1. Protocolul (nr. 15) privind unele dispoziţii referitoare la Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord , JO C 202, 7.6.2016, p. 284.

    Informaţii suplimentare

    1. Nu mai este în vigoare: Protocolul (nr. 15) privind unele dispoziţii referitoare la Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord , JO C 326, 26.10.2012, p. 284.