Menu

  1. Πρωτόκολλο (αριθ. 13) σχετικά με τα κριτήρια σύγκλισης, EE  C 202 της 7.6.2016, σ. 281.

    Πρόσθετες πληροφορίες

    1. Δεν ισχύει πλέον: Πρωτόκολλο σχετικά με τα κριτήρια σύγκλισης που αναφέρονται στο άρθρο 121 (πρώην άρθρο 109 Ι) της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, EE  C 191 της 29.7.1992, σ. 85.
    2. Δεν ισχύει πλέον: Πρωτόκολλο (αριθ. 13) σχετικά με τα κριτήρια σύγκλισης , EE  C 326 της 26.10.2012, σ. 281.