Menu

  1. Förklaring från Republiken Lettland, Republiken Ungern och Republiken Malta om stavningen av namnet på den gemensamma valutan i fördragen , EUT C 202, 7.6.2016, s. 357.

    Ytterligare information

    1. Har upphört att gälla: Förklaring från Republiken Lettland, Republiken Ungern och Republiken Malta om stavningen av namnet på den gemensamma valutan i fördragen, EUT C 326, 26.10.2012, s. 359.