1. Vyhlásenie Lotyšskej republiky, Maďarskej republiky a Maltskej republiky o spôsobe písania názvu jednotnej meny v zmluvách , Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 357.

    Dodatočné informácie

    1. Už nie je účinné: Vyhlásenie Lotyšskej republiky, Maďarskej republiky a Maltskej republiky o spôsobe písania názvu jednotnej meny v zmluvách, Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012, s. 359.