1. Protocol (nr. 18) betreffende Frankrijk , PB C 202 van 7.6.2016, blz. 289.

    Aanvullende informatie

    1. Niet langer van kracht zijn: Protocol betreffende Frankrijk, PB C 191 van 29.7.1992, blz. 90.
    2. Niet langer van kracht zijn: Protocol (nr. 18) betreffende Frankrijk, PB C 326 van 26.10.2012, blz. 289.