1. Pöytäkirja (N:o 13) lähentymisperusteista, EUVL C 202, 7.6.2016, s. 281.

    Lisätietoja

    1. Ei enää voimassa: Pöytäkirja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 121 artiklassa (ent. 109 j artikla) tarkoitetuista lähentymisperusteista (suomenkielistä toisintoa ei ole saatavissa), EYVL C 191, 29.7.1992, s. 85.
    2. Ei enää voimassa: Pöytäkirja (N:o 13) lähentymisperusteista, EUVL C 326, 26.10.2012, s. 281.