1. Pöytäkirja (N:o 16) eräistä Tanskaa koskevista määräyksistä , EUVL C 202, 7.6.2016, s. 287.

    Lisätietoja

    1. Ei enää voimassa: Pöytäkirja eräistä Tanskaa koskevista määräyksistä (suomenkielistä toisintoa ei ole saatavissa), EYVL C 191, 29.7.1992, s. 89.Tanska ja sopimus Euroopan unionista, EYVL C 348, 31.12.92, s. 1Pöytäkirja Tanskan asemasta, EYVL C 340, 10.11.97, s. 101
    2. Ei enää voimassa: Pöytäkirja (N:o 16) eräistä Tanskaa koskevista määräyksistä, EUVL C 326, 26.10.2012, s. 287.