1. Izjava Kraljevine Belgije, Republike Bolgarije, Zvezne republike Nemčije, Helenske republike, Kraljevine Španije, Italijanske republike, Republike Ciper, Republike Litve, Velikega vojvodstva Luksemburg, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Avstrije, Portugalske republike, Romunije, Republike Slovenije in Slovaške republike o simbolih Evropske unije , UL C 202, 7. 6. 2016, str. 355.

    Dodatne informacije

    1. Ni več v veljavi: Izjava Kraljevine Belgije, Republike Bolgarije, Zvezne republike Nemčije, Helenske republike, Kraljevine Španije, Italijanske republike, Republike Ciper, Republike Litve, Velikega vojvodstva Luksemburg, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Avstrije, Portugalske republike, Romunije, Republike Slovenije in Slovaške republike o simbolih Evropske unije, UL C 326, 26. 10. 2012, str. 357.