1. Protokol (č. 15) o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska , Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 284.

    Dodatočné informácie

    1. Už nie je účinné: Protokol (č. 15) o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska , Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012, s. 284.