Menu

2016

28/12/2016
Stanovisko k belgickému návrhu zákona o dozoru nad zpracovateli platebních transakcí (CON/2016/61), Belgie, 28. 12. 2016.
23/12/2016
Doporučení ECB ze dne 13. prosince 2016 o zásadách pro vyplácení dividend  (ECB/2016/44), Úř. věst. C 481, 23. 12. 2016, s. 1.
20/12/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/2248 ze dne 3. listopadu 2016 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro  (ECB/2016/36), Úř. věst. L 347, 20. 12. 2016, s. 26.Dodatečné informace
20/12/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/2247 ze dne 3. listopadu 2016 o ročních účetních závěrkách ECB (ECB/2016/35), Úř. věst. L 347, 20. 12. 2016, s. 1.Dodatečné informace
20/12/2016
Obecné zásady ECB (EU) 2016/2249 ze dne 3. listopadu 2016 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank  (ECB/2016/34), Úř. věst. L 347, 20. 12. 2016, s. 3.Dodatečné informace
17/12/2016
Zásady ECB (EU) 2016/2300 ze dne 2. listopadu 2016, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/31 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění  (ECB/2016/33), Úř. věst. L 344, 17. 12. 2016, s. 123.
17/12/2016
Obecné zásady ECB (EU) 2016/2299 ze dne 2. listopadu 2016, kterými se mění obecné zásady (EU) 2016/65 o srážkách při ocenění uplatňovaných při provádění rámce měnové politiky Eurosystému (ECB/2016/32), Úř. věst. L 344, 17. 12. 2016, s. 117.
17/12/2016
Obecné zásady ECB (EU) 2016/2298 ze dne 2. listopadu 2016, kterými se mění obecné zásady (EU) 2015/510 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému  (ECB/2016/31), Úř. věst. L 344, 17. 12. 2016, s. 102.
15/12/2016
Stanovisko k pravomoci České národní banky provádět obchody na finančním trhu  (CON/2016/60), Česká republika, 15. 12. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatečné informace
13/12/2016
Stanovisko k auditu činnosti Banka Slovenije (CON/2016/59), Slovinsko, 13. 12. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Stanovisko k přenesení veřejných úkolů týkajících se mincí na De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Nizozemsko, 5. 12. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/2164 ze dne 30. listopadu 2016 o schválení objemu emise mincí v roce 2017 (ECB/2016/43), Úř. věst. L 333, 30. 11. 2016, s. 73.
30/11/2016
Stanovisko k náhradě nákladů na provoz centrálního registru úvěrů a registru bankovních účtů (CON/2016/57), Bulharsko, 30. 11. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
Stanovisko k sazbám minimálních rezerv (CON/2016/56), Maďarsko, 18. 11. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Stanovisko k návrhu zákona, kterým se ruší státní záruka poskytnutá v souvislosti s nouzovou pomocí v oblasti likvidity (CON/2016/55), Belgie, 17. 11. 2016.
17/11/2016
Stanovisko ke svěření pravomocí Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland posuzovat hospodářskou soutěž na trhu s hypotečními úvěry a vydávat pokyny poskytovatelům úvěrů ohledně pohyblivých úrokových sazeb (CON/2016/54), Irsko, 17. 11. 2016.
15/11/2016
Obecné zásady ECB (EU) 2016/1994 ze dne 4. listopadu 2016 o postupu při uznávání institucionálních systémů ochrany pro obezřetnostní účely ze strany vnitrostátních příslušných orgánů podle nařízení (EU) Evropského parlamentu a Rady č. 575/2013 (ECB/2016/38), Úř. věst. L 306, 15. 11. 2016, s. 37.
15/11/2016
Obecné zásady ECB (EU) 2016/1993 ze dne 4. listopadu 2016, kterými se stanoví zásady pro koordinaci hodnocení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a sledování institucionálních systémů ochrany zahrnujících významné a méně významné instituce  (ECB/2016/37), Úř. věst. L 306, 15. 11. 2016, s. 32.
21/10/2016
Stanovisko k úpravě vzorce pro stanovení sazby, kterou se úročí francouzský spořicí nástroj livret A  (CON/2016/51), Francie, 21. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Rozhodnutí ECB/2013/54 - neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie  14. 11. 2016.
11/11/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/1975 ze dne 8. listopadu 2016 o svěření pravomoci udělovat prozatímní akreditaci (ECB/2016/39), Úř. věst. L 304, 11. 11. 2016, s. 9.
11/11/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/1974 ze dne 31. října 2016, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) o druhé sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací (ECB/2016/30), Úř. věst. L 304, 11. 11. 2016, s. 7.
10/11/2016
Doporučení ECB ze dne 28. října 2016 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (ECB/2016/29), Úř. věst. C 413, 10. 11. 2016, s. 1.
31/10/2016
Stanovisko k reorganizaci úkolů Federálního úřadu pro stabilizaci finančního tru a k provádění obecných pokynů EBA k zásadám řádného odměňování (CON/2016/53), Německo, 31. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Rozhodnutí ECB/2016/10 - neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 31. 10. 2016.
28/10/2016
Stanovisko ke změnám zákona o Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Chorvatsko, 28. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2016
Stanovisko k návrhu zákona, kterým se usnadňuje náhrada některých kurzových rozpětí účtovaných v případě úvěrů vázaných na cizí měnu  (CON/2016/50), Polsko, 13. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES  (CON/2016/49), 12. 10. 2016.Dodatečné informace
11/10/2016
Stanovisko k nakládání s nemovitým majetkem nebo základním kapitálem, který úvěrová instituce nabude po vyrovnání pohledávek (CON/2016/48), Kypr, 11. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
Doporučení ECB ze dne 23. září 2016 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banca d’Italia (ECB/2016/28), Úř. věst. C 366, 5. 10. 2016, s. 1.
29/09/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/1734 ze dne 21. září 2016, kterým se mění rozhodnutí ECB/2013/54 o postupech pro akreditaci výrobců ochraňovaných hodnot eura a hodnot eura (ECB/2016/25), Úř. věst. L 262, 29. 9. 2016, s. 30.
28/09/2016
Stanovisko ke změnám zákona o Latvijas Banka, kterými se snižuje počet členů rady Latvijas Banka  (CON/2016/47), Lotyšsko, 28. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Stanovisko ke změnám zákona o zaknihovaných cenných papírech (CON/2016/46), Slovinsko, 26. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/1717 ze dne 21. září 2016, kterým se mění rozhodnutí ECB/2004/2, kterým se přijímá jednací řád ECB  (ECB/2016/27), Úř. věst. L 258, 24. 9. 2016, s. 17.
24/09/2016
Rozhodnutí ECB/2004/2. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 24. 9. 2016.
23/09/2016
Nařízení ECB (EU) 2016/1705 ze dne 9. září 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) o uplatňování minimálních rezerv  (ECB/2016/26), Úř. věst. L 257, 23. 9. 2016, s. 10.
23/09/2016
Nařízení ECB/2003/9. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie  Úř. věst. L , 23. 9. 2016, s. .
19/09/2016
Stanovisko k úloze Národní banky Slovenska při vykazování odvodu z pojistného (CON/2016/45), Slovensko, 19. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
Stanovisko k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu a nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání (CON/2016/44), 12. 9. 2016.Dodatečné informace
07/09/2016
Stanovisko k úloze zástupce orgánu finančního dohledu (Financial Supervisory Authority) v Radě dohledu ECB a k poplatkům za dohled (CON/2016/43), Finsko, 7. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
Oprava obecných zásad ECB (EU) 2016/1386 ze dne 2. srpna 2016, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/7 o statistice držby cenných papírů (ECB/2016/23) Úř. věst. L 238, 6. 9. 2016, s. 7.
31/08/2016
Stanovisko k centrálnímu registru úvěrů (CON/2016/42), Slovinsko, 31. 8. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Stanovisko k oběžníku Banca d’Italia, kterým se provádí reforma italských družstevních bank  (CON/2016/41), Itálie, 31. 8. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Stanovisko ke změnám režimu minimálních rezerv (CON/2016/40), Rumunsko, 30. 8. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
Doporučení ECB ze dne 2. srpna 2016 o rámci řízení kvality údajů pro statistiku držby cenných papírů (ECB/2016/24), Úř. věst. C 297, 17. 8. 2016, s. 1.
17/08/2016
Obecné zásady ECB (EU) 2016/1386 ze dne 2. srpna 2016, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/7 o statistice držby cenných papírů (ECB/2016/23), Úř. věst. L 222, 17. 8. 2016, s. 85.Dodatečné informace
17/08/2016
Nařízení ECB (EU) 2016/1384 ze dne 2. srpna 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) o statistice držby cenných papírů (ECB/2016/22), Úř. věst. L 222, 17. 8. 2016, s. 24.
29/07/2016
Stanovisko ke zvláštním pravidlům pro restrukturalizaci úvěrů indexovaných nebo denominovaných v cizích měnách (CON/2016/39), Polsko, 29. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Stanovisko k dozoru nad platebními schématy (CON/2016/38), Polsko, 29. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
Doporučení ECB ze dne 14. července 2016 Radě Evropské unie o externím auditorovi Eesti Pank  (ECB/2016/20), Úř. věst. C 266, 22. 7. 2016, s. 1.
12/07/2016
Stanovisko k vyloučení práv na započtení pohledávek, které jsou u centrální banky Evropského systému centrálních bank mobilizovány jako zajištění (CON/2016/37), Francie, 12. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/07/2016
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 806/2014 za účelem zřízení Evropského systému pojištění vkladů (CON/2016/26), Úř. věst. C 252, 12. 7. 2016, s. 1.Dodatečné informace
11/07/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/1162 ze dne 30. června 2016 o poskytování důvěrných informací v souvislosti s vyšetřováním trestných činů  (ECB/2016/19), Úř. věst. L 192, 11. 7. 2016, s. 73.
11/07/2016
Stanovisko k metodě a postupům používaným při počítání, třídění, balení a označování bankovek a mincí (CON/2016/36), Polsko, 11. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
Obecné zásady ECB (EU) 2016/1061 ze dne 26. května 2016, kterými se mění obecné zásady ECB/2008/8 o shromažďování údajů týkajících se eura a provozování Systému měnových informací 2 (ECB/2016/15), Úř. věst. L 173, 30. 6. 2016, s. 102.
28/06/2016
Již neplatí: Rozhodnutí ECB (EU) 2016/1041 ze dne 22. června 2016 o způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Řeckou republikou a o zrušení rozhodnutí (EU) 2015/300 (ECB/2016/18), Úř. věst. L 169, 28. 6. 2016, s. 14.
28/06/2016
Stanovisko k rozšíření přístupu do centrálního registru bankovních účtů (CON/2016/35), Belgie, 28. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Stanovisko ke smlouvám o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení (CON/2016/34), Řecko, 28. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Stanovisko k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu a nařízení (EU) č. 909/2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů, pokud jde o některá data, a k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o některá data  (CON/2016/27), Úř. věst. C 223, 21. 6. 2016, s. 3.Dodatečné informace
17/06/2016
Stanovisko k a) návrhu nařízení, kterým se stanoví společná pravidla pro sekuritizaci a vytváří se evropský rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a b) návrhu nařízení o změně nařízení (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky  (CON/2016/11), Úř. věst. C 219, 17. 6. 2016, s. 2.Dodatečné informace
16/06/2016
Rozhodnutí ECB ze dne 7. června 2016, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/245 (ECB/2016/2), kterým se stanoví pravidla pro zadávání zakázek (ECB/2016/17), Úř. věst. L 159, 16. 6. 2016, s. 21.
16/06/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/955 ze dne 6. května 2016, kterým se mění rozhodnutí ECB/2013/54 o postupech pro akreditaci výrobců ochraňovaných hodnot eura a hodnot eura  (ECB/2016/12), Úř. věst. L 159, 16. 6. 2016, s. 19.
15/06/2016
Rozhodnutí ECB ze dne 1. června 2016 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru  (ECB/2016/16), Úř. věst. L 157, 15. 6. 2016, s. 28.
15/06/2016
Stanovisko ke změnám zákona o Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/33), Chorvatsko, 15. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/06/2016
Stanovisko k zákonnému omezení výše odměn zaměstnanců ve veřejném a částečně veřejném sektoru  (CON/2016/32), Nizozemsko, 13. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Stanovisko ke spotřebitelskému úvěru (CON/2016/31), Slovinsko, 8. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
Prohlášení Lotyšské republiky, Maďarské republiky a Republiky Malta o způsobu psaní názvu jednotné měny ve Smlouvách  Úř. věst. C 202, 7. 6. 2016, s. 357.Dodatečné informace
07/06/2016
Prohlášení Belgického království, Bulharské republiky, Spolkové republiky Německo, Řecké republiky, Španělského království, Italské republiky, Kyperské republiky, Litevské republiky, Lucemburského velkovévodství, Maďarské republiky, Republiky Malta, Rakouské republiky, Portugalské republiky, Rumunska, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky o symbolech Evropské unie  Úř. věst. C 202, 7. 6. 2016, s. 355.Dodatečné informace
07/06/2016
Prohlášení k Protokolu o postavení Dánska  Úř. věst. C 202, 7. 6. 2016, s. 353.Dodatečné informace
07/06/2016
Protokol (č. 18) o Francii  Úř. věst. C 202, 7. 6. 2016, s. 289.Dodatečné informace
07/06/2016
Protokol (č. 17) o Dánsku Úř. věst. C 202, 7. 6. 2016, s. 288.Dodatečné informace
07/06/2016
Protokol (č. 16) o některých ustanoveních týkajících se Dánska  Úř. věst. C 202, 7. 6. 2016, s. 287.Dodatečné informace
07/06/2016
Protokol (č. 15) o některých ustanoveních týkajících se Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Úř. věst. C 202, 7. 6. 2016, s. 284.Dodatečné informace
07/06/2016
Protokol (č. 13) o kritériích konvergence Úř. věst. C 202, 7. 6. 2016, s. 281.Dodatečné informace
07/06/2016
Protokol (č. 12) o postupu při nadměrném schodku  Úř. věst. C 202, 7. 6. 2016, s. 279.Dodatečné informace
07/06/2016
Protokol (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie Úř. věst. C 202, 7. 6. 2016, s. 266.Dodatečné informace
07/06/2016
Protokol (č. 6) o umístění sídel orgánů a některých institucí, subjektů a útvarů Evropské unie Úř. věst. C 202, 7. 6. 2016, s. 265.Dodatečné informace
07/06/2016
Protokol (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a ECB Úř. věst. C 202, 7. 6. 2016, s. 230.Dodatečné informace
07/06/2016
Konsolidovaná znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie Úř. věst. C 202, 7. 6. 2016, s. 1.
03/06/2016
Stanovisko k internímu auditu Българска народна банка (Bulharská národní banka)  (CON/2016/30), Bulharsko, 3. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/868 ze dne 18. května 2016, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/6 o organizaci přípravných opatření pro shromažďování podrobných údajů o úvěrech Evropským systémem centrálních bank (ECB/2016/14), Úř. věst. L 144, 1. 6. 2016, s. 99.
01/06/2016
Nařízení ECB (EU) 2016/867 ze dne 18. května 2016 o shromažďování podrobných údajů o úvěrech a o úvěrovém riziku  (ECB/2016/13), Úř. věst. L 144, 1. 6. 2016, s. 44.
19/05/2016
Stanovisko k nařízení o integrovaném datovém modelu (CON/2016/29), Rakousko, 19. 5. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/702 ze dne 18. dubna 2016, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/774 o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích  (ECB/2016/8), Úř. věst. L 121, 11. 5. 2016, s. 24.
03/05/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/811 ze dne 28. dubna 2016, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/34 o opatřeních týkajících se cílených dlouhodobějších refinančních operací  (ECB/2016/11), Úř. věst. L 132, 3. 5. 2016, s. 129.
03/05/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/810 ze dne 28. dubna 2016 o druhé sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací  (ECB/2016/10), Úř. věst. L 132, 3. 5. 2016, s. 107.
03/05/2016
Stanovisko k řešení krize a likvidaci bank  (CON/2016/28), Slovinsko, 3. 5. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/821 ze dne 26. dubna 2016, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB  (ECB/2016/9), Úř. věst. L 136, 2. 5. 2016, s. 12.
28/04/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/661 ze dne 15. dubna 2016 o celkové výši ročních poplatků za dohled za rok 2016 (ECB/2016/7), Úř. věst. L 114, 28. 4. 2016, s. 14.
28/04/2016
Rozhodnutí ECB/2014/34 - neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 28. 4. 2016.
20/04/2016
Stanovisko k ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich oběhu (CON/2016/25), Itálie, 20. 4. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
Stanovisko k auditu obchodních operací Banka Slovenije (CON/2016/24), Slovinsko, 18. 4. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2016
Obecné zásady ECB (EU) 2016/579 ze dne 16. března 2016, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/27 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2)  (ECB/2016/6), Úř. věst. L 99, 15. 4. 2016, s. 21.
13/04/2016
Stanovisko k předcházení praní peněz a financování terorismu (CON/2016/23), Slovinsko, 13. 4. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2016
Stanovisko k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o výjimky pro obchodníky s komoditami (CON/2016/10), Úř. věst. C 130, 13. 4. 2016, s. 1.Dodatečné informace
06/04/2016
Stanovisko k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví opatření s cílem vytvořit postupně jednotné zastoupení eurozóny v Mezinárodním měnovém fondu (CON/2016/22), Úř. věst. C 216, 6. 4. 2016, s. 1.Dodatečné informace
06/04/2016
Stanovisko k příspěvku Rakouska do fondu Mezinárodního měnového fondu pro řešení následků katastrof (CON/2016/21), Rakousko, 6. 4. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2016
Obecné zásady ECB (EU) 2016/450 ze dne 4. prosince 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/15 o měnové a finanční statistice  (ECB/2015/44), Úř. věst. L 86, 1. 4. 2016, s. 42.
30/03/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/456 ze dne 4. března 2016 o podmínkách vyšetřování prováděného Evropským úřadem pro boj proti podvodům v Evropské centrální bance v souvislosti s předcházením podvodům, úplatkářství a jakýmkoli jiným protiprávním činnostem ohrožujícím finanční zájmy Unie (ECB/2016/3), Úř. věst. L 79, 30. 3. 2016, s. 34.Dodatečné informace
30/03/2016
Stanovisko k režimu platnému pro obchodovatelné dluhové cenné papíry  (CON/2016/20), Francie, 30. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Nařízení ECB (EU) 2016/445 ze dne 14. března 2016 o uplatňování možností a případů vlastního uvážení dostupných v rámci práva Unie (ECB/2016/4), Úř. věst. L 78, 24. 3. 2016, s. 60.
24/03/2016
Stanovisko k platebním službám (CON/2016/19), Bulharsko, 24. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Stanovisko k požadavkům na umořování hypoték  (CON/2016/18), Švédsko, 24. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Stanovisko k reformě družstevních záložen, záručnímu systému pro sekuritizace nesplácených úvěrů a úvěrové kapacitě alternativních investičních fondů  (CON/2016/17), Itálie, 24. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/457 ze dne 16. března 2016 o způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Kyperskou republikou  (ECB/2016/5), Úř. věst. L 79, 17. 3. 2016, s. 41.
17/03/2016
Stanovisko k zřízení a provozu organizací zabývajících se převodem vlastnických práv k nemovitostem  (CON/2016/16), Kypr, 17. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování  (CON/2016/15), 17. 3. 2016.Dodatečné informace
16/03/2016
Stanovisko k nabytí subjektu Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer do zákonného vlastnictví Banque de France (CON/2016/14), Francie, 16. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Stanovisko k závazným požadavkům na úhrady a inkasa (CON/2016/13), Rumunsko, 16. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Stanovisko k finančním nástrojům způsobilým pro operace měnové politiky (CON/2016/12), Rumunsko, 16. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2016
Obecné zásady ECB (EU) 2016/256 ze dne 5. února 2016 o rozšíření použitelnosti společných pravidel a minimálních standardů ochrany důvěrnosti statistických informací shromažďovaných Evropskou centrální bankou za pomoci národních centrálních bank na vnitrostátní příslušné orgány zúčastněných členských států a Evropskou centrální banku při plnění funkcí v oblasti dohledu  (ECB/2016/1), Úř. věst. L 47, 25. 2. 2016, s. 16.
23/02/2016
Stanovisko k opatřením na podporu plynulého fungování představenstva a personální komise Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Kypr, 23. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
Stanovisko k hierarchii věřitelů úvěrových institucí (CON/2016/7), Francie, 23. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
Stanovisko k dalším změnám v souvislosti s požadavky týkajícími se odpovědného poskytování úvěrů  (CON/2016/8), Maďarsko, 22. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/244 ze dne 18. prosince 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/10 o neplnění statistické zpravodajské povinnosti  (ECB/2015/50), Úř. věst. L 45, 20. 2. 2016, s. 13.
18/02/2016
Obecné zásady ECB (EU) 2016/231 ze dne 26. listopadu 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti externí statistiky  (ECB/2015/39), Úř. věst. L 41, 18. 2. 2016, s. 28.
12/02/2016
Rozhodnutí ECB ze dne 11. prosince 2015 o přístupu ECB a vnitrostátních příslušných orgánů jednotného mechanismu dohledu k elektronickým aplikacím, systémům, platformám a službám jednotného mechanismu dohledu a jejich používání  (ECB/2015/47), Úř. věst. L 37, 12. 2. 2016, s. 104.
12/02/2016
Rozhodnutí ECB ze dne 11. prosince 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2013/1, kterým se stanoví rámec infrastruktury veřejných klíčů Evropského systému centrálních bank (ECB/2015/46), Úř. věst. L 37, 12. 2. 2016, s. 100.
03/02/2016
Stanovisko k systému pojištění vkladů (CON/2016/6), Slovinsko, 3. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2016
Stanovisko k ozdravným postupům a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků  (CON/2016/5), Kypr, 1. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
Změny etického rámce ECB (Tímto textem se nahrazuje článek 36a v textu zveřejněném v Úředním věstníku C 204 ze dne 20. června 2015, s. 3) Úř. věst. C 31, 28. 1. 2016, s. 3.
25/01/2016
Stanovisko k zabezpečení výměny a stahování mincí společností Münze Österreich Aktiengesellschaft (CON/2016/4), Rakousko, 25. 1. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2016
Obecné zásady ECB (EU) 2016/66 ze dne 26. listopadu 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/24 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti čtvrtletních finančních účtů  (ECB/2015/40), Úř. věst. L 14, 21. 1. 2016, s. 36.
21/01/2016
Obecné zásady ECB (EU) 2016/65 ze dne 18. listopadu 2015 o srážkách při ocenění uplatňovaných při provádění rámce měnové politiky Eurosystému  (ECB/2015/35), Úř. věst. L 14, 21. 1. 2016, s. 30.
21/01/2016
Obecné zásady ECB (EU) 2016/64 ze dne 18. listopadu 2015, kterými se mění obecné zásady (EU) 2015/510 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému (obecné zásady o obecné dokumentaci)  (ECB/2015/34), Úř. věst. L 14, 21. 1. 2016, s. 25.
21/01/2016
Stanovisko k systému pojištění vkladů (CON/2016/3), Řecko, 21. 1. 2016.
20/01/2016
Stanovisko k dohledu nad činností subjektů zpracovávajících hotovost a k ukládání správních opatření a pokut  (CON/2016/2), Litva, 20. 1. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Stanovisko k dani pro určité finanční instituce (CON/2016/1), Polsko, 12. 1. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/21 ze dne 23. prosince 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2008/17, kterým se stanoví rámec Eurosystému pro společné zadávání zakázek  (ECB/2015/51), Úř. věst. L 6, 9. 1. 2016, s. 5.
05/01/2016
Již neplatí: Rozhodnutí ECB (EU) 2016/3 ze dne 18. listopadu 2015, kterým se stanoví zásady pro poskytování zpětné vazby k plnění úkolů dílčích koordinátorů z vnitrostátních příslušných orgánů ve společných týmech dohledu v rámci jednotného mechanismu dohledu  (ECB/2015/36), Úř. věst. L 1, 5. 1. 2016, s. 4.