1. Protocol (nr. 15) betreffende enkele bepalingen met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland , PB C 202 van 7.6.2016, blz. 284.

    Aanvullende informatie

    1. Niet langer van kracht zijn: Protocol betreffende enkele bepalingen met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, PB C 191 van 29.7.1992, blz. 87.
    2. Niet langer van kracht zijn: Protocol (nr. 15) betreffende enkele bepalingen met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland , PB C 326 van 26.10.2012, blz. 284.