1. (15.) Jegyzőkönyv egyes Nagy Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára vonatkozó rendelkezésekről, HL C 202., 2016.6.7., 284. o.

    Kiegészítő információ

    1. Hatályát vesztette: (15.) Jegyzőkönyv egyes Nagy Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára vonatkozó rendelkezésekről , HL C 326., 2012.10.26., 284. o.