1. Protokol (nr. 13) om konvergenskriterierne, EUT C 202 af 7.6.2016, s. 281.

    Læs mere

    1. Ikke længere gældende: Protokol om konvergenskriterierne som nævnt i artikel 109 J i Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, EFT C 191 af 29.7.1992, s. 85.
    2. Ikke længere gældende: Protokol (nr. 13) om konvergenskriterierne , EUT C 326 af 26.10.2012, s. 281.