1. Protokol (nr. 17) vedrørende Danmark, EUT C 202 af 7.6.2016, s. 288.

    Læs mere

    1. Ikke længere gældende: Protokol vedrørende Danmark, EFT C 191 af 29.7.1992, s. 86.Danmark og Den Europæiske Union, EFT C 348 af 31.12.1992, s. 1Protokol om Danmarks stilling, EFT C 340 af 10.11.1997, s. 101
    2. Ikke længere gældende: Protokol (nr. 17) vedrørende Danmark, EUT C 326 af 26.10.2012, s. 288.