazja, 28.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2016
Opinjoni dwar abbozz ta'liġi li jaffaċilita r-rimbors ta' ċerti spreads imposti fuq self marbut mal-kambju ta' valuta barranija (CON/2016/50), Il-Polonja, 13.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva (UE) 2015/849 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda d-Direttiva 2009/101/KE  (CON/2016/49), 12.10.2016.Aktar tagħrif
11/10/2016
Opinjoni dwar l-immaniġġjar ta' proprjetà immobbli jew kapital azzjonarju akkwistati minn istituzzjoni ta' kreditu wara process ta' saldu ta' dejn  (CON/2016/48), Ċipru, 11.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-23 ta' Settembru 2016 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Banca d’Italia (BĊE/2016/28), ĠU C 366, 5.10.2016, pġ. 1.
29/09/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/1734 tal-BĊE tal-21 ta' Settembru 2016 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2013/54 dwar il-proċeduri ta' akkreditazzjoni għal manifatturi ta' oġġetti tal-euro siguri u oġġetti tal-euro (BĊE/2016/25), ĠU L 262, 29.9.2016, pġ. 30.
28/09/2016
Opinjoni dwar emendi għal-Liġi dwar Latvijas Banka li tnaqqas l-għadd ta’ membri tal-Kunsill ta’ Latvijas Banka (CON/2016/47), Il-Latvja, 28.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Opinjoni dwar Emendi għall-Book Entry Securities Act (CON/2016/46), Is-Slovenja, 26.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/1717 tal-BĊE tal-21 ta' Settembru 2016 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2004/2 li tadotta r-Regoli tal-Proċedura tal-BĊE  (BĊE/2016/27), ĠU L 258, 24.9.2016, pġ. 17.
24/09/2016
Deċiżjoni BĊE/2004/2. Test konsolidat mhux uffiċjali magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea  24.9.2016.
23/09/2016
Regolament (UE) 2016/1705 tal-BĊE tad-9 ta' Settembru 2016 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1745/2003 (BĊE/2003/9) dwar l-applikazzjoni ta' riżervi minimi (BĊE/2016/26), ĠU L 257, 23.9.2016, pġ. 10.
23/09/2016
Regolament BĊE/2003/9. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ĠU L , 23.9.2016, pġ. .
19/09/2016
Opinjoni dwar ir-rwol ta’ Národná banka Slovenska fir-rapportar dwar it-taxxa fuq il-primjum tal-assigurazzjoni (CON/2016/45), Is-Slovakja, 19.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
Opinjoni tal-BĊE dwar proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 345/2013 dwar Fondi ta' Kapital ta' Riskju Ewropew u r-Regolament (UE) Nru 346/2013 dwar Fondi ta’ Intraprenditorija soċjali Ewropej  (CON/2016/44), 12.9.2016.Aktar tagħrif
07/09/2016
Opinjoni dwar ir-rwol tar-rappreżentant tal-Awtorità Superviżorja Finanzjarja fuq il-Bord Superviżorju tal-BĊE, u dwar it-tariffi superviżorji (CON/2016/43), Il-Finlandja, 7.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
Rettifika għal-Linja Gwida (EU) 2016/1386 tal-BĊE tat-2 ta' Awwissu 2016 li jemenda l-Linja Gwida BĊE/2013/7 dwar statistika fuq investimenti f'titoli (BĊE/2016/23) ĠU L 238, 6.9.2016, pġ. 7.
31/08/2016
Opinjoni dwar reġistru ta' kreditu ċentrali (CON/2016/42), Is-Slovenja, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Opinjoni dwar iċ-ċirkulari tal-Banca d'Italia li timplimenta r-riforma tal-banek cooperattivi Taljani (CON/2016/41), L-Italja, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Opinjoni dwar emendi għar-reġim ta' riżervi minimi (CON/2016/40), Ir-Rumanija, 30.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-2 ta’ Awwissu 2016 dwar il-qafas ta’ mmaniġġjar tal-kwalità tad-dejta għall-istatistika fuq investimenti f’titoli (BĊE/2016/24), ĠU C 297, 17.8.2016, pġ. 1.
17/08/2016
Linja Gwida (UE) 2016/1386 tal-BĊE tat-2 ta' Awwissu 2016 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2013/7 dwar statistika fuq investimenti f'titoli (BĊE/2016/23), ĠU L 222, 17.8.2016, pġ. 85.Aktar tagħrif
17/08/2016
Regolament (UE) 2016/1384 tal-BĊE tat-2 ta' Awwissu 2016 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) dwar statistika fuq investimenti f'titoli (BĊE/2016/22), ĠU L 222, 17.8.2016, pġ. 24.
29/07/2016
Opinjoni dwar ir-regoli speċifiċi għal self ta' ristrutturazzjoni indiċjat jew ddenominat f'valuta barranija  (CON/2016/39), Il-Polonja, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Opinjoni dwar is-sorveljanza tal-iskemi ta' ħlas (CON/2016/38), Il-Polonja, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tal-14 ta’ Lulju 2016 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Eesti Pank  (BĊE/2016/20), ĠU C 266, 22.7.2016, pġ. 1.
12/07/2016
Opinjoni dwar l-esklużjoni ta' drittijiet ta' tpaċija fir-rigward ta' pretensjonijiet immobilizzati bħala kollateral ma' bank ċentrali tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali (CON/2016/37), Franza, 12.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/07/2016
Opinjoni dwar proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda ir-Regolament (UE) Nru 806/2014 biex tiġi stabbilita Skema Ewropea għall-Assigurazzjoni tad-Depożiti  (CON/2016/26), ĠU C 252, 12.7.2016, pġ. 1.Aktar tagħrif
11/07/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/1162 tal-BĊE tat-30 ta' Ġunju 2016 dwar l-iżvelar ta' informazzjoni kunfidenzjali fil-kuntest ta' investigazzjonijiet kriminali  (BĊE/2016/19), ĠU L 192, 11.7.2016, pġ. 73.
11/07/2016
Opinjoni dwar il-metodu u l-proċedura għall-għadd, l-issortjar, l-ipakkjar u t-tiikkettar ta' karti tal-flus u muniti (CON/2016/36), Il-Polonja, 11.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
Linja Gwida (UE) 2016/1061 tal-BĊE tas-26 ta' Mejju 2016 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2008/8 dwar ġbir ta' dejta dwar l-euro u l-operazzjoni tal-Currency Information System 2 (BĊE/2016/15), ĠU L 173, 30.6.2016, pġ. 102.
28/06/2016
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni (UE) 2016/1041 tal-BĊE tat-22 ta' Ġunju 2016 dwar l-eliġibbiltà ta' strumenti ta' dejn negozjabbli maħruġa jew iggarantiti bis-sħiħ mir-Repubblika Ellenika u li tħassar id-Deċiżjoni (UE) 2015/300 (BĊE/2016/18), ĠU L 169, 28.6.2016, pġ. 14.
28/06/2016
Opinjoni dwar l-estensjoni tal-aċċess għar-reġistru ċentrali ta' kontijiet bankarji (CON/2016/35), Il-Belġju, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Opinjoni dwar arranġamenti ta' kreditu għal konsumaturi relatati ma' proprjetà immobbli residenzjali (CON/2016/34), Il-Greċja, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Opinjoni dwar proposta għal regolament li jemenda r-Regolament (UE) Nru 600/2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji, ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 dwar l-abbuż tas-suq u r-Regolament (UE) Nru 909/2014 dwar titjib fis-saldu tat-titoli fl-Unjoni Ewropea u dwar depożitorji ċentrali tat-titoli fir-rigward ta’ ċerti dati, u proposta għal direttiva li temenda d-Direttiva 2014/65/UE dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji fir-rigward ta’ ċerti dati (CON/2016/27), ĠU C 223, 21.6.2016, pġ. 3.Aktar tagħrif
17/06/2016
Opinjoni dwar (a) proposta għal regolament li jistabbilixxi regoli komuni dwar it-titolizzazzjoni u li joħloq qafas Ewropew għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata u (b) proposta għal regolament li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 dwar rekwiżiti prudenzjali għal istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti ta’ investiment (CON/2016/11), ĠU C 219, 17.6.2016, pġ. 2.Aktar tagħrif
16/06/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/956 tal-BĊE tas-7 ta' Ġunju 2016 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2016/245 (BĊE/2016/2) li tistabbilixxi r-regoli dwar l-akkwisti (BĊE/2016/17), ĠU L 159, 16.6.2016, pġ. 21.
16/06/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/955 tal-BĊE tas-6 ta' Mejju 2016 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2013/54 dwar il-proċeduri ta' akkreditazzjoni għal manifatturi ta' oġġetti tal-euro siguri u oġġetti tal-euro (BĊE/2016/12), ĠU L 159, 16.6.2016, pġ. 19.
15/06/2016
Deċiżjoni tal-BĊE tal-1 ta' Ġunju 2016 dwar l-implimentazzjoni tal-programm ta' xiri mis-settur korporattiv  (BĊE/2016/16), ĠU L 157, 15.6.2016, pġ. 28.
15/06/2016
Opinjoni dwar emendi għal-Liġi dwar Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/33), Il-Kroazja, 15.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/06/2016
Opinjoni dwar it-tnaqqis tar-remunerazzjoni statutorja għal impjegati fis-settur pubbliku u semi-pubbliku  (CON/2016/32), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 13.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Opinjoni dwar kreditu għall-konsumatur (CON/2016/31), Is-Slovenja, 8.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
Dikjarazzjoni mir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Ungerija u r-Repubblika ta' Malta dwar l-ortografija ta' l-isem tal-munita unika fit-Trattati ĠU C 202, 7.6.2016, pġ. 357.Aktar tagħrif
07/06/2016
Dikjarazzjoni mir-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, ir-Repubblika Ellenika, ir-Renju ta' Spanja, ir-Repubblika Taljana, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Litwanja, il-Gran Dukat tal-Lussemburgu, ir-Repubblika tal-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Awstrija, ir-Repubblika Portugiża, ir-Rumanija, ir-Repubblika Slovena u r-Repubblika Slovakka dwar is-simboli tal-Unjoni Ewropea ĠU C 202, 7.6.2016, pġ. 355.Aktar tagħrif
07/06/2016
Dikjarazzjoni li tikkonċerna l-Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka  ĠU C 202, 7.6.2016, pġ. 353.Aktar tagħrif
07/06/2016
Protokoll (Nru 18) dwar Franza  ĠU C 202, 7.6.2016, pġ. 289.Aktar tagħrif
07/06/2016
Protokoll (Nru 17) dwar id-Danimarka  ĠU C 202, 7.6.2016, pġ. 288.Aktar tagħrif
07/06/2016
Protokoll (Nru 16) dwar ċerti disposizzjonijiet li jirrigwardaw lid-Danimarka  ĠU C 202, 7.6.2016, pġ. 287.Aktar tagħrif
07/06/2016
Protokoll (Nru 15) dwar ċerti disposizzjonijiet li jirrigwardaw ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u tal-Irlanda ta' Fuq  ĠU C 202, 7.6.2016, pġ. 284.Aktar tagħrif
07/06/2016
Protokoll (Nru 13) dwar il-kriterji ta' konverġenza  ĠU C 202, 7.6.2016, pġ. 281.Aktar tagħrif
07/06/2016
Protokoll (Nru 12) dwar il-proċedura ta' żbilanċ eċċessiv  ĠU C 202, 7.6.2016, pġ. 279.Aktar tagħrif
07/06/2016
Protokoll (Nru 7) dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Unjoni Ewropea ĠU C 202, 7.6.2016, pġ. 266.Aktar tagħrif
07/06/2016
Protokoll (Nru 6) dwar il-lokalità tas-sede tal-istituzzjonijiet u ta' ċerti korpi, uffiċċji, aġenziji u dipartimenti tal-Unjoni Ewropea ĠU C 202, 7.6.2016, pġ. 265.Aktar tagħrif
07/06/2016
Protokoll (Nru 4) dwar l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-BĊE ĠU C 202, 7.6.2016, pġ. 230.Aktar tagħrif
07/06/2016
Verżjonijiet ikkonsolidati tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea ĠU C 202, 7.6.2016, pġ. 1.
03/06/2016
Opinjoni dwar il-verifika interna ta' Българска народна банка (il-Bank Nazzjonali Bulgaru) (CON/2016/30), Il-Bulgarija, 3.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/868 tal-BĊE tat-18 ta' Mejju 2016 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2014/6 dwar l-organizzazzjoni ta' miżuri ta' tħejjija għall-ġbir ta' mikrodejta dwar il-kreditu għall-iżvilupp u l-produzzjoni tal-istatistika mis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (BĊE/2016/14), ĠU L 144, 1.6.2016, pġ. 99.
01/06/2016
Regolament (UE) 2016/867 tal-BĊE tat-18 ta' Mejju 2016 dwar il-ġbir ta' mikrodejta dwar il-kreditu u r-riskju tal-kreditu  (BĊE/2016/13), ĠU L 144, 1.6.2016, pġ. 44.
19/05/2016
Opinjoni dwar regolament dwar mudell ta'dejta integrat (CON/2016/29), L-Awstrija, 19.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/702 tal-BĊE tat-18 ta' April 2016 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2015/774 dwar programm ta' xiri ta' assi ta' swieq sekondarji mis-settur pubbliku (BĊE/2016/8), ĠU L 121, 11.5.2016, pġ. 24.
03/05/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/811 tal-BĊE tat-28 ta' April 2016 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2014/34 dwar miżuri relatati ma' operazzjonijiet immirati ta' rifinanzjament fuq żmien itwal  (BĊE/2016/11), ĠU L 132, 3.5.2016, pġ. 129.
03/05/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/810 tal-BĊE tat-28 ta' April 2016 dwar it-tieni serje ta' operazzjonijiet speċifiċi ta' rifinanzjament għal żmien itwal  (BĊE/2016/10), ĠU L 132, 3.5.2016, pġ. 107.
03/05/2016
Opinjoni dwar ir-riżoluzzjoni u l-istralċ ta' banek (CON/2016/28), Is-Slovenja, 3.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/821 tal-BĊE tas-26 ta' April 2016 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2007/7 dwar it-termini u l-kundizzjonijiet ta' TARGET2-BĊE  (BĊE/2016/9), ĠU L 136, 2.5.2016, pġ. 12.
28/04/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/661 tal-BĊE tal-15 ta' April 2016 fuq l-ammont totali ta' drittijiet superviżorji annwali għall-2016  (BĊE/2016/7), ĠU L 114, 28.4.2016, pġ. 14.
28/04/2016
Deċiżjoni BĊE/2014/34 tad-9 ta' Frar 2016 li tistabbilixxi r-regoli dwar l-akkwisti 28.4.2016.
20/04/2016
Opinjoni dwar il-verifika tal-awtentiċità u l-idoneità tal-karti tal-flus tal-euro u ċ-ċirkolazzjoni tagħhom (CON/2016/25), L-Italja, 20.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
Opinjoni dwar l-awditjar tal-operat tan-negozju ta’ Banka Slovenije (CON/2016/24), Is-Slovenja, 18.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2016
Linja Gwida (UE) 2016/579 tal-BĊE tas-16 ta' Marzu 2016 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2012/27 dwar is-sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2)  (BĊE/2016/6), ĠU L 99, 15.4.2016, pġ. 21.
13/04/2016
Opinjoni dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu (CON/2016/23), Is-Slovenja, 13.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2016
Opinjoni dwar proposta għal regolament li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward ta' eżenzjonijiet għal kummerċjanti ta’ prodotti bażiċi  (CON/2016/10), ĠU C 130, 13.4.2016, pġ. 1.Aktar tagħrif
06/04/2016
Opinjoni dwar proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tistipula miżuri bil-għan tiġi stabbilita b'mod progressiv rappreżentanza unifikata taż-żona tal-euro fil-Fond Monetarju Internazzjonali (CON/2016/22), ĠU C 216, 6.4.2016, pġ. 1.Aktar tagħrif
06/04/2016
Opinjoni dwar il-kontribut tal-Awstrija għall-Fond Fiduċjarju ta' Konteniment u Soljiev għall-Katastrofi tal-Fond Monetarju Internazzjonali (CON/2016/21), L-Awstrija, 6.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2016
Linja Gwida (UE) 2016/450 tal-BĊE tal-4 ta' Diċembru 2015 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2014/15 dwar statistika monetarja u finanzjarja  (BĊE/2015/44), ĠU L 86, 1.4.2016, pġ. 42.
30/03/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/456 tal-BĊE tal-4 ta' Marzu 2016 dwar it-termini u l-kundizzjonijiet għal investigazzjonijiet tal-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi tal-BĊE, fir-rigward tal-prevenzjoni tal-frodi, tal-korruzzjoni u ta' kull attività illegali oħra li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni  (BĊE/2016/3), ĠU L 79, 30.3.2016, pġ. 34.Aktar tagħrif
30/03/2016
Opinjoni dwar ir-reġim applikabbli għal titoli ta' dejn negozjabbli (CON/2016/20), Franza, 30.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Regolament (UE) 2016/445 tal-BĊE tal-14 ta' Marzu 2016 dwar il-mod kif jiġu eżerċitati l-opzjonijiet u d-diskrezzjonijiet disponibbli fil-liġi tal-Unjoni (BĊE/2016/4), ĠU L 78, 24.3.2016, pġ. 60.
24/03/2016
Opinjoni dwar servizzi ta' ħlas (CON/2016/19), Il-Bulgarija, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Opinjoni dwar rekwiżiti għall-ammortizzazzjoni ta' ipoteki (CON/2016/18), L-Isvezja, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Opinjoni dwar ir-riforma ta' banek kooperattivi, skema ta'garanzija għat-titolizzazzjonijiet ta' selfiet improduttivi u l-kapaċità ta' tislif ta' fondi ta' investiment alternattivi  (CON/2016/17), L-Italja, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/457 tal-BĊE tas-16 ta' Marzu 2016 dwar l-eliġibbiltà ta' strumenti ta' dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti bis-sħiħ mir-Repubblika ta' Ċipru  (BĊE/2016/5), ĠU L 79, 17.3.2016, pġ. 41.
17/03/2016
Opinjoni dwar it-twaqqif u l-operazzjoni ta' organizzazzjonijiet tat-trasferiment ta' proprjetà immobbli (CON/2016/16), Ċipru, 17.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta jiġu offruti titoli lill-pubbliku jew meta dawn jiġu ammessi għall-kummerċ (CON/2016/15), 17.3.2016.Aktar tagħrif
16/03/2016
Opinjoni dwar l-akkwist ta' proprjetà legali tal-Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer mill-Banque de France (CON/2016/14), Franza, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Opinjoni dwar rekwiżiti obbligatorji għal trasferimenti ta' kreditu u debiti diretti (CON/2016/13), Ir-Rumanija, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Opinjoni dwar strumenti finanzjarji eliġibbli għal operazzjonijiet ta' politika monetarja (CON/2016/12), Ir-Rumanija, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2016
Linja Gwida (UE) 2016/256 tal-BĊE tal-5 ta' Frar 2016 dwar l-estensjoni tar-regoli komuni u l-istandards minimi għall-protezzjoni tal-kunfidenzjalità tal-informazzjoni statistika miġbura mill-BĊE megħjun mill-banek ċentrali nazzjonali għall-awtorità nazzjonali kompetenti tal-Istati Membri parteċipanti u għall-BĊE fil-funzjonijiet superviżorji tiegħu (BĊE/2016/1), ĠU L 47, 25.2.2016, pġ. 16.
23/02/2016
Opinjoni dwar miżuri għall-faċilitazzjoni tal-funzjonament bla xkiel tal-Bord tad-Diretturi u l-Kumitat tal-Persunal tal-Bank Ċentrali ta' Ċipru. (CON/2016/9), Ċipru, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
Opinjoni dwar il-ġerarkija ta' kredituri ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2016/7), Franza, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
Opinjoni dwar emendi ulterjuri fir-rigward ta' rekwiżiti tas-self responsabbli (CON/2016/8), L-Ungerija, 22.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/244 tal-BĊE tat-18 ta' Diċembru 2015 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/10 dwar nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti għar-rappurtar tal-istatistika (BĊE/2015/50), ĠU L 45, 20.2.2016, pġ. 13.
18/02/2016
Linja Gwida (UE) 2016/231 tal-BĊE tas-26 ta' Novembru 2015 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2011/23 dwar ir-rekwiżiti ta' rapportar statistiku tal-BĊE fil-qasam tal-istatistika esterna  (BĊE/2015/39), ĠU L 41, 18.2.2016, pġ. 28.
12/02/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/188 tal-BĊE tal-11 ta' Diċembru 2015 dwar l-aċċess u l-użu ta' applikazzjonijiet elettroniċi, sistemi, pjattaformi u servizzi tal-MSU mill-BĊE u l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku  (BĊE/2015/47), ĠU L 37, 12.2.2016, pġ. 104.
12/02/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/187 tal-BĊE tal-11 ta' Diċembru 2015 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2013/1 li tistabbilixxi l-qafas għall-infrastruttura taċ-ċavetta pubblika għas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali  (BĊE/2015/46), ĠU L 37, 12.2.2016, pġ. 100.
03/02/2016
Opinjoni dwar l-iskema ta' garanzija tad-depożiti (CON/2016/6), Is-Slovenja, 3.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2016
Opinjoni dwar l-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment (CON/2016/5), Ċipru, 1.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
Emendi għall-qafas tal-etika tal-BĊE (Dan it-test jissostitwixxi l-Artikolu 36a tat-test li jemenda l-Kundizzjonijiet tal-Impjieg għall-persunal tal-BĊE ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali C 204 tal-20 ta’ Ġunju 2015, p.3)  ĠU C 31, 28.1.2016, pġ. 3.
25/01/2016
Opinjoni dwar is-salvagwardjar tal-fidi ta' muniti miz-Zekka Awstrijaka (CON/2016/4), L-Awstrija, 25.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2016
Linja Gwida (UE) 2016/66 tal-BĊE tas-26 ta' Novembru 2015 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2013/24 dwar l-obbligi ta' rappurtar tal-istatistika tal-BĊE fil-qasam tal-kontijiet finanzjarji trimestrali  (BĊE/2015/40), ĠU L 14, 21.1.2016, pġ. 36.
21/01/2016
Linja Gwida (UE) 2016/65 tal-BĊE tat-18 ta' Novembru 2015 dwar il-haircuts fil-valutazzjoni applikati fl-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema  (BĊE/2015/35), ĠU L 14, 21.1.2016, pġ. 30.
21/01/2016
Linja Gwida (UE) 2016/64 tal-BĊE tat-18 ta' Novembru 2015 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2015/510 dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema (Linja Gwida dwar id-Dokumentazzjoni Ġenerali) (BĊE/2015/34), ĠU L 14, 21.1.2016, pġ. 25.
21/01/2016
Opinjoni dwar l-iskema ta' garanzija ta' depożitu (CON/2016/3), Il-Greċja, 21.1.2016.
20/01/2016
Opinjoni dwar is-superviżjoni ta' attivitajiet ta' ġesturi ta' flus kontanti u l-impożizzjoni ta' miżuri u penali amministrattivi (CON/2016/2), Il-Litwanja, 20.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Opinjoni dwar taxxa għal ċerti istituzzjonijiet finanzjarji (CON/2016/1), Il-Polonja, 12.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2016
Deċiżjoni (UE) 2016/21 tal-BĊE tat-23 ta' Diċembru 2015 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2008/17 li tistabbilixxi l-qafas għall-akkwisti konġunti tal-Eurosistema (BĊE/2015/51), ĠU L 6, 9.1.2016, pġ. 5.
05/01/2016
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni (UE) 2016/3 tal-BĊE tat-18 ta' Novembru 2015 li tistabbilixxi l-prinċipji għall-għoti ta' feedback dwar il-prestazzjoni tas-subkoordinaturi tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti fit-timijiet superviżorji konġunti tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (BĊE/2015/36), ĠU L 1, 5.1.2016, pġ. 4.