Menu

  1. Protokoll (nr 12) om förfarandet vid alltför stora underskott , EUT C 202, 7.6.2016, s. 279.

    Ytterligare information

    1. Har upphört att gälla: Protokoll om förfarandet vid alltför stora underskott (den svenska versionen finns inte tillgänglig), EGT C 191, 29.7.1992, s. 84.
    2. Har upphört att gälla: Protokoll (nr 12) om förfarandet vid alltför stora underskott , EUT C 326, 26.10.2012, s. 279.