Menu

  1. Protokol (č. 15) o některých ustanoveních týkajících se Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Úř. věst. C 202, 7. 6. 2016, s. 284.

    Dodatečné informace

    1. Již neplatí: Protokol (č. 15) o některých ustanoveních týkajících se Spojeného království Velké Británie a Severního Irska , Úř. věst. C 326, 26. 10. 2012, s. 284.