1. Protokoll (nr 17) om Danmark , EUT C 202, 7.6.2016, s. 288.

    Ytterligare information

    1. Har upphört att gälla: Protokoll om Danmark (den svenska versionen finns inte tillgänglig), EGT C 191, 29.7.1992, s. 86.Danmark och Fördraget om Europeiska unionen, EGT C 348, 31.12.92, s.1Protokoll om Danmarks ställning, EGT C 340,10.11.97, s.101.
    2. Har upphört att gälla: Protokoll (nr 17) om Danmark, EUT C 326, 26.10.2012, s. 288.