1. Protokoll (nr 15) om vissa bestämmelser angående Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland , EUT C 202, 7.6.2016, s. 284.

    Ytterligare information

    1. Har upphört att gälla: Protokoll om vissa bestämmelser angående Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (den svenska versionen finns inte tillgänglig), EGT C 191, 29.7.1992, s. 87.
    2. Har upphört att gälla: Protokoll (nr 15) om vissa bestämmelser angående Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, EUT C 326, 26.10.2012, s. 284.