1. Pöytäkirja (N:o 15) eräistä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan liittyvistä määräyksistä , EUVL C 202, 7.6.2016, s. 284.

    Lisätietoja

    1. Ei enää voimassa: Pöytäkirja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan sovellettavista määräyksistä (suomenkielistä toisintoa ei ole saatavissa), EYVL C 191, 29.7.1992, s. 87.
    2. Ei enää voimassa: Pöytäkirja (N:o 15) eräistä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan liittyvistä määräyksistä, EUVL C 326, 26.10.2012, s. 284.