Menu

  1. Protokoll (nr 13) om konvergenskriterier , EUT C 202, 7.6.2016, s. 281.

    Ytterligare information

    1. Har upphört att gälla: Protokoll om konvergenskriterier enligt artikel 121 (f.d. artikel 109j) i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (den svenska versionen finns inte tillgänglig), EGT C 191, 29.7.1992, s. 85.
    2. Har upphört att gälla: Protokoll (nr 13) om konvergenskriterier , EUT C 326, 26.10.2012, s. 281.