Menu

  1. Protokoll (nr 15) teatavate Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki käsitlevate sätete kohta , ELT C 202, 7.6.2016, lk 284.

    Täiendav teave

    1. Kehtivus lõppenud: Protokoll (nr 15) teatavate Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki käsitlevate sätete kohta , ELT C 326, 26.10.2012, lk 284.