1. Protokoll (Nru 16) dwar ċerti disposizzjonijiet li jirrigwardaw lid-Danimarka , ĠU C 202, 7.6.2016, pġ. 287.

    Aktar tagħrif

    1. Mhux aktar fis-seħħ: Protokoll (Nru 16) dwar ċerti disposizzjonijiet li jirrigwardaw lid-Danimarka, ĠU C 326, 26.10.2012, pġ. 287.