Menu

2016

28/12/2016
Nuomonė dėl Belgijos įstatymo dėl mokėjimo sandorių apdorojimo centrų priežiūros projekto  (CON/2016/61), Belgija, 2016 12 28.
23/12/2016
2016 m. gruodžio 13 d. ECB rekomendacija dėl dividendų paskirstymo politikos (ECB/2016/44), OL C 481, 2016 12 23, p. 1.
20/12/2016
2016 m. lapkričio 3 d. ECB sprendimas (ES) 2016/2248 dėl valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo  (ECB/2016/36), OL L 347, 2016 12 20, p. 26.Papildoma informacija
20/12/2016
2016 m. lapkričio 3 d. ECB sprendimas (ES) 2016/2247 dėl ECB metinės atskaitomybės (ECB/2016/35), OL L 347, 2016 12 20, p. 1.Papildoma informacija
20/12/2016
2016 m. lapkričio 3 d. ECB gairės (ES) 2016/2249 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo  (ECB/2016/34), OL L 347, 2016 12 20, p. 3.Papildoma informacija
17/12/2016
2016 m. lapkričio 2 d. ECB gairės (ES) 2016/2300, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/31 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu  (ECB/2016/33), OL L 344, 2016 12 17, p. 123.
17/12/2016
2016 m. lapkričio 2 d. ECB gairės (ES) 2016/2299, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2016/65 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemą įgyvendinant taikomų įvertinimų mažesne nei rinkos verte  (ECB/2016/32), OL L 344, 2016 12 17, p. 117.
17/12/2016
2016 m. lapkričio 2 d. ECB gairės (ES) 2016/2298, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo  (ECB/2016/31), OL L 344, 2016 12 17, p. 102.
15/12/2016
Nuomonė dėl Česká národní banka įgaliojimų vykdyti sandorius finansų rinkoje (CON/2016/60), Čekija, 2016 12 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
Nuomonė dėl Banka Slovenije veiklos audito (CON/2016/59), Slovėnija, 2016 12 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Nuomonė dėl su monetomis susijusių viešųjų uždavinių perleidimo De Nederlandsche Bank  (CON/2016/58), Nyderlandai, 2016 12 5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
2016 m. lapkričio 30 d. ECB sprendimas (ES) 2016/2164 dėl monetų emisijos apimties 2017 metais patvirtinimo (ECB/2016/43), OL L 333, 2016 11 30, p. 73.
30/11/2016
Nuomonė dėl centrinio kreditų registro ir bankų sąskaitų registro veiklos sąnaudų kompensavimo  (CON/2016/57), Bulgarija, 2016 11 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
Nuomonė dėl atsargų normų (CON/2016/56), Vengrija, 2016 11 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Nuomonė dėl įstatymo dėl valstybės garantijos, suteiktos skubiai paramai likvidumui padidinti, panaikinimo projekto (CON/2016/55), Belgija, 2016 11 17.
17/11/2016
Nuomonė dėl įgaliojimų vertinti konkurenciją hipotekos paskolų rinkoje ir teikti skolintojams patarimus dėl kintamųjų palūkanų normų delegavimo Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (CON/2016/54), Airija, 2016 11 17.
15/11/2016
2016 m. lapkričio 4 d. ECB gairės (ES) 2016/1994 dėl nacionalinių kompetentingų institucijų taikytino riziką ribojančios priežiūros institucinių užtikrinimo sistemų pripažinimo metodo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 (ECB/2016/38), OL L 306, 2016 11 15, p. 37.
15/11/2016
2016 m. lapkričio 4 d. ECB gairės (ES) 2016/1993, kuriose nustatomi vertinimo koordinavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 ir institucinių užtikrinimo sistemų, kurias sudaro svarbios ir mažiau svarbios kredito įstaigos, stebėsenos principai  (ECB/2016/37), OL L 306, 2016 11 15, p. 32.
21/10/2016
Nuomonė dėl Prancūzijos taupomosios knygelės A kompensavimo formulės pakeitimo (CON/2016/51), Prancūzija, 2016 10 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Sprendimas ECB/2013/54 - Neoficialus suvestinis tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras  2016 11 14.
11/11/2016
2016 m. lapkričio 8 d. ECB sprendimas (ES) 2016/1975 dėl įgaliojimų suteikti laikinąją akreditaciją perdavimo (ECB/2016/39) (ECB/2016/39), OL L 304, 2016 11 11, p. 9.
11/11/2016
2016 m. spalio 31 d. ECB sprendimas (ES) 2016/1974, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/810 (ECB/2016/10) dėl antros tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos (ECB/2016/30), OL L 304, 2016 11 11, p. 7.
10/11/2016
2016 m. spalio 28 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland išorės auditoriaus (ECB/2016/29), OL C 413, 2016 11 10, p. 1.
31/10/2016
Nuomonė dėl Federalinės finansų rinkos stabilizavimo institucijos pareigų pertvarkymo ir EBI gairių dėl patikimos atlygio politikos įgyvendinimo  (CON/2016/53), Vokietija, 2016 10 31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Sprendimas ECB/2016/10. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras 2016 10 31.
28/10/2016
Nuomonė dėl Hrvatska Narodna Banka įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2016/52), Kroatija, 2016 10 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2016
Nuomonė dėl įstatymo, kuriuo siekiama palengvinti tam tikrų valiutų kainų skirtumų, taikomų su užsienio valiuta susietoms paskoloms, kompensavimą, projekto (CON/2016/50), Lenkija, 2016 10 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir iš dalies keičiančios Direktyvą 2009/101/EB  (CON/2016/49), 2016 10 12.Papildoma informacija
11/10/2016
Nuomonė dėl kredito įstaigos po skolos grąžinimo proceso įsigyto nekilnojamojo turto arba įstatinio kapitalo valdymo sąlygų (CON/2016/48), Kipras, 2016 10 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
2016 m. rugsėjo 23 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banca d’Italia išorės auditoriaus (ECB/2016/28), OL C 366, 2016 10 5, p. 1.
29/09/2016
2016 m. rugsėjo 21 d. ECB sprendimas (ES) 2016/1734, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2013/54 dėl akreditacijos procedūrų, taikomų saugotinų eurų elementų ir eurų elementų gamintojams  (ECB/2016/25), OL L 262, 2016 9 29, p. 30.
28/09/2016
Nuomonė dėl įstatymo dėl Latvijas Banka dalinių pakeitimų, kuriais numatyta sumažinti Latvijas Banka tarybos narių skaičių (CON/2016/47), Latvija, 2016 9 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Nuomonė dėl nematerialių vertybinių popierių akto dalinių pakeitimų  (CON/2016/46), Slovėnija, 2016 9 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
2016 m. rugsėjo 21 d. ECB sprendimas (ES) 2016/1717, Iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2004/2 dėl ECB darbo reglamento patvirtinimo  (ECB/2016/27), OL L 258, 2016 9 24, p. 17.
24/09/2016
Sprendimas ECB/2004/2. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras  2016 9 24.
23/09/2016
2016 m. rugsėjo 9 d. ECB reglamentas (ES) 2016/1705, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (ECB/2016/26), OL L 257, 2016 9 23, p. 10.
23/09/2016
Reglamentas ECB/2003/9. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2016 9 23, p. .
19/09/2016
Nuomonė dėl Národná banka Slovenska vaidmens teikiant ataskaitas apie draudimo įmokos mokestį (CON/2016/45), Slovakija, 2016 9 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų ir Reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų (CON/2016/44)  (CON/2016/44), 2016 9 12.Papildoma informacija
07/09/2016
Nuomonė dėl Finansų priežiūros institucijos atstovo ECB priežiūros valdyboje vaidmens ir dėl priežiūros mokesčių  (CON/2016/43), Suomija, 2016 9 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
2016 m. rugpjūčio 2 d. ECB gairių (ES) 2016/1386, kuriomis keičiamos ECB gairės ECB/2013/7 dėl turimų vertybinių popierių statistikos (ECB/2016/23), klaidų ištaisymas OL L 238, 2016 9 6, p. 7.
31/08/2016
Nuomonė dėl centrinio kredito registro (CON/2016/42), Slovėnija, 2016 8 31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Nuomonė dėl Banca d’Italia aplinkraščio dėl kooperatinių bankų pertvarkos įgyvendinimo (CON/2016/41), Italija, 2016 8 31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Nuomonė dėl privalomųjų atsargų taisyklių dalinių pakeitimų (CON/2016/40), Rumunija, 2016 8 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
2016 m. rugpjūčio 2 d. ECB rekomendacija dėl turimų vertybinių popierių statistikos duomenų kokybės valdymo sistemos  (ECB/2016/24), OL C 297, 2016 8 17, p. 1.
17/08/2016
2016 m. rugpjūčio 2 d. ECB gairės (ES) 2016/1386, kuriomis keičiamos Gairės ECB/2013/7 dėl turimų vertybinių popierių statistikos (ECB/2016/23), OL L 222, 2016 8 17, p. 85.Papildoma informacija
17/08/2016
2016 m. rugpjūčio 2 d. ECB reglamentas (ES) 2016/1384, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) dėl turimų vertybinių popierių statistikos (ECB/2016/22), OL L 222, 2016 8 17, p. 24.
29/07/2016
Nuomonė dėl tam tikrų užsienio valiuta indeksuotų arba išreikštų paskolų restruktūrizavimo taisyklių (CON/2016/39), Lenkija, 2016 7 29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Nuomonė dėl mokėjimo schemų priežiūros (CON/2016/38), Lenkija, 2016 7 29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
2016 m. liepos 14 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Eesti Pank išorės auditoriaus  (ECB/2016/20), OL C 266, 2016 7 22, p. 1.
12/07/2016
Nuomonė dėl Europos centrinių bankų sistemos centrinio banko įskaitymo teisių netaikymo įkaitu naudojamiems reikalavimams  (CON/2016/37), Prancūzija, 2016 7 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/07/2016
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 806/2014 siekiant sukurti Europos indėlių garantijų sistemą (CON/2016/26), OL C 252, 2016 7 12, p. 1.Papildoma informacija
11/07/2016
2016 m. birželio 30 d. ECB sprendimas (ES) 2016/1162 dėl konfidencialios informacijos atskleidimo atliekant ikiteisminius tyrimus  (ECB/2016/19), OL L 192, 2016 7 11, p. 73.
11/07/2016
Nuomonė dėl banknotų ir monetų skaičiavimo, rūšiavimo, pakavimo ir žymėjimo metodų ir procedūros  (CON/2016/36), Lenkija, 2016 7 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
2016 m. gegužės 26 d. ECB gairės (ES) 2016/1061, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2008/8 dėl duomenų apie eurą rinkimo ir Grynųjų pinigų informacinės sistemos 2 veikimo  (ECB/2016/15), OL L 173, 2016 6 30, p. 102.
28/06/2016
Nebegalioja: 2016 m. birželio 22 d. ECB sprendimas (ES) 2016/1041 dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo ir Sprendimo (ES) 2015/300 panaikinamo (ECB/2016/18), OL L 169, 2016 6 28, p. 14.
28/06/2016
Nuomonė dėl prieigos prie bankų sąskaitų centrinio registro suteikimo didesniam subjektų skaičiui  (CON/2016/35), Belgija, 2016 6 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Nuomonė dėl vartojimo kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto  (CON/2016/34), Graikija, 2016 6 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo dėl tam tikrų datų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka ir Reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų ir dėl pasiūlymo dėl Direktyvos, kuria dėl tam tikrų datų iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų  (CON/2016/27), OL C 223, 2016 6 21, p. 3.Papildoma informacija
17/06/2016
ECB nuomonė dėl: a) pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo nustatomos bendros pakeitimo vertybiniais popieriais taisyklės ir sukuriama paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais Europos sistema ir b) pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms (CON/2016/11), OL C 219, 2016 6 17, p. 2.Papildoma informacija
16/06/2016
2016 m. birželio 7 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/245, nustatantis pirkimų taisykles (ECB/2016/17), OL L 159, 2016 6 16, p. 21.
16/06/2016
2016 m. gegužės 6 d. ECB sprendimas (ES) 2016/955, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2013/54 dėl akreditacijos procedūrų, taikomų saugotinų eurų elementų ir eurų elementų gamintojams  (ECB/2016/12), OL L 159, 2016 6 16, p. 19.
15/06/2016
2016 m. birželio 1 d. ECB sprendimas dėl bendrovių sektoriaus pirkimo programos įgyvendinimo (ECB/2016/16), OL L 157, 2016 6 15, p. 28.
15/06/2016
Nuomonė dėl Hrvatska Narodna Banka įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2016/33), Kroatija, 2016 6 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/06/2016
Nuomonė dėl teisės aktais nustatyto atlyginimo viešojo ir pusiau viešojo sektorių darbuotojams sumažinimo (CON/2016/32), Nyderlandai, 2016 6 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Nuomonė dėl vartojimo kredito (CON/2016/31), Slovėnija, 2016 6 8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
Latvijos Respublikos, Vengrijos Respublikos ir Maltos Respublikos deklaracija dėl bendros valiutos pavadinimo rašybos Sutartyse OL C 202, 2016 6 7, p. 357.Papildoma informacija
07/06/2016
Belgijos Karalystės, Bulgarijos Respublikos, Vokietijos Federacinės Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Lietuvos Respublikos, Didžiosios Liuksemburgo hercogystės, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Austrijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Rumunijos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos deklaracija dėl Europos Sąjungos simbolių  OL C 202, 2016 6 7, p. 355.Papildoma informacija
07/06/2016
Deklaracija dėl Protokolo dėl Danijos pozicijos OL C 202, 2016 6 7, p. 353.Papildoma informacija
07/06/2016
Protokolas (Nr. 18) dėl Prancūzijos OL C 202, 2016 6 7, p. 289.Papildoma informacija
07/06/2016
Protokolas (Nr. 17) dėl Danijos OL C 202, 2016 6 7, p. 288.Papildoma informacija
07/06/2016
Protokolas (Nr. 16) dėl tam tikrų su Danija susijusių nuostatų OL C 202, 2016 6 7, p. 287.Papildoma informacija
07/06/2016
Protokolas (Nr. 15) dėl tam tikrų su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste susijusių nuostatų OL C 202, 2016 6 7, p. 284.Papildoma informacija
07/06/2016
Protokolas (Nr. 13) dėl konvergencijos kriterijų  OL C 202, 2016 6 7, p. 281.Papildoma informacija
07/06/2016
Protokolas (Nr. 12) dėl perviršinio deficito procedūros  OL C 202, 2016 6 7, p. 279.Papildoma informacija
07/06/2016
Protokolas (Nr. 7) dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų OL C 202, 2016 6 7, p. 266.Papildoma informacija
07/06/2016
Protokolas (Nr. 6) dėl Europos Sąjungos institucijų, tam tikrų įstaigų, organų bei padalinių būstinių vietos OL C 202, 2016 6 7, p. 265.Papildoma informacija
07/06/2016
Protokolas (Nr. 4) dėl Europos centrinių bankų sistemos ir ECB statuto  OL C 202, 2016 6 7, p. 230.Papildoma informacija
07/06/2016
Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinės redakcijos OL C 202, 2016 6 7, p. 1.Papildoma informacija
03/06/2016
Nuomonė dėl Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko)vidaus audito (CON/2016/30), Bulgarija, 2016 6 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
2016 m. gegužės 18 d. ECB sprendimas (ES) 2016/868, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/6 dėl parengiamųjų priemonių Europos centrinių bankų sistemai rinkti neapibendrintus kreditų duomenis organizavimo (ECB/2016/14), OL L 144, 2016 6 1, p. 99.
01/06/2016
2016 m. gegužės 18 d. ECB reglamentas (ES) 2016/867 dėl neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo  (ECB/2016/13), OL L 144, 2016 6 1, p. 44.
19/05/2016
Nuomonė dėl Integruoto duomenų modelio reglamento  (CON/2016/29), Austrija, 2016 5 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
2016 m. balandžio 18 d. ECB sprendimas (ES) 2016/702, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/774 dėl viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo antrinėse rinkose programos  (ECB/2016/8), OL L 121, 2016 5 11, p. 24.
03/05/2016
2016 m. balandžio 28 d. ECB sprendimas (ES) 2016/811, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/34 dėl priemonių, susijusių su tikslinėmis ilgesnės trukmės refinansavimo operacijomis  (ECB/2016/11), OL L 132, 2016 5 3, p. 129.
03/05/2016
2016 m. balandžio 28 d. ECB sprendimas (ES) 2016/810 dėl antros tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos  (ECB/2016/10), OL L 132, 2016 5 3, p. 107.
03/05/2016
Nuomonė dėl bankų pertvarkymo ir likvidavimo (CON/2016/28), Slovėnija, 2016 5 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2016
2016 m. balandžio 26 d. ECB sprendimas (ES) 2016/821, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų  (ECB/2016/9), OL L 136, 2016 5 2, p. 12.
28/04/2016
2016 m. balandžio 15 d. ECB sprendimas (ES) 2016/661 dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2016 m. (ECB/2016/7), OL L 114, 2016 4 28, p. 14.
28/04/2016
Sprendimas ECB/2014/34. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras 2016 4 28.
20/04/2016
Nuomonė dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei jų išleidimo į apyvartą (CON/2016/25), Italija, 2016 4 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
Nuomonė dėl Banka Slovenije veiklos audito (CON/2016/24), Slovėnija, 2016 4 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2016
2016 m. kovo 16 d. ECB gairės (ES) 2016/579, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2)  (ECB/2016/6), OL L 99, 2016 4 15, p. 21.
13/04/2016
Nuomonė dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (CON/2016/23), Slovėnija, 2016 4 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2016
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo dėl išimčių prekiautojams biržos prekėmis iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (CON/2016/10), OL C 130, 2016 4 13, p. 1.Papildoma informacija
06/04/2016
ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomos vieningo atstovavimo euro zonai Tarptautiniame valiutos fonde palaipsnio užtikrinimo priemonės  (CON/2016/22), OL C 216, 2016 4 6, p. 1.Papildoma informacija
06/04/2016
Nuomonė dėl Austrijos įnašo į Tarptautinio valiutos fondo Katastrofų valdymo ir pagalbos fondą (CON/2016/21), Austrija, 2016 4 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2016
2015 m. gruodžio 4 d. ECB gairės (ES) 2016/450, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos  (ECB/2015/44), OL L 86, 2016 4 1, p. 42.
30/03/2016
2016 m. kovo 4 d. ECB sprendimas (ES) 2016/456 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos atliekamų ECB tyrimų, susijusių su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir bet kokios kitos neteisėtos veiklos prevencija, nuostatų ir sąlygų  (ECB/2016/3), OL L 79, 2016 3 30, p. 34.Papildoma informacija
30/03/2016
Nuomonė dėl perleidžiamiesiems skolos vertybiniams popieriams taikytinų taisyklių  (CON/2016/20), Prancūzija, 2016 3 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
2016 m. kovo 14 d. ECB reglamentas (ES) 2016/445 dėl naudojimosi Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra (ECB/2016/4), OL L 78, 2016 3 24, p. 60.
24/03/2016
Nuomonė dėl mokėjimo paslaugų (CON/2016/19), Bulgarija, 2016 3 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Nuomonė dėl hipotekos amortizacijos reikalavimų (CON/2016/18), Švedija, 2016 3 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Nuomonė dėl kooperatinių bankų pertvarkos, neveiksnių paskolų pakeitimo vertybiniais popieriais garantijų sistemos ir alternatyvaus investavimo fondų skolinimo pajėgumų (CON/2016/17), Italija, 2016 3 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
2016 m. kovo 16 d. ECB sprendimas (ES) 2016/457 dėl Kipro Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo  (ECB/2016/5), OL L 79, 2016 3 17, p. 41.
17/03/2016
Nuomonė dėl nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą perleidimo sandorius sudarančių organizacijų įsteigimo ir veiklos  (CON/2016/16), Kipras, 2016 3 17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
2016 m. kovo 17 d. ECB nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą  (CON/2016/15), 2016 3 17.Papildoma informacija
16/03/2016
Nuomonė dėl Banque de France atliekamo Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer įsigijimo nuosavybės teise  (CON/2016/14), Prancūzija, 2016 3 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Nuomonė dėl kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų privalomų reikalavimų (CON/2016/13), Rumunija, 2016 3 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Nuomonė dėl pinigų politikos operacijoms tinkamų finansinių priemonių (CON/2016/12), Rumunija, 2016 3 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2016
2016 m. vasario 5 d. ECB gairės (ES) 2016/256 dėl bendrųjų taisyklių ir būtinųjų standartų platesnio taikymo, siekiant apsaugoti dalyvaujančių valstybių narių nacionalinėms kompetentingoms institucijoms ir ECB priežiūros funkcijoms vykdyti reikalingos statistinės informacijos, kurią surinko Europos Centrinis Bankas, padedamas nacionalinių centrinių bankų, konfidencialumą  (ECB/2016/1), OL L 47, 2016 2 25, p. 16.
23/02/2016
Nuomonė dėl priemonių, skirtų sklandžiam Central Bank of Cyprus direktorių valdybos ir darbuotojų komiteto veikimui palengvinti  (CON/2016/9), Kipras, 2016 2 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
Nuomonė dėl kredito įstaigų kreditorių hierarchijos (CON/2016/7), Prancūzija, 2016 2 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
Nuomonė dėl atsakingo skolinimo reikalavimų papildomų dalinių pakeitimų  (CON/2016/8), Vengrija, 2016 2 22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2016
2015 m. gruodžio 18 d. ECB sprendimas (ES) 2016/244, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/10 dėl statistinės atskaitomybės reikalavimų nevykdymo (ECB/2015/50), OL L 45, 2016 2 20, p. 13.
18/02/2016
2015 m. lapkričio 26 d. ECB gairės (ES) 2016/231, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų išorės sektoriaus statistikos srityje  (ECB/2015/39), OL L 41, 2016 2 18, p. 28.
12/02/2016
2015 m. gruodžio 11 d. ECB sprendimas (ES) 2016/188 dėl ECB ir Bendro priežiūros mechanizmo nacionalinių kompetentingų institucijų prieigos prie BPM elektroninių programų, sistemų, platformų ir paslaugų bei naudojimosi jomis  (ECB/2015/47), OL L 37, 2016 2 12, p. 104.
12/02/2016
2015 m. gruodžio 11 d. ECB sprendimas (ES) 2016/187, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2013/1, kuriuo nustatoma Europos centrinių bankų sistemos viešojo rakto infrastruktūros sistema  (ECB/2015/46), OL L 37, 2016 2 12, p. 100.
03/02/2016
Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos (CON/2016/6), Slovėnija, 2016 2 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2016
Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo (CON/2016/5), Kipras, 2016 2 1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
ECB etikos kodekso daliniai pakeitimai (Šiuo tekstu pakeičiamas teksto, paskelbto 2015 m. birželio 20 d. Oficialiajame leidinyje C 204, p. 3, 36a straipsnis)  OL C 31, 2016 1 28, p. 3.
25/01/2016
Nuomonė dėl Austrijos monetų kalyklos atliekamo monetų keitimo ir išėmimo iš apyvartos nuostatų apsaugojimo (CON/2016/4), Austrija, 2016 1 25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2016
2015 m. lapkričio 26 d. ECB gairės (ES) 2016/66, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2013/24 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje  (ECB/2015/40), OL L 14, 2016 1 21, p. 36.
21/01/2016
2015 m. lapkričio 18 d. ECB gairės (ES) 2016/65 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemą įgyvendinant taikomų įvertinimų mažesne nei rinkos verte  (ECB/2015/35), OL L 14, 2016 1 21, p. 30.
21/01/2016
2015 m. lapkričio 18 d. ECB gairės (ES) 2016/64, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo (Bendrųjų dokumentų gairės) (ECB/2015/34), OL L 14, 2016 1 21, p. 25.
21/01/2016
Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos (CON/2016/3), Graikija, 2016 1 21.
20/01/2016
Nuomonė dėl grynųjų pinigų tvarkytojų veiklos priežiūros ir administracinių priemonių ir sankcijų taikymo (CON/2016/2), Lietuva, 2016 1 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Nuomonė dėl mokesčio tam tikroms finansų įstaigoms  (CON/2016/1), Lenkija, 2016 1 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2016
2015 m. gruodžio 23 d. ECB sprendimas (ES) 2016/21, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2008/17, nustatantis bendrų Eurosistemos viešųjų pirkimų sistemą (ECB/2015/51), OL L 6, 2016 1 9, p. 5.
05/01/2016
Nebegalioja: 2015 m. lapkričio 18 d. ECB sprendimas (ES) 2016/3, kuriuo nustatomi principai dėl nacionalinių kompetentingų institucijų koordinatorių padėjėjų darbo Bendro priežiūros mechanizmo jungtinėse priežiūros grupėse vertinimo teikimo  (ECB/2015/36), OL L 1, 2016 1 5, p. 4.