Menu

2016

28/12/2016
Udtalelse om et udkast til en belgisk lov om overvågning af betalingstransaktionsprocessorer (CON/2016/61), Belgien, 28.12.2016.
23/12/2016
ECB's henstilling af 13. december 2016 om politikker vedrørende udlodning af udbytte (ECB/2016/44), EUT C 481 af 23.12.2016, s. 1.
20/12/2016
ECB's afgørelse (EU) 2016/2248 af 3. november 2016 om fordelingen af de monetære indtægter til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta (ECB/2016/36), EUT L 347 af 20.12.2016, s. 26.Læs mere
20/12/2016
ECB's afgørelse (EU) 2016/2247 af 3. november 2016 om ECB's årsregnskab (ECB/2016/35), EUT L 347 af 20.12.2016, s. 1.Læs mere
20/12/2016
ECB's retningslinje (EU) 2016/2249 af 3. november 2016 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (ECB/2016/34), EUT L 347 af 20.12.2016, s. 3.Læs mere
17/12/2016
ECB's retningslinje (EU) 2016/2300 af 2. november 2016 om ændring af retningslinje ECB/2014/31 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (ECB/2016/33), EUT L 344 af 17.12.2016, s. 123.
17/12/2016
ECB's retningslinje (EU) 2016/2299 af 2. november 2016 om ændring af retningslinje (EU) 2016/65 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2016/32), EUT L 344 af 17.12.2016, s. 117.
17/12/2016
ECB's retningslinje (EU) 2016/2298 af 2. november 2016 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2016/31), EUT L 344 af 17.12.2016, s. 102.
15/12/2016
Udtalelse om Česká národní bankas beføjelser til at udføre finansielle markedstransaktioner (CON/2016/60), Den Tjekkiske Republik, 15.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2016
Udtalelse om revisionen af Banka Slovenijes forretningsmæssige drift (CON/2016/59), Slovenien, 13.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Udtalelse om overførslen af offentlige opgaver vedrørende mønter til De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Nederlandene, 5.12.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
ECB's afgørelse (EU) 2016/2164 af 30. november 2016 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2017 (ECB/2016/43), EUT L 333 af 30.11.2016, s. 73.
30/11/2016
Udtalelse om godtgørelse for udgifterne til driften af det centale kreditregister og registeret over bankkonti (CON/2016/57), Bulgarien, 30.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
Udtalelse om reservekravskoefficienter (CON/2016/56), Ungarn, 18.11.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Udtalelse om et lovforslag om ophævelse af den statsgaranti, som gives i forbindelse med likviditetsstøtte i en nødssituation (CON/2016/55), Belgien, 17.11.2016.
17/11/2016
Udtalelse om overdragelsen af beføjelser til Central Bank of Ireland til at vurdere konkurrencen på realkreditmarkedet og til at udstede instrukser til udlånere med hensyn til variable renter (CON/2016/54), Irland, 17.11.2016.
15/11/2016
ECB's retningslinje (EU) 2016/1994 af 4. november 2016 om fastsættelse af de kompetente nationale myndigheders procedure til anerkendelse af institutsikringsordninger af tilsynsmæssige formål i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (ECB/2016/38), EUT L 306 af 15.11.2016, s. 37.
15/11/2016
ECB's retningslinje (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 og overvågning af institutsikringsordninger, herunder signifikante og mindre signifikante institutter (ECB/2016/37), EUT L 306 af 15.11.2016, s. 32.
21/10/2016
Udtalelse om en ændring af vederlagsformlen for franske Livret A (CON/2016/51), Frankrig, 21.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Afgørelse ECB/2013/54 - Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor 14.11.2016.
11/11/2016
ECB's afgørelse (EU) 2016/1975 af 8. November 2016 om videredelegationen af beføjelserne til at tildele en foreløbig godkendelse (ECB/2016/39), EUT L 304 af 11.11.2016, s. 9.
11/11/2016
ECB's afgørelse (EU) 2016/1974 af 31. oktober 2016 om ændring af afgørelse (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) om den anden række af målrettede langfristede markedsoperationer  (ECB/2016/30), EUT L 304 af 11.11.2016, s. 7.
10/11/2016
ECB's henstilling af 28. oktober 2016 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (ECB/2016/29), EUT C 413 af 10.11.2016, s. 1.
31/10/2016
Udtalelse om reorganiseringen af forpligtelserne for Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung og gennemførelsen af EBA's retningslinjer for en forsvarlig aflønningspolitik (CON/2016/53), Tyskland, 31.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Afgørelse ECB/2016/10 - Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor 31.10.2016.
28/10/2016
Udtalelse om ændring af lov om Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Kroatien, 28.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2016
Udtalelse om lovforslag om lettelse af tilbagebetalingen af visse merrenter opkrævet på lån koblet til en udenlandsk valuta (CON/2016/50), Polen, 13.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/101/EF (CON/2016/49), 12.10.2016.Læs mere
11/10/2016
Udtalelse om håndteringen af fast ejendom eller aktiekapital erhvervet af et kreditinstitut efter en gældssaneringsprocedure (CON/2016/48), Cypern, 11.10.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
ECB's henstilling af 23. september 2016 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banca d’Italia (ECB/2016/28), EUT C 366 af 5.10.2016, s. 1.
29/09/2016
ECB's afgørelse (EU) 2016/1734 af 21. september 2016 om ændring af afgørelse ECB/2013/54 om procedurer for godkendelse af producenter af fortroligt euromateriale og euromateriale (ECB/2016/25), EUT L 262 af 29.9.2016, s. 30.
28/09/2016
Udtalelse om ændringer i loven om Latvijas Banka med henblik på at reducere antallet af medlemmer i Latvijas Bankas direktion (CON/2016/47), Letland, 28.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Udtalelse om ændringer til loven om dematerialiserede værdipapirer (CON/2016/46), Slovenien, 26.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
ECB's afgørelse (EU) 2016/1717 af 21. september 2016 om ændring af afgørelse ECB/2004/2 om vedtagelse af forretningsordenen for ECB (ECB/2016/27), EUT L 258 af 24.9.2016, s. 17.
24/09/2016
Afgørelse ECB/2004/2. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor 24.9.2016.
23/09/2016
ECB's forordning (EU) 2016/1705 af 9. september 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) om anvendelse af mindstereserver  (ECB/2016/26), EUT L 257 af 23.9.2016, s. 10.
23/09/2016
Forordning ECB/2003/9. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor EUT L  af 23.9.2016, s. .
19/09/2016
Udtalelse om Národná banka Slovenskas rolle i indberetningen af opkrævede forsikringspræmier (CON/2016/45), Slovakiet, 19.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
Udtalelse om et forslag til en forordning om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde og forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde (CON/2016/44), 12.9.2016.Læs mere
07/09/2016
Udtalelse om repræsentanten for finanstilsynets rolle i ECB's tilsynsråd og om tilsynsgebyrer (CON/2016/43), Finland, 7.9.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
Berigtigelse af ECB's retningslinje (EU) 2016/1386 af 2. august 2016 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2016/23) EUT L 238 af 6.9.2016, s. 7.
31/08/2016
Udtalelse om et centralt kreditregister (CON/2016/42), Slovenien, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Udtalelse om Banca d’Italias cirkulære om gennemførelsen af reformen af de italienske andelsbanker (CON/2016/41), Italien, 31.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Udtalelse om ændringer i reservekravsordningen (CON/2016/40), Rumænien, 30.8.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
ECB's henstilling af 2. august 2016 om rammerne for datakvalitetssikring af statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2016/24), EUT C 297 af 17.8.2016, s. 1.
17/08/2016
ECB's retningslinje (EU) 2016/1386 af 2. august 2016 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2016/23), EUT L 222 af 17.8.2016, s. 85.Læs mere
17/08/2016
ECB's forordning (EU) 2016/1384 af 2. august 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2016/22), EUT L 222 af 17.8.2016, s. 24.
29/07/2016
Udtalelse om specifikke regler for omlægning af lån denomineret i udenlandsk valuta (CON/2016/39), Polen, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Udtalelse om overvågning af betalingsordninger (CON/2016/38), Polen, 29.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
ECB's henstilling af 14. juli 2016 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Eesti Pank  (ECB/2016/20), EUT C 266 af 22.7.2016, s. 1.
12/07/2016
Udtalelse om udelukkelsen af modregningsret med hensyn til gældsfordringer mobiliseret som sikkerhed i en centralbank i ESCB (CON/2016/37), Frankrig, 12.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/07/2016
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 806/2014 med henblik på oprettelsen af en europæisk indskudsforsikringsordning (CON/2016/26), EUT C 252 af 12.7.2016, s. 1.Læs mere
11/07/2016
ECB's afgørelse (EU) 2016/1162 af 30. juni 2016 om videregivelse af fortrolige oplysninger i forbindelse med strafferetlig efterforskning  (ECB/2016/19), EUT L 192 af 11.7.2016, s. 73.
11/07/2016
please translate (CON/2016/36), Polen, 11.7.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
ECB's retningslinje (EU) 2016/1061 af 26. maj 2016 om ændring af retningslinje ECB/2008/8 om indsamling af data om euro og driften af Currency Information System 2 (ECB/2016/15), EUT L 173 af 30.6.2016, s. 102.
28/06/2016
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse (EU) 2016/1041 af 22. juni 2016 om belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik og om ophævelse af afgørelse (EU) 2015/300 (ECB/2016/18), EUT L 169 af 28.6.2016, s. 14.
28/06/2016
Udtalelse om udvidelsen af adgang til det centrale register over bankkonti (CON/2016/35), Belgien, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Udtalelse om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse (CON/2016/34), Grækenland, 28.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Udtalelse om et forslag til en forordning om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler, for så vidt angår visse frister, og et forslag til et direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter, for så vidt angår visse frister (CON/2016/27), EUT C 223 af 21.6.2016, s. 3.Læs mere
17/06/2016
Udtalelse om a) et forslag til en forordning om fælles regler for securitisering og om oprettelse af en europæisk ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og b) et forslag til en forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber (CON/2016/11), EUT C 219 af 17.6.2016, s. 2.Læs mere
16/06/2016
ECB's afgørelse af 7. juni 2016 om ændring af afgørelse (EU) 2016/245 til fastsættelse af regler om udbud (ECB/2016/17), EUT L 159 af 16.6.2016, s. 21.
16/06/2016
ECB's afgørelse (EU) 2016/955 af 6. maj 2016 om ændring af afgørelse ECB/2013/54 om procedurer for godkendelse af producenter af fortroligt euromateriale og euromateriale  (ECB/2016/12), EUT L 159 af 16.6.2016, s. 19.
15/06/2016
ECB's afgørelse af 1. juni 2016 om indførelse af programmet til opkøb af virksomhedsobligationer  (ECB/2016/16), EUT L 157 af 15.6.2016, s. 28.
15/06/2016
Udtalelse om ændring af lov om Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/33), Kroatien, 15.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/06/2016
Udtalelse om en nedsættelse af den lovpligtige godtgørelse af medarbejdere i den offentlige og halvoffentlige sektor (CON/2016/32), Nederlandene, 13.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Udtalelse om forbrugerkredit (CON/2016/31), Slovenien, 8.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
Erklæring fra Republikken Letland, Republikken Ungarn og Republikken Malta om, hvordan navnet på den fælles valuta skal skrives i traktaterne  EUT C 202 af 7.6.2016, s. 357.Læs mere
07/06/2016
Erklæring fra Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Østrig, Republikken Portugal, Rumænien, Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik vedrørende Den Europæiske Unions symboler EUT C 202 af 7.6.2016, s. 355.Læs mere
07/06/2016
Erklæring om protokollen om Danmarks stilling  EUT C 202 af 7.6.2016, s. 353.Læs mere
07/06/2016
Protokol (nr. 18) vedrørende Frankrig  EUT C 202 af 7.6.2016, s. 289.Læs mere
07/06/2016
Protokol (nr. 17) vedrørende Danmark EUT C 202 af 7.6.2016, s. 288.Læs mere
07/06/2016
Protokol (nr. 16) om visse bestemmelser vedrørende Danmark  EUT C 202 af 7.6.2016, s. 287.Læs mere
07/06/2016
Protokol (nr. 15) om visse bestemmelser vedrørende Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland  EUT C 202 af 7.6.2016, s. 284.Læs mere
07/06/2016
Protokol (nr. 13) om konvergenskriterierne EUT C 202 af 7.6.2016, s. 281.Læs mere
07/06/2016
Protokol (nr. 12) om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud  EUT C 202 af 7.6.2016, s. 279.Læs mere
07/06/2016
Protokol (nr. 7) vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter  EUT C 202 af 7.6.2016, s. 266.Læs mere
07/06/2016
Protokol (nr. 6) om fastlæggelse af hjemstedet for den Europæiske Unions institutioner og for visse af Unionens organer, kontorer, agenturer og tjenester EUT C 202 af 7.6.2016, s. 265.Læs mere
07/06/2016
Protokol (nr. 4) om statutten for det Europæiske System af Centralbanker og ECB EUT C 202 af 7.6.2016, s. 230.Læs mere
07/06/2016
Konsoliderede udgaver af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde EUT C 202 af 7.6.2016, s. 1.
03/06/2016
Udtalelse om den interne revision af Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank) (CON/2016/30), Bulgarien, 3.6.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
ECB's afgørelse (EU) 2016/868 af 18. maj 2016 om ændring af afgørelse ECB/2014/6 om Det Europæiske System af Centralbankers tilrettelæggelse af de forberedende foranstaltninger til indsamlingen af granulære data om kreditter (ECB/2016/14), EUT L 144 af 1.6.2016, s. 99.
01/06/2016
ECB's forordning (EU) 2016/867 af 18. maj 2016 om indsamling af granulære data om kreditter og kreditrisici (ECB/2016/13), EUT L 144 af 1.6.2016, s. 44.
19/05/2016
Udtalelse om lovgivning om en integreret datamodel (CON/2016/29), Østrig, 19.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
ECB's afgørelse (EU) 2016/702 af 18. april 2016 om ændring af afgørelse (EU) 2015/774 om et program til opkøb af den offentlige sektors aktiver på det sekundære marked  (ECB/2016/8), EUT L 121 af 11.5.2016, s. 24.
03/05/2016
ECB's afgørelse (EU) 2016/811 af 28. april 2016 om ændring af afgørelse ECB/2014/34 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer  (ECB/2016/11), EUT L 132 af 3.5.2016, s. 129.
03/05/2016
ECB's afgørelse (EU) 2016/810 af 28. april 2016 om den anden række af målrettede langfristede markedsoperationer  (ECB/2016/10), EUT L 132 af 3.5.2016, s. 107.
03/05/2016
Udtalelse om afvikling og likvidation af banker (CON/2016/28), Slovenien, 3.5.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2016
ECB's afgørelse (EU) 2016/821 af 26. april 2016 om ændring af afgørelse ECB/2007/7 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB  (ECB/2016/9), EUT L 136 af 2.5.2016, s. 12.
28/04/2016
ECB's afgørelse (EU) 2016/661 af 15. april 2016 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2016 (ECB/2016/7), EUT L 114 af 28.4.2016, s. 14.
28/04/2016
Afgørelse ECB/2014/34 - Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor 28.4.2016.
20/04/2016
Udtalelse om kontrol af eurosedlers ægthed og kvalitet og om eurosedler i omløb (CON/2016/25), Italien, 20.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
Udtalelse om revision af Banka Slovenijes forretningsaktiviteter (CON/2016/24), Slovenien, 18.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2016
ECB's retningslinje (EU) 2016/579 af 16. marts 2016 om ændring af retningslinje ECB/2012/27 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system)  (ECB/2016/6), EUT L 99 af 15.4.2016, s. 21.
13/04/2016
Udtalelse om forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (CON/2016/23), Slovenien, 13.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2016
Udtalelse om et forslag til en forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere (CON/2016/10), EUT C 130 af 13.4.2016, s. 1.Læs mere
06/04/2016
Udtalelse om et forslag til Rådets afgørelse om foranstaltninger til gradvis indførelse af en samlet repræsentation for euroområdet i Den Internationale Valutafond (CON/2016/22), EUT C 216 af 6.4.2016, s. 1.Læs mere
06/04/2016
Udtalelse om Østrigs bidrag til Den Internationale Valutafonds Catastrophe Containment and Relief Trust (CON/2016/21), Østrig, 6.4.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2016
ECB's retningslinje (EU) 2016/450 af 4. december 2015 om ændring af retningslinje ECB/2014/15 om monetær og finansiel statistik  (ECB/2015/44), EUT L 86 af 1.4.2016, s. 42.
30/03/2016
ECB's afgørelse (EU) 2016/456 af 4. marts 2016 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs undersøgelser af ECB i forbindelse med forebyggelse af svig, korruption og anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser (ECB/2016/3), EUT L 79 af 30.3.2016, s. 34.Læs mere
30/03/2016
Udtalelse om ordningen for omsættelige værdipapirer (CON/2016/20), Frankrig, 30.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
ECB's forordning (EU) 2016/445 af 14. marts 2016 om udøvelsen af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten (ECB/2016/4), EUT L 78 af 24.3.2016, s. 60.
24/03/2016
Udtalelse om betalingstjenester (CON/2016/19), Bulgarien, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Udtalelse om amortiseringskrav for boliglån (CON/2016/18), Sverige, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Udtalelse om reformen af kooperative banker, en garantiordning for sekuritisering af misligholdte lån og alternative investeringsfondes udlånsevne  (CON/2016/17), Italien, 24.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
ECB's afgørelse (EU) 2016/457 af 16. marts 2016 om belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Republikken Cypern  (ECB/2016/5), EUT L 79 af 17.3.2016, s. 41.
17/03/2016
Udtalelse om oprettelsen og driften af organisationer der varetager overdragelsen af fast ejendom (CON/2016/16), Cypern, 17.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel  (CON/2016/15), 17.3.2016.Læs mere
16/03/2016
Udtalelse om Banque de Frances erhvervelse af ejendomsretten til Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer (CON/2016/14), Frankrig, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Udtalelse om obligatoriske krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer  (CON/2016/13), Rumænien, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Udtalelse om finansielle instrumenter, der er godkendt til pengepolitiske operationer (CON/2016/12), Rumænien, 16.3.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2016
ECB's retningslinje (EU) 2016/256 af 5. februar 2016 om udvidelsen af fælles regler og mindstestandarder med henblik på at beskytte fortrolig statistisk information, der indsamles af ECB med bistand fra de nationale centralbanker, til at omfatte de kompetente nationale myndigheder i de deltagende medlemsstater og ECB i forbindelse med udførelsen af dens tilsynsopgaver  (ECB/2016/1), EUT L 47 af 25.2.2016, s. 16.
23/02/2016
Udtalelse om foranstaltninger til fremme af en smidig funktionsmåde for bestyrelsen og personaleudvalget i Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Cypern, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
Udtalelse om kreditorhierarkiet i kreditinstitutter (CON/2016/7), Frankrig, 23.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
Udtalelse om yderligere ændringer for så vidt angår krav til ansvarlig långivning (CON/2016/8), Ungarn, 22.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2016
ECB's afgørelse (EU) 2016/244 af 18. december 2015 om ændring af afgørelse ECB/2010/10 om manglende overholdelse af statistiske indberetningskrav (ECB/2015/50), EUT L 45 af 20.2.2016, s. 13.
18/02/2016
ECB's retningslinje (EU) 2016/231 af 26. november 2015 om ændring af retningslinje ECB/2011/23 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for eksterne statistikker  (ECB/2015/39), EUT L 41 af 18.2.2016, s. 28.
12/02/2016
ECB's afgørelse af 11. december 2015 om adgang til og anvendelse af SSM's elektroniske applikationer, systemer, platforme og tjenester for ECB og de kompetente nationale myndigheder inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme  (ECB/2015/47), EUT L 37 af 12.2.2016, s. 104.
12/02/2016
ECB's afgørelse af 11. december 2015 om ændring af afgørelse ECB/2013/1 om fastlæggelse af rammerne for en public key-infrastruktur for Det Europæiske System af Centralbanker (ECB/2015/46), EUT L 37 af 12.2.2016, s. 100.
03/02/2016
Udtalelse om indskudsgarantiordningen (CON/2016/6), Slovenien, 3.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2016
Udtalelse om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber  (CON/2016/5), Cypern, 1.2.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
Ændring af ECB's etiske grundlag (Denne tekst erstatter artikel 36a i teksten, der er offentliggjort i EU-tidende C 204 af 20. juni 2015, s. 3)  EUT C 31 af 28.1.2016, s. 3.
25/01/2016
Udtalelse om beskyttelse af Münze Österreichs forpligtelse til at tage mønter tilbage (CON/2016/4), Østrig, 25.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2016
ECB's retningslinje (EU) 2016/66 af 26. november 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/24 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle sektorkonti  (ECB/2015/40), EUT L 14 af 21.1.2016, s. 36.
21/01/2016
ECB's retningslinje (EU) 2016/65 af 18. november 2015 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme  (ECB/2015/35), EUT L 14 af 21.1.2016, s. 30.
21/01/2016
ECB's retningslinje (EU) 2016/64 af 18. november 2015 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (retningslinjen der udgør dokumentationsgrundlaget)  (ECB/2015/34), EUT L 14 af 21.1.2016, s. 25.
21/01/2016
Udtalelse om indskudsgarantiordningen (CON/2016/3), Grækenland, 21.1.2016.
20/01/2016
Udtalelse om tilsyn med kontanthåndterende virksomheders aktiviteter og pålæggelse af administrative foranstaltninger og sanktioner (CON/2016/2), Litauen, 20.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Udtalelse om en skat for visse finansielle institutter (CON/2016/1), Polen, 12.1.2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2016
ECB's afgørelse (EU) 2016/21 af 23. december 2015 om ændring af afgørelse ECB/2008/17 om indførelse af grundlag for fælles udbudsregler i Eurosystemet (ECB/2015/51), EUT L 6 af 9.1.2016, s. 5.
05/01/2016
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse (EU) 2016/3 af 18. november 2015 om fastsættelse af principper for at give feedback vedrørende de opgaver som de kompetente nationale myndigheders underkoordinatorer udfører i de fælles tilsynsteam i Den Fælles Tilsynsmekanisme  (ECB/2015/36), EUT L 1 af 5.1.2016, s. 4.