Menu

  1. Protokol (št. 15) o nekaterih določbah, ki se nanašajo na Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska , UL C 202, 7. 6. 2016, str. 284.

    Dodatne informacije

    1. Ni več v veljavi: Protokol (št. 15) o nekaterih določbah, ki se nanašajo na Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska, UL C 326, 26. 10. 2012, str. 284.