2016

28/12/2016
Stanovisko k belgickému návrhu zákona o dozoru nad zpracovateli platebních transakcí (CON/2016/61), Belgie, 28. 12. 2016.
23/12/2016
Doporučení ECB ze dne 13. prosince 2016 o zásadách pro vyplácení dividend  (ECB/2016/44), Úř. věst. C 481, 23. 12. 2016, s. 1.
20/12/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/2248 ze dne 3. listopadu 2016 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro  (ECB/2016/36), Úř. věst. L 347, 20. 12. 2016, s. 26.Dodatečné informace
20/12/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/2247 ze dne 3. listopadu 2016 o ročních účetních závěrkách ECB (ECB/2016/35), Úř. věst. L 347, 20. 12. 2016, s. 1.Dodatečné informace
20/12/2016
Obecné zásady ECB (EU) 2016/2249 ze dne 3. listopadu 2016 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank  (ECB/2016/34), Úř. věst. L 347, 20. 12. 2016, s. 3.Dodatečné informace
17/12/2016
Zásady ECB (EU) 2016/2300 ze dne 2. listopadu 2016, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/31 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění  (ECB/2016/33), Úř. věst. L 344, 17. 12. 2016, s. 123.
17/12/2016
Obecné zásady ECB (EU) 2016/2299 ze dne 2. listopadu 2016, kterými se mění obecné zásady (EU) 2016/65 o srážkách při ocenění uplatňovaných při provádění rámce měnové politiky Eurosystému (ECB/2016/32), Úř. věst. L 344, 17. 12. 2016, s. 117.
17/12/2016
Obecné zásady ECB (EU) 2016/2298 ze dne 2. listopadu 2016, kterými se mění obecné zásady (EU) 2015/510 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému  (ECB/2016/31), Úř. věst. L 344, 17. 12. 2016, s. 102.
15/12/2016
Stanovisko k pravomoci České národní banky provádět obchody na finančním trhu  (CON/2016/60), Česká republika, 15. 12. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatečné informace
13/12/2016
Stanovisko k auditu činnosti Banka Slovenije (CON/2016/59), Slovinsko, 13. 12. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2016
Stanovisko k přenesení veřejných úkolů týkajících se mincí na De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Nizozemsko, 5. 12. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/2164 ze dne 30. listopadu 2016 o schválení objemu emise mincí v roce 2017 (ECB/2016/43), Úř. věst. L 333, 30. 11. 2016, s. 73.
30/11/2016
Stanovisko k náhradě nákladů na provoz centrálního registru úvěrů a registru bankovních účtů (CON/2016/57), Bulharsko, 30. 11. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2016
Stanovisko k sazbám minimálních rezerv (CON/2016/56), Maďarsko, 18. 11. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2016
Stanovisko k návrhu zákona, kterým se ruší státní záruka poskytnutá v souvislosti s nouzovou pomocí v oblasti likvidity (CON/2016/55), Belgie, 17. 11. 2016.
17/11/2016
Stanovisko ke svěření pravomocí Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland posuzovat hospodářskou soutěž na trhu s hypotečními úvěry a vydávat pokyny poskytovatelům úvěrů ohledně pohyblivých úrokových sazeb (CON/2016/54), Irsko, 17. 11. 2016.
15/11/2016
Obecné zásady ECB (EU) 2016/1994 ze dne 4. listopadu 2016 o postupu při uznávání institucionálních systémů ochrany pro obezřetnostní účely ze strany vnitrostátních příslušných orgánů podle nařízení (EU) Evropského parlamentu a Rady č. 575/2013 (ECB/2016/38), Úř. věst. L 306, 15. 11. 2016, s. 37.
15/11/2016
Obecné zásady ECB (EU) 2016/1993 ze dne 4. listopadu 2016, kterými se stanoví zásady pro koordinaci hodnocení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a sledování institucionálních systémů ochrany zahrnujících významné a méně významné instituce  (ECB/2016/37), Úř. věst. L 306, 15. 11. 2016, s. 32.
21/10/2016
Stanovisko k úpravě vzorce pro stanovení sazby, kterou se úročí francouzský spořicí nástroj livret A  (CON/2016/51), Francie, 21. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/11/2016
Rozhodnutí ECB/2013/54 - neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie  14. 11. 2016.
11/11/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/1975 ze dne 8. listopadu 2016 o svěření pravomoci udělovat prozatímní akreditaci (ECB/2016/39), Úř. věst. L 304, 11. 11. 2016, s. 9.
11/11/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/1974 ze dne 31. října 2016, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) o druhé sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací (ECB/2016/30), Úř. věst. L 304, 11. 11. 2016, s. 7.
10/11/2016
Doporučení ECB ze dne 28. října 2016 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (ECB/2016/29), Úř. věst. C 413, 10. 11. 2016, s. 1.
31/10/2016
Stanovisko k reorganizaci úkolů Federálního úřadu pro stabilizaci finančního tru a k provádění obecných pokynů EBA k zásadám řádného odměňování (CON/2016/53), Německo, 31. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2016
Rozhodnutí ECB/2016/10 - neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 31. 10. 2016.
28/10/2016
Stanovisko ke změnám zákona o Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Chorvatsko, 28. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2016
Obecné zásady ECB/2008/8 - neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 21. 10. 2016.
13/10/2016
Stanovisko k návrhu zákona, kterým se usnadňuje náhrada některých kurzových rozpětí účtovaných v případě úvěrů vázaných na cizí měnu  (CON/2016/50), Polsko, 13. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2016
Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES  (CON/2016/49), 12. 10. 2016.Dodatečné informace
11/10/2016
Stanovisko k nakládání s nemovitým majetkem nebo základním kapitálem, který úvěrová instituce nabude po vyrovnání pohledávek (CON/2016/48), Kypr, 11. 10. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2016
Doporučení ECB ze dne 23. září 2016 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banca d’Italia (ECB/2016/28), Úř. věst. C 366, 5. 10. 2016, s. 1.
29/09/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/1734 ze dne 21. září 2016, kterým se mění rozhodnutí ECB/2013/54 o postupech pro akreditaci výrobců ochraňovaných hodnot eura a hodnot eura (ECB/2016/25), Úř. věst. L 262, 29. 9. 2016, s. 30.
28/09/2016
Stanovisko ke změnám zákona o Latvijas Banka, kterými se snižuje počet členů rady Latvijas Banka  (CON/2016/47), Lotyšsko, 28. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2016
Stanovisko ke změnám zákona o zaknihovaných cenných papírech (CON/2016/46), Slovinsko, 26. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/09/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/1717 ze dne 21. září 2016, kterým se mění rozhodnutí ECB/2004/2, kterým se přijímá jednací řád ECB  (ECB/2016/27), Úř. věst. L 258, 24. 9. 2016, s. 17.
24/09/2016
Rozhodnutí ECB/2004/2. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 24. 9. 2016.
23/09/2016
Nařízení ECB (EU) 2016/1705 ze dne 9. září 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) o uplatňování minimálních rezerv  (ECB/2016/26), Úř. věst. L 257, 23. 9. 2016, s. 10.
19/09/2016
Stanovisko k úloze Národní banky Slovenska při vykazování odvodu z pojistného (CON/2016/45), Slovensko, 19. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2016
Stanovisko k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu a nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání (CON/2016/44), 12. 9. 2016.Dodatečné informace
07/09/2016
Stanovisko k úloze zástupce orgánu finančního dohledu (Financial Supervisory Authority) v Radě dohledu ECB a k poplatkům za dohled (CON/2016/43), Finsko, 7. 9. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2016
Oprava obecných zásad ECB (EU) 2016/1386 ze dne 2. srpna 2016, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/7 o statistice držby cenných papírů (ECB/2016/23) Úř. věst. L 238, 6. 9. 2016, s. 7.
31/08/2016
Stanovisko k centrálnímu registru úvěrů (CON/2016/42), Slovinsko, 31. 8. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/08/2016
Stanovisko k oběžníku Banca d’Italia, kterým se provádí reforma italských družstevních bank  (CON/2016/41), Itálie, 31. 8. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2016
Stanovisko ke změnám režimu minimálních rezerv (CON/2016/40), Rumunsko, 30. 8. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/08/2016
Doporučení ECB ze dne 2. srpna 2016 o rámci řízení kvality údajů pro statistiku držby cenných papírů (ECB/2016/24), Úř. věst. C 297, 17. 8. 2016, s. 1.
17/08/2016
Obecné zásady ECB (EU) 2016/1386 ze dne 2. srpna 2016, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/7 o statistice držby cenných papírů (ECB/2016/23), Úř. věst. L 222, 17. 8. 2016, s. 85.Dodatečné informace
17/08/2016
Nařízení ECB (EU) 2016/1384 ze dne 2. srpna 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) o statistice držby cenných papírů (ECB/2016/22), Úř. věst. L 222, 17. 8. 2016, s. 24.
17/08/2016
Obecné zásady ECB/2013/7. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. , 17. 8. 2016, s. .
29/07/2016
Stanovisko ke zvláštním pravidlům pro restrukturalizaci úvěrů indexovaných nebo denominovaných v cizích měnách (CON/2016/39), Polsko, 29. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2016
Stanovisko k dozoru nad platebními schématy (CON/2016/38), Polsko, 29. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2016
Doporučení ECB ze dne 14. července 2016 Radě Evropské unie o externím auditorovi Eesti Pank  (ECB/2016/20), Úř. věst. C 266, 22. 7. 2016, s. 1.
12/07/2016
Stanovisko k vyloučení práv na započtení pohledávek, které jsou u centrální banky Evropského systému centrálních bank mobilizovány jako zajištění (CON/2016/37), Francie, 12. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/07/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/1162 ze dne 30. června 2016 o poskytování důvěrných informací v souvislosti s vyšetřováním trestných činů  (ECB/2016/19), Úř. věst. L 192, 11. 7. 2016, s. 73.
11/07/2016
Stanovisko k metodě a postupům používaným při počítání, třídění, balení a označování bankovek a mincí (CON/2016/36), Polsko, 11. 7. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2016
Obecné zásady ECB (EU) 2016/1061 ze dne 26. května 2016, kterými se mění obecné zásady ECB/2008/8 o shromažďování údajů týkajících se eura a provozování Systému měnových informací 2 (ECB/2016/15), Úř. věst. L 173, 30. 6. 2016, s. 102.
28/06/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/1041 ze dne 22. června 2016 o způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Řeckou republikou a o zrušení rozhodnutí (EU) 2015/300 (ECB/2016/18), Úř. věst. L 169, 28. 6. 2016, s. 14.
28/06/2016
Stanovisko k rozšíření přístupu do centrálního registru bankovních účtů (CON/2016/35), Belgie, 28. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
28/06/2016
Stanovisko ke smlouvám o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení (CON/2016/34), Řecko, 28. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2016
Stanovisko k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu a nařízení (EU) č. 909/2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů, pokud jde o některá data, a k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o některá data  (CON/2016/27), Úř. věst. C 223, 21. 6. 2016, s. 3.Dodatečné informace
17/06/2016
Stanovisko k a) návrhu nařízení, kterým se stanoví společná pravidla pro sekuritizaci a vytváří se evropský rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a b) návrhu nařízení o změně nařízení (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky  (CON/2016/11), Úř. věst. C 219, 17. 6. 2016, s. 2.Dodatečné informace
16/06/2016
Rozhodnutí ECB ze dne 7. června 2016, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/245 (ECB/2016/2), kterým se stanoví pravidla pro zadávání zakázek (ECB/2016/17), Úř. věst. L 159, 16. 6. 2016, s. 21.
16/06/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/955 ze dne 6. května 2016, kterým se mění rozhodnutí ECB/2013/54 o postupech pro akreditaci výrobců ochraňovaných hodnot eura a hodnot eura  (ECB/2016/12), Úř. věst. L 159, 16. 6. 2016, s. 19.
15/06/2016
Rozhodnutí ECB ze dne 1. června 2016 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru  (ECB/2016/16), Úř. věst. L 157, 15. 6. 2016, s. 28.
15/06/2016
Stanovisko ke změnám zákona o Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/33), Chorvatsko, 15. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2016
Rozhodnutí ECB/2007/7. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie  Úř. věst. L , 14. 6. 2016, s. .
13/06/2016
Stanovisko k zákonnému omezení výše odměn zaměstnanců ve veřejném a částečně veřejném sektoru  (CON/2016/32), Nizozemsko, 13. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/06/2016
Stanovisko ke spotřebitelskému úvěru (CON/2016/31), Slovinsko, 8. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2016
Konsolidovaná znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie Úř. věst. C 59, 7. 6. 2016, s. 1.
07/06/2016
Rozhodnutí ECB/2016/2 - neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie  7. 6. 2016.
03/06/2016
Stanovisko k internímu auditu Българска народна банка (Bulharská národní banka)  (CON/2016/30), Bulharsko, 3. 6. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/868 ze dne 18. května 2016, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/6 o organizaci přípravných opatření pro shromažďování podrobných údajů o úvěrech Evropským systémem centrálních bank (ECB/2016/14), Úř. věst. L 144, 1. 6. 2016, s. 99.
01/06/2016
Nařízení ECB (EU) 2016/867 ze dne 18. května 2016 o shromažďování podrobných údajů o úvěrech a o úvěrovém riziku  (ECB/2016/13), Úř. věst. L 144, 1. 6. 2016, s. 44.
31/05/2016
Obecné zásady ECB/2014/15. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 31. 5. 2016, s. .
31/05/2016
Obecné zásady ECB/2012/27. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 31. 5. 2016, s. .
19/05/2016
Stanovisko k nařízení o integrovaném datovém modelu (CON/2016/29), Rakousko, 19. 5. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/05/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/702 ze dne 18. dubna 2016, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/774 o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích  (ECB/2016/8), Úř. věst. L 121, 11. 5. 2016, s. 24.
03/05/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/811 ze dne 28. dubna 2016, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/34 o opatřeních týkajících se cílených dlouhodobějších refinančních operací  (ECB/2016/11), Úř. věst. L 132, 3. 5. 2016, s. 129.
03/05/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/810 ze dne 28. dubna 2016 o druhé sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací  (ECB/2016/10), Úř. věst. L 132, 3. 5. 2016, s. 107.
03/05/2016
Stanovisko k řešení krize a likvidaci bank  (CON/2016/28), Slovinsko, 3. 5. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/821 ze dne 26. dubna 2016, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB  (ECB/2016/9), Úř. věst. L 136, 2. 5. 2016, s. 12.
28/04/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/661 ze dne 15. dubna 2016 o celkové výši ročních poplatků za dohled za rok 2016 (ECB/2016/7), Úř. věst. L 114, 28. 4. 2016, s. 14.
28/04/2016
Rozhodnutí ECB/2014/34 - neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 28. 4. 2016.
20/04/2016
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 806/2014 za účelem zřízení Evropského systému pojištění vkladů (CON/2016/26), 20. 4. 2016.Dodatečné informace
20/04/2016
Stanovisko k ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich oběhu (CON/2016/25), Itálie, 20. 4. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2016
Stanovisko k auditu obchodních operací Banka Slovenije (CON/2016/24), Slovinsko, 18. 4. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2016
Obecné zásady ECB (EU) 2016/579 ze dne 16. března 2016, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/27 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2)  (ECB/2016/6), Úř. věst. L 99, 15. 4. 2016, s. 21.
13/04/2016
Stanovisko k předcházení praní peněz a financování terorismu (CON/2016/23), Slovinsko, 13. 4. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2016
Stanovisko k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o výjimky pro obchodníky s komoditami (CON/2016/10), Úř. věst. C 130, 13. 4. 2016, s. 1.Dodatečné informace
06/04/2016
Stanovisko k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví opatření s cílem vytvořit postupně jednotné zastoupení eurozóny v Mezinárodním měnovém fondu (CON/2016/22), Úř. věst. C 216, 6. 4. 2016, s. 1.Dodatečné informace
06/04/2016
Stanovisko k příspěvku Rakouska do fondu Mezinárodního měnového fondu pro řešení následků katastrof (CON/2016/21), Rakousko, 6. 4. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2016
Obecné zásady ECB (EU) 2016/450 ze dne 4. prosince 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/15 o měnové a finanční statistice  (ECB/2015/44), Úř. věst. L 86, 1. 4. 2016, s. 42.
30/03/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/456 ze dne 4. března 2016 o podmínkách vyšetřování prováděného Evropským úřadem pro boj proti podvodům v Evropské centrální bance v souvislosti s předcházením podvodům, úplatkářství a jakýmkoli jiným protiprávním činnostem ohrožujícím finanční zájmy Unie (ECB/2016/3), Úř. věst. L 79, 30. 3. 2016, s. 34.Dodatečné informace
30/03/2016
Stanovisko k režimu platnému pro obchodovatelné dluhové cenné papíry  (CON/2016/20), Francie, 30. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Nařízení ECB (EU) 2016/445 ze dne 14. března 2016 o uplatňování možností a případů vlastního uvážení dostupných v rámci práva Unie (ECB/2016/4), Úř. věst. L 78, 24. 3. 2016, s. 60.
24/03/2016
Stanovisko k platebním službám (CON/2016/19), Bulharsko, 24. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Stanovisko k požadavkům na umořování hypoték  (CON/2016/18), Švédsko, 24. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2016
Stanovisko k reformě družstevních záložen, záručnímu systému pro sekuritizace nesplácených úvěrů a úvěrové kapacitě alternativních investičních fondů  (CON/2016/17), Itálie, 24. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/457 ze dne 16. března 2016 o způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Kyperskou republikou  (ECB/2016/5), Úř. věst. L 79, 17. 3. 2016, s. 41.
17/03/2016
Stanovisko k zřízení a provozu organizací zabývajících se převodem vlastnických práv k nemovitostem  (CON/2016/16), Kypr, 17. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/03/2016
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování  (CON/2016/15), 17. 3. 2016.Dodatečné informace
16/03/2016
Stanovisko k nabytí subjektu Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer do zákonného vlastnictví Banque de France (CON/2016/14), Francie, 16. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Stanovisko k závazným požadavkům na úhrady a inkasa (CON/2016/13), Rumunsko, 16. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2016
Stanovisko k finančním nástrojům způsobilým pro operace měnové politiky (CON/2016/12), Rumunsko, 16. 3. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2016
Obecné zásady ECB (EU) 2016/256 ze dne 5. února 2016 o rozšíření použitelnosti společných pravidel a minimálních standardů ochrany důvěrnosti statistických informací shromažďovaných Evropskou centrální bankou za pomoci národních centrálních bank na vnitrostátní příslušné orgány zúčastněných členských států a Evropskou centrální banku při plnění funkcí v oblasti dohledu  (ECB/2016/1), Úř. věst. L 47, 25. 2. 2016, s. 16.
23/02/2016
Stanovisko k opatřením na podporu plynulého fungování představenstva a personální komise Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Kypr, 23. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2016
Stanovisko k hierarchii věřitelů úvěrových institucí (CON/2016/7), Francie, 23. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2016
Stanovisko k dalším změnám v souvislosti s požadavky týkajícími se odpovědného poskytování úvěrů  (CON/2016/8), Maďarsko, 22. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/245, kterým se stanoví pravidla pro zadávání zakázek  (ECB/2016/2), Úř. věst. L 45, 20. 2. 2016, s. 15.Dodatečné informace
20/02/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/244 ze dne 18. prosince 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/10 o neplnění statistické zpravodajské povinnosti  (ECB/2015/50), Úř. věst. L 45, 20. 2. 2016, s. 13.
18/02/2016
Obecné zásady ECB (EU) 2016/231 ze dne 26. listopadu 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti externí statistiky  (ECB/2015/39), Úř. věst. L 41, 18. 2. 2016, s. 28.
12/02/2016
Rozhodnutí ECB ze dne 11. prosince 2015 o přístupu ECB a vnitrostátních příslušných orgánů jednotného mechanismu dohledu k elektronickým aplikacím, systémům, platformám a službám jednotného mechanismu dohledu a jejich používání  (ECB/2015/47), Úř. věst. L 37, 12. 2. 2016, s. 104.
12/02/2016
Rozhodnutí ECB ze dne 11. prosince 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2013/1, kterým se stanoví rámec infrastruktury veřejných klíčů Evropského systému centrálních bank (ECB/2015/46), Úř. věst. L 37, 12. 2. 2016, s. 100.
03/02/2016
Stanovisko k systému pojištění vkladů (CON/2016/6), Slovinsko, 3. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2016
Stanovisko k ozdravným postupům a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků  (CON/2016/5), Kypr, 1. 2. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2016
Změny etického rámce ECB (Tímto textem se nahrazuje článek 36a v textu zveřejněném v Úředním věstníku C 204 ze dne 20. června 2015, s. 3) Úř. věst. C 31, 28. 1. 2016, s. 3.
25/01/2016
Stanovisko k zabezpečení výměny a stahování mincí společností Münze Österreich Aktiengesellschaft (CON/2016/4), Rakousko, 25. 1. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2016
Obecné zásady ECB (EU) 2016/66 ze dne 26. listopadu 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/24 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti čtvrtletních finančních účtů  (ECB/2015/40), Úř. věst. L 14, 21. 1. 2016, s. 36.
21/01/2016
Obecné zásady ECB (EU) 2016/65 ze dne 18. listopadu 2015 o srážkách při ocenění uplatňovaných při provádění rámce měnové politiky Eurosystému  (ECB/2015/35), Úř. věst. L 14, 21. 1. 2016, s. 30.
21/01/2016
Obecné zásady ECB (EU) 2016/64 ze dne 18. listopadu 2015, kterými se mění obecné zásady (EU) 2015/510 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému (obecné zásady o obecné dokumentaci)  (ECB/2015/34), Úř. věst. L 14, 21. 1. 2016, s. 25.
21/01/2016
Stanovisko k systému pojištění vkladů (CON/2016/3), Řecko, 21. 1. 2016.
20/01/2016
Stanovisko k dohledu nad činností subjektů zpracovávajících hotovost a k ukládání správních opatření a pokut  (CON/2016/2), Litva, 20. 1. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2016
Stanovisko k dani pro určité finanční instituce (CON/2016/1), Polsko, 12. 1. 2016.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2016
Rozhodnutí ECB (EU) 2016/21 ze dne 23. prosince 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2008/17, kterým se stanoví rámec Eurosystému pro společné zadávání zakázek  (ECB/2015/51), Úř. věst. L 6, 9. 1. 2016, s. 5.
05/01/2016
Již neplatí: Rozhodnutí ECB (EU) 2016/3 ze dne 18. listopadu 2015, kterým se stanoví zásady pro poskytování zpětné vazby k plnění úkolů dílčích koordinátorů z vnitrostátních příslušných orgánů ve společných týmech dohledu v rámci jednotného mechanismu dohledu  (ECB/2015/36), Úř. věst. L 1, 5. 1. 2016, s. 4.