Menu

2016

28/12/2016
A fizetésiművelet-feldolgozók felvigyázására irányuló belga törvénytervezetről szóló vélemény (CON/2016/61), Belgium, 2016.12.28.
23/12/2016
Az EKB 2016. december 13-i ajánlása az osztalékfizetési politikákról (EKB/2016/44), HL C 481., 2016.12.23., 1. o.
20/12/2016
Az EKB 2016. november 3-i (EU) 2016/2248 határozata azon tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmének felosztásáról, amelyeknek pénzneme az euro (EKB/2016/36), HL L 347., 2016.12.20., 26. o.Kiegészítő információ
20/12/2016
Az EKB éves beszámolójáról szóló, 2016. november 3-i (EU) 2016/2247 EKBi határozat (EKB/2016/35), HL L 347., 2016.12.20., 1. o.Kiegészítő információ
20/12/2016
A Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és pénzügyi beszámoló jogi keretéről szóló, 2016. november 3-i (EU) 2016/2249 EKBi iránymutatás (EKB/2016/34), HL L 347., 2016.12.20., 3. o.Kiegészítő információ
17/12/2016
Az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2014/31 iránymutatás módosításáról szóló, 2016. november 2-i (EU) 2016/2300 EKBi iránymutatás (EKB/2016/33), HL L 344., 2016.12.17., 123. o.
17/12/2016
Az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtása során alkalmazott haircutokról szóló (EU) 2016/65 iránymutatás módosításáról szóló, 2016. november 2-i EKBi (EU) 2016/2299 iránymutatás (EKB/2016/32), HL L 344., 2016.12.17., 117. o.
17/12/2016
Az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/510 iránymutatás módosításáról szóló, 2016. november 2-i (EU) 2016/2298 EKBi iránymutatás (EKB/2016/31), HL L 344., 2016.12.17., 102. o.
15/12/2016
A Česká národní banka pénzügyi piaci műveletek végzésére vonatkozó hatásköréről szóló vélemény (CON/2016/60), Csehország, 2016.12.15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
A Banka Slovenije üzleti tevékenységének auditálásáról szóló vélemény (CON/2016/59), Szlovénia, 2016.12.13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Az érmékkel kapcsolatos közfeladatoknak a De Nederlandsche Bankra történő átruházásáról szóló vélemény (CON/2016/58), Hollandia, 2016.12.5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
A 2017-ben történő érmekibocsátás mennyiségének engedélyezéséről szóló, 2016. november 30-i (EU) 2016/2164 EKBi határozat (EKB/2016/43), HL L 333., 2016.11.30., 73. o.
30/11/2016
A központi hitelnyilvántartás és a bankszámla-nyilvántartás üzemeltetése költségeinek megtérítéséről szóló vélemény (CON/2016/57), Bulgária, 2016.11.30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
A kötelező tartalékráta mértékéről szóló vélemény  (CON/2016/56), Magyarország, 2016.11.18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
A sürgősségi likviditási segítségnyújtással kapcsolatban biztosított állami kezességvállalás megszüntetésére irányuló törvénytervezetről szóló vélemény (CON/2016/55), Belgium, 2016.11.17.
17/11/2016
A Central Bank of Irelandnek a jelzáloghitelek piacán fennálló verseny értékelésére, valamint a hitelezők részére a változó kamatlábakkal kapcsolatos utasítások kiadására vonatkozó hatáskörrel való felruházásáról szóló vélemény  (CON/2016/54), Írország, 2016.11.17.
15/11/2016
Az intézményvédelmi rendszereknek az illetékes nemzeti hatóságok által az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti prudenciális célokra történő elismerésével kapcsolatos megközelítésről szóló, 2016. november 4-i (EU) 2016/1994 EKBi iránymutatás (EKB/2016/38), HL L 306., 2016.11.15., 37. o.
15/11/2016
Az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti értékelés összehangolásának elveiről, valamint a jelentős és kevésbé jelentős intézményeket magában foglaló intézményvédelmi rendszerek monitorozásáról szóló, 2016. november 4-i (EU) 2016/1993 EKBi iránymutatás (EKB/2016/37), HL L 306., 2016.11.15., 32. o.
21/10/2016
A francia livret A tekintetében az ellentételezésre vonatkozó képlet módosításáról szóló vélemény (CON/2016/51), Franciaország, 2016.10.21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
EKB/2013/54 határozat - Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2016.11.14.
11/11/2016
Az ideiglenes akkreditáció megadására vonatkozó hatáskör átruházásáról szóló, 2016. november 8-i (EU) 2016/1975 EKBi határozat (EKB/2016/39), HL L 304., 2016.11.11., 9. o.
11/11/2016
A célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek második sorozatáról szóló (EU) 2016/810 határozat (EKB/2016/10) módosításáról szóló, 2016. október 31-i (EU) 2016/1974 EKBi határozat (EKB/2016/30), HL L 304., 2016.11.11., 7. o.
10/11/2016
Az EKB 2016. október 28-i ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára a Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland külső könyvvizsgálóiról (EKB/2016/29), HL C 413., 2016.11.10., 1. o.
31/10/2016
A szövetségi pénzügyi piaci stabilizálási hivatal feladatainak átszervezéséről és az EBH megbízható javadalmazási politikákról szóló iránymutatásainak végrehajtásáról szóló vélemény (CON/2016/53), Németország, 2016.10.31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
EKB/2016/10 határozat - Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2016.10.31.
28/10/2016
A Hrvatska Narodna Bankáról szóló törvény módosításáról szóló vélemény (CON/2016/52), Horvátország, 2016.10.28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2016
A bizonyos devizához kötött hitelekhez kapcsolódó különbözetek visszatérítésének megkönnyítésére irányuló törvénytervezetről szóló vélemény (CON/2016/50), Lengyelország, 2016.10.13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv és a 2009/101/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról szóló vélemény (CON/2016/49), 2016.10.12.Kiegészítő információ
11/10/2016
A hitelintézetek által adósságrendezési eljárást követően megszerzett ingatlanok vagy részvénytőke kezeléséről szóló vélemény (CON/2016/48), Ciprus, 2016.10.11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
Az EKB 2016. szeptember 23-i ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára a Banca d’Italia külső könyvvizsgálóiról (EKB/2016/28), HL C 366., 2016.10.5., 1. o.
29/09/2016
Az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemei, valamint az euro alkotóelemei előállítóinak akkreditációs eljárásáról szóló EKB/2013/54 határozat módosításáról szóló, 2016. szeptember 21-i (EU) 2016/1734 EKBi határozat (EKB/2016/25), HL L 262., 2016.9.29., 30. o.
28/09/2016
A Latvijas Bankáról szóló törvénynek a Latvijas Banka Tanácsa tagjai számának csökkentése érdekében történő módosításáról szóló vélemény (CON/2016/47), Lettország, 2016.9.28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
A dematerializált értékpapírokról szóló törvény módosításáról szóló vélemény (CON/2016/46), Szlovénia, 2016.9.26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
Az EKB eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló EKB/2004/2 határozat módosításáról szóló, 2016. szeptember 21-i (EU) 2016/1717 EKBi határozat (EKB/2016/27), HL L 258., 2016.9.24., 17. o.
24/09/2016
EKB/2004/2 határozat. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2016.9.24.
23/09/2016
A kötelező tartalékok alkalmazásáról szóló 1745/2003/EK rendelet módosításáról szóló, 2016. szeptember 9-i (EU) 2016/1705 EKBi rendelet (EKB/2016/26), HL L 257., 2016.9.23., 10. o.
23/09/2016
EKB/2003/9 rendelet. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg  HL L ., 2016.9.23., . o.
19/09/2016
A Národná banka Slovenska biztosítási díjak után fizetendő adóhoz kapcsolódó adatszolgáltatást illetően betöltött szerepéről szóló vélemény (CON/2016/45), Szlovákia, 2016.9.19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
Az európai kockázatitőke-alapokról szóló 345/2013/EU rendelet és az európai szociális vállalkozási alapokról szóló 346/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról szóló vélemény (CON/2016/44), 2016.9.12.Kiegészítő információ
07/09/2016
A Pénzügyi Felügyeleti Hatóság az EKB felügyeleti testületébe kinevezett képviselőjének szerepéről, valamint a felügyeleti díjakról szóló vélemény (CON/2016/43), Finnország, 2016.9.7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
Helyesbítés az értékpapírállományokról szóló statisztikákról szóló EKB/2013/7 iránymutatás módosításáról szóló, 2016. augusztus 2-i (EU) 2016/1386 EKBi iránymutatáshoz (EKB/2016/23) HL L 238., 2016.9.6., 7. o.
31/08/2016
A központi hitelnyilvántartásról szóló vélemény (CON/2016/42), Szlovénia, 2016.8.31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
A Banca d’Italia olasz szövetkezeti bankok reformját végrehajtó körleveléről szóló vélemény (CON/2016/41), Olaszország, 2016.8.31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
A kötelező tartalékok rendszerének módosításáról szóló vélemény (CON/2016/40), Románia, 2016.8.30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
Az értékpapír-állományokról szóló statisztikák adatminőség-kezelési keretrendszeréről szóló, 2016. augusztus 2-i EKBi ajánlás (EKB/2016/24), HL C 297., 2016.8.17., 1. o.
17/08/2016
Az értékpapírállományokról szóló statisztikákról szóló EKB/2013/7 iránymutatás módosításáról szóló, 2016. augusztus 2-i (EU) 2016/1386 EKBi iránymutatás (EKB/2016/23), HL L 222., 2016.8.17., 85. o.Kiegészítő információ
17/08/2016
Az értékpapírállományokról szóló statisztikákról szóló 1011/2012/EU rendelet (EKB/2012/24) módosításáról szóló,2016. augusztus 2-i (EU) 2016/1384 EKBi rendelet (EKB/2016/22), HL L 222., 2016.8.17., 24. o.
29/07/2016
A devizához rögzített vagy abban denominált hitelek átstrukturálására vonatkozó különleges szabályokról szóló vélemény (CON/2016/39), Lengyelország, 2016.7.29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
A fizetési rendszerek felvigyázásáról szóló vélemény (CON/2016/38), Lengyelország, 2016.7.29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
Az EKB 2016. július 14-i ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára az Eesti Pank külső könyvvizsgálóiról (EKB/2016/20), HL C 266., 2016.7.22., 1. o.
12/07/2016
A Központi Bankok Európai Rendszerének valamely központi bankja felé fedezetként mobilizált követelések tekintetében a beszámítási jogok kizárásáról szóló vélemény (CON/2016/37), Franciaország, 2016.7.12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/07/2016
A 806/2014/EU rendeletnek az európai betétbiztosítási rendszer létrehozása érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról szóló vélemény (CON/2016/26), HL C 252., 2016.7.12., 1. o.Kiegészítő információ
11/07/2016
A bizalmas információk bűnügyi nyomozások keretében történő közléséről szóló, 2016. június 30-i (EU) 2016/1162 EKBi határozat (EKB/2016/19), HL L 192., 2016.7.11., 73. o.
11/07/2016
A bankjegyek és érmék számlálására, válogatására, csomagolására és címkézésére vonatkozó módszerről és eljárásról szóló vélemény (CON/2016/36), Lengyelország, 2016.7.11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
Az euróra vonatkozó adatgyűjtésről és a 2. Készpénzinformációs Rendszerről szóló EKB/2008/8 iránymutatás módosításáról szóló, 2016. május 26-i (EU) 2016/1061 EKB iránymutatás (EKB/2016/15), HL L 173., 2016.6.30., 102. o.
28/06/2016
Hatályát vesztette: A Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságáról és az (EU) 2015/300 határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. június 22-i (EU) 2016/1041 EKBi határozat (EKB/2016/18), HL L 169., 2016.6.28., 14. o.
28/06/2016
A bankszámlák központi nyilvántartásához való hozzáférés kiterjesztéséről szóló vélemény (CON/2016/35), Belgium, 2016.6.28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
A lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról szóló vélemény (CON/2016/34), Görögország, 2016.6.28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
A pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet és az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról szóló 909/2014/EU rendelet egyes időpontok tekintetében történő módosításáról szóló rendelet iránti javaslatról, valamint a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv egyes időpontok tekintetében történő módosításáról szóló irányelv iránti javaslatról szóló vélemény (CON/2016/27), HL C 223., 2016.6.21., 3. o.Kiegészítő információ
17/06/2016
Az értékpapírosítás közös szabályainak meghatározásáról és az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás európai keretrendszerének létrehozásáról szóló rendelet iránti javaslatról, valamint b) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU rendelet módosításáról szóló rendelet iránti javaslatról szóló vélemény (CON/2016/11), HL C 219., 2016.6.17., 2. o.Kiegészítő információ
16/06/2016
A beszerzési szabályok meghatározásáról szóló (EU) 2016/245 határozat módosításáról szóló, 2016. június 7-i EKBi határozat (EKB/2016/17), HL L 159., 2016.6.16., 21. o.
16/06/2016
Az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemei, valamint az euro alkotóelemei előállítóinak akkreditációs eljárásáról szóló EKB/2013/54 határozat módosításáról szóló, 2016. május 6-i (EU) 2016/955 EKBi határozat (EKB/2016/12), HL L 159., 2016.6.16., 19. o.
15/06/2016
A vállalati szektort érintő vásárlási program végrehajtásáról szóló, 2016. június 1-jei EKBi határozat (EKB/2016/16), HL L 157., 2016.6.15., 28. o.
15/06/2016
A Hrvatska Narodna Bankáról szóló törvény módosításairól szóló vélemény (CON/2016/33), Horvátország, 2016.6.15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/06/2016
A köztisztviselők és közalkalmazottak jogszabályban meghatározott javadalmazásának csökkentéséről szóló vélemény (CON/2016/32), Hollandia, 2016.6.13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
A fogyasztói hitelről szóló vélemény (CON/2016/31), Szlovénia, 2016.6.8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
A Lett Köztársaság, a Magyar Köztársaság és a Máltai Köztársaság nyilatkozata a közös pénz nevének a Szerződésekben szereplő írásmódjáról HL C 202., 2016.6.7., 357. o.Kiegészítő információ
07/06/2016
A Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság nyilatkozata az Európai Unió jelképeiről HL C 202., 2016.6.7., 355. o.Kiegészítő információ
07/06/2016
Nyilatkozat a Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyvről HL C 202., 2016.6.7., 353. o.Kiegészítő információ
07/06/2016
(18.) Jegyzőkönyv Franciaországról HL C 202., 2016.6.7., 289. o.Kiegészítő információ
07/06/2016
(17.) Jegyzőkönyv Dániáról HL C 202., 2016.6.7., 288. o.Kiegészítő információ
07/06/2016
(16.) Jegyzőkönyv egyes Dániára vonatkozó rendelkezésekről HL C 202., 2016.6.7., 287. o.Kiegészítő információ
07/06/2016
(15.) Jegyzőkönyv egyes Nagy Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára vonatkozó rendelkezésekről HL C 202., 2016.6.7., 284. o.Kiegészítő információ
07/06/2016
(13.) Jegyzőkönyv a konvergenciakritériumokról HL C 202., 2016.6.7., 281. o.Kiegészítő információ
07/06/2016
(12.) Jegyzőkönyv a túlzott hiány esetén követendő eljárásról HL C 202., 2016.6.7., 279. o.Kiegészítő információ
07/06/2016
(7.) Jegyzőkönyv az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről HL C 202., 2016.6.7., 266. o.Kiegészítő információ
07/06/2016
(6.) Jegyzőkönyv az Európai Unió intézményeinek, egyes szerveinek, hivatalainak és szervezeti egységeinek székhelyéről HL C 202., 2016.6.7., 265. o.Kiegészítő információ
07/06/2016
(4.) Jegyzőkönyv a Központi Bankok Európai Rendszere és az EKB Alapokmányáról HL C 202., 2016.6.7., 230. o.Kiegészítő információ
07/06/2016
Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata HL C 202., 2016.6.7., 1. o.
03/06/2016
A Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank) belső ellenőrzéséről (CON/2016/30), Bulgária, 2016.6.3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
A részletes hitelezési adatoknak a Központi Bankok Európai Rendszere által történő gyűjtéséhez szükséges előkészítő intézkedések megszervezéséről szóló EKB/2014/6 határozat módosításáról szóló, 2016. május 18-i (EU) 2016/868 EKBi határozat (EKB/2016/14), HL L 144., 2016.6.1., 99. o.
01/06/2016
A részletes hitelezési és hitelkockázati adatok gyűjtéséről szóló, 2016. május 18-i (EU) 2016/867 EKB rendelet (EKB/2016/13), HL L 144., 2016.6.1., 44. o.
19/05/2016
Az integrált adatmodellre vonatkozó rendeletről szóló vélemény (CON/2016/29), Ausztria, 2016.5.19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
A közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló programról szóló (EU) 2015/774 határozat módosításáról szóló, 2016. április 18-i (EU) 2016/702 EKBi határozat (EKB/2016/8), HL L 121., 2016.5.11., 24. o.
03/05/2016
A célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló EKB/2014/34 határozat módosításáról szóló, 2016. április 28-i (EU) 2016/811 EKBi határozat (EKB/2016/11), HL L 132., 2016.5.3., 129. o.
03/05/2016
A célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek második sorozatáról szóló, 2016. április 28-i (EU) 2016/810 EKBi határozat (EKB/2016/10), HL L 132., 2016.5.3., 107. o.
03/05/2016
A bankok szanálásáról és felszámolásáról szóló vélemény (CON/2016/28), Szlovénia, 2016.5.3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2016
A TARGET2-EKB szabályairól szóló EKB/2007/7 határozat módosításáról szóló, 2016. április 26-i (EU) 2016/821 EKBi határozat (EKB/2016/9), HL L 136., 2016.5.2., 12. o.
28/04/2016
A 2016-ra eső éves felügyeleti díjak teljes összegéről szóló, 2016. április 15-i (EU) 2016/661 EKBi határozat (EKB/2016/7), HL L 114., 2016.4.28., 14. o.
28/04/2016
EKB/2014/34 határozat - Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2016.4.28.
20/04/2016
Az eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, valamint forgalmáról szóló vélemény (CON/2016/25), Olaszország, 2016.4.20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
A Banka Slovenije üzleti tevékenységének ellenőrzéséről szóló vélemény (CON/2016/24), Szlovénia, 2016.4.18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2016
A transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) szóló EKB/2012/27 iránymutatás módosításáról szóló, 2016. március 16-i (EU) 2016/579 EKBi iránymutatás (EKB/2016/6), HL L 99., 2016.4.15., 21. o.
13/04/2016
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló vélemény (CON/2016/23), Szlovénia, 2016.4.13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2016
Az árutőzsdei kereskedők számára biztosított mentességek tekintetében az 575/2013/EU rendelet módosításáról szóló rendelet iránti javaslatról szóló vélemény (CON/2016/10), HL C 130., 2016.4.13., 1. o.Kiegészítő információ
06/04/2016
Az euroövezet Nemzetközi Valutaalapban való egységes képviseletének fokozatos megteremtésére irányuló intézkedések meghatározásáról szóló tanácsi határozat iránti javaslatról szóló vélemény (CON/2016/22), HL C 216., 2016.4.6., 1. o.Kiegészítő információ
06/04/2016
Ausztriának a Nemzetközi Valutaalap katasztrófakezelési és -segítségnyújtási alapjához való hozzájárulásáról szóló vélemény (CON/2016/21), Ausztria, 2016.4.6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2016
A monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2014/15 iránymutatás módosításáról szóló, 2015. december 4-i (EU) 2016/450 EKBi iránymutatás (EKB/2015/44), HL L 86., 2016.4.1., 42. o.
30/03/2016
Az Európai Csalás Elleni Hivatalnak az EKBot érintő, a csalás, a korrupció és az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenység megelőzésével kapcsolatos vizsgálatainak szabályairól szóló, 2016. március 4-i (EU) 2016/456 EKBi határozat (EKB/2016/3), HL L 79., 2016.3.30., 34. o.Kiegészítő információ
30/03/2016
A hitelviszonyt megtestesítő átruházható értékpapírokra vonatkozó szabályozásról szóló vélemény (CON/2016/20), Franciaország, 2016.3.30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Az EKB (EU) 2016/445 rendelete (2016. március 14.) az uniós jogszabályokban biztosított választási lehetőségek és mérlegelési jogkör gyakorlásáról (EKB/2016/4), HL L 78., 2016.3.24., 60. o.
24/03/2016
A pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló vélemény (CON/2016/19), Bulgária, 2016.3.24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
A jelzáloghitelek amortizációjára vonatkozó követelményekről szóló vélemény (CON/2016/18), Svédország, 2016.3.24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
A szövetkezeti bankok reformjáról, a nemteljesítő kölcsönök értékpapírosítására vonatkozó garanciarendszerről és az alternatív befektetési alapok hitelezési képességéről szóló vélemény (CON/2016/17), Olaszország, 2016.3.24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
A Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságáról szóló, 2016. március 16-i (EU)2016/457 EKBi határozat (EKB/2016/5), HL L 79., 2016.3.17., 41. o.
17/03/2016
Az ingatlanátruházási szervezetek létrehozásáról és működéséről szóló vélemény (CON/2016/16), Ciprus, 2016.3.17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról szóló vélemény (CON/2016/15), 2016.3.17.
16/03/2016
Az Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer tulajdonjogának a Banque de France általi megszerzéséről szóló vélemény (CON/2016/14), Franciaország, 2016.3.16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Az átutalásokra és beszedésekre vonatkozó kötelező követelményekről szóló vélemény (CON/2016/13), Románia, 2016.3.16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
A monetáris politikai műveletek céljára elfogadható pénzügyi eszközökről szóló vélemény (CON/2016/12), Románia, 2016.3.16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2016
A nemzeti központi bankok által támogatott EKB által gyűjtött statisztikai adatok bizalmasságának védelmére vonatkozó közös szabályoknak és minimumelőírásoknak a részt vevő tagállamok illetékes nemzeti hatóságaira és a felügyeleti feladatkörében eljáró EKBra történő kiterjesztéséről szóló, 2016. február 5-i (EU) 2016/256 EKBi iránymutatás (EKB/2016/1), HL L 47., 2016.2.25., 16. o.
23/02/2016
A Central Bank of Cyprus igazgatótanácsa és személyzeti bizottsága zavartalan működésének elősegítésére irányuló intézkedésekről szóló vélemény (CON/2016/9), Ciprus, 2016.2.23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
A hitelintézetek hitelezőinek rangsoráról szóló vélemény (CON/2016/7), Franciaország, 2016.2.23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
A felelős hitelezési követelményeket érintő további módosításokról szóló vélemény (CON/2016/8), Magyarország, 2016.2.22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Kiegészítő információ
20/02/2016
A statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek nem teljesítéséről szóló EKB/2010/10 határozat módosításáról szóló, 2015. december 18-i (EU) 2016/244 EKBi határozat (EKB/2015/50), HL L 45., 2016.2.20., 13. o.
18/02/2016
Az EKB külső statisztikák területén érvényesülő statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2011/23 iránymutatás módosításáról szóló, 2015. november 26-i (EU) 2016/231 EKBi iránymutatás (EKB/2015/39), HL L 41., 2016.2.18., 28. o.
12/02/2016
Az SSM elektronikus alkalmazásokhoz, rendszerekhez, platformokhoz és szolgáltatásokhoz az EKB és az egységes felügyeleti mechanizmus illetékes nemzeti hatóságai általi hozzáférésről és azoknak az utóbbiak általi használatáról szóló, 2015. december 11-i (EU) 2016/188 EKBi határozat (EKB/2015/47), HL L 37., 2016.2.12., 104. o.
12/02/2016
A Központi Bankok Európai Rendszere nyilvános kulcsú infrastruktúrája keretrendszerének meghatározásáról szóló EKB/2013/1 határozat módosításáról szóló, 2015. december 11-i (EU) 2016/187 EKBi határozat (EKB/2015/46), HL L 37., 2016.2.12., 100. o.
03/02/2016
A betétbiztosítási rendszerről szóló vélemény (CON/2016/6), Szlovénia, 2016.2.3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2016
A hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállításáról és szanálásáról szóló vélemény (CON/2016/5), Ciprus, 2016.2.1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
Az EKB etikai keretrendszerének módosításai (Ez a szöveg a Hivatalos Lap 2015. június 20-i C 204. számának 3. oldalán közzétett szöveg 36a. cikkének helyébe lép) HL C 31., 2016.1.28., 3. o.
25/01/2016
Az osztrák pénzverde általi érmevisszaváltás biztosításáról szóló vélemény (CON/2016/4), Ausztria, 2016.1.25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2016
Az EKB negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2013/24 iránymutatás módosításáról szóló, 2015. november 26-i (EU) 2016/66 EKBi iránymutatás  (EKB/2015/40), HL L 14., 2016.1.21., 36. o.
21/01/2016
Az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtása során alkalmazott haircutokról szóló, 2015. november 18-i (EU) 2016/65 EKBi iránymutatás (EKB/2015/35), HL L 14., 2016.1.21., 30. o.
21/01/2016
Az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/510 iránymutatás (az általános dokumentációra vonatkozó iránymutatás) módosításáról szóló, 2015. november 18-i (EU) 2016/64 EKBi iránymutatás (EKB/2015/34), HL L 14., 2016.1.21., 25. o.
21/01/2016
A betétbiztosítási rendszerről szóló vélemény (CON/2016/3), Görögország, 2016.1.21.
20/01/2016
A pénzforgalmazók és pénzfeldolgozók tevékenységeinek felügyeletéről és az igazgatási intézkedések és bírságok kirovásáról szóló vélemény (CON/2016/2), Litvánia, 2016.1.20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Az egyes pénzügyi intézményekre vonatkozó adóról szóló vélemény (CON/2016/1), Lengyelország, 2016.1.12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2016
Az eurorendszer közös beszerzési keretrendszerének meghatározásáról szóló EKB/2008/17 határozat módosításáról szóló, 2015. december 23-i (EU) 2016/21 EKBi határozat (EKB/2015/51), HL L 6., 2016.1.9., 5. o.
05/01/2016
Hatályát vesztette: Az illetékes nemzeti hatóságoknak az egységes felügyeleti mechanizmus közös felügyeleti csoportjaiban résztvevő al-koordinátorainak teljesítményéről adandó visszajelzés alapelveinek meghatározásáról szóló, 2015. november 18-i (EU) 2016/3 EKBi határozat (EKB/2015/36), HL L 1., 2016.1.5., 4. o.